ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

          Puggaladhammavāraniddeso
   [72]  Yassa  yaṃ cittaṃ uppajjati na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ
nirujjhissati  na uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana yaṃ cittaṃ
nirujjhissati na uppajjissati tassa taṃ cittaṃ uppajjati na nirujjhatīti:
āmantā  .  yassa yaṃ cittaṃ na uppajjati nirujjhati tassa taṃ cittaṃ
na  nirujjhissati  uppajjissatīti:  no  .  yassa vā pana yaṃ cittaṃ
na  nirujjhissati  uppajjissati  tassa  taṃ  cittaṃ  na  uppajjati
nirujjhatīti: natthi.
   [73]  Yassa  yaṃ cittaṃ uppajjati tassa taṃ cittaṃ uppannanti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  yaṃ cittaṃ uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ
uppajjatīti:  bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ  uppannaṃ  no  ca  tassa taṃ cittaṃ
uppajjati  uppādakkhaṇe  cittaṃ  uppannañceva  uppajjati  ca .
Yassa yaṃ cittaṃ na uppajjati tassa taṃ cittaṃ na uppannanti: bhaṅgakkhaṇe
cittaṃ  na uppajjati no ca tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ atītānāgataṃ
cittaṃ  na  ceva  uppajjati  na ca uppannaṃ . yassa vā pana yaṃ
cittaṃ na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na uppajjatīti: āmantā.
   [74]  Yassa  yaṃ  cittaṃ nirujjhati tassa taṃ cittaṃ uppannanti:
āmantā  .  yassa  vā  pana  yaṃ cittaṃ uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ
nirujjhatīti:  uppādakkhaṇe  cittaṃ  uppannaṃ  no  ca tassa taṃ cittaṃ
nirujjhati  bhaṅgakkhaṇe  cittaṃ  uppannañceva  nirujjhati  ca  .  yassa
yaṃ  cittaṃ  na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ na uppannanti: uppādakkhaṇe
cittaṃ  na  nirujjhati no ca tassa taṃ cittaṃ na uppannaṃ atītānāgataṃ
cittaṃ na ceva nirujjhati na ca uppannaṃ . yassa vā pana yaṃ cittaṃ
na uppannaṃ tassa taṃ cittaṃ na nirujjhatīti: āmantā.
   [75] Yassa yaṃ cittaṃ uppajjati tassa taṃ cittaṃ uppajjitthāti:
no  .  yassa  vā  pana  yaṃ  cittaṃ  uppajjittha tassa taṃ cittaṃ
uppajjatīti:  no  .  yassa yaṃ cittaṃ na uppajjati tassa taṃ cittaṃ
na  uppajjitthāti: atītaṃ cittaṃ na uppajjati no ca tassa taṃ cittaṃ
na uppajjittha bhaṅgakkhaṇe anāgatañca cittaṃ na ceva uppajjati na ca
uppajjittha . yassa vā pana yaṃ cittaṃ na uppajjittha tassa taṃ cittaṃ
na  uppajjatīti:  uppādakkhaṇe  cittaṃ  na uppajjittha no ca tassa
taṃ cittaṃ na uppajjati bhaṅgakkhaṇe anāgatañca cittaṃ na ceva uppajjittha
Na ca uppajjati.
   {75.1} Yassa yaṃ cittaṃ uppajjati tassa taṃ cittaṃ uppajjissatīti:
no . yassa vā pana yaṃ cittaṃ uppajjissati tassa taṃ cittaṃ uppajjatīti:
no . yassa yaṃ cittaṃ na uppajjati tassa taṃ cittaṃ na uppajjissatīti:
anāgataṃ  cittaṃ na uppajjati no ca tassa taṃ cittaṃ na uppajjissati
bhaṅgakkhaṇe  atītañca cittaṃ na ceva uppajjati na ca uppajjissati .
Yassa vā pana yaṃ cittaṃ na uppajjissati tassa taṃ cittaṃ na uppajjatīti:
uppādakkhaṇe cittaṃ na uppajjissati no ca tassa taṃ cittaṃ na uppajjati
bhaṅgakkhaṇe atītañca cittaṃ na ceva uppajjissati na ca uppajjati.
   {75.2} Yassa yaṃ cittaṃ uppajjittha tassa taṃ cittaṃ uppajjissatīti:
no . yassa vā pana yaṃ cittaṃ uppajjissati tassa taṃ cittaṃ uppajjitthāti:
no . yassa yaṃ cittaṃ na uppajjittha tassa taṃ cittaṃ na uppajjissatīti:
anāgataṃ cittaṃ na uppajjittha no ca tassa taṃ cittaṃ na uppajjissati
paccuppannaṃ  cittaṃ  na ceva uppajjittha na ca uppajjissati . yassa
vā pana yaṃ cittaṃ na uppajjissati tassa taṃ cittaṃ na uppajjitthāti: atītaṃ
cittaṃ na uppajjissati no ca tassa taṃ cittaṃ na uppajjittha paccuppannaṃ
cittaṃ na ceva uppajjissati na ca uppajjittha.
   [76]  Yassa  yaṃ cittaṃ nirujjhati tassa taṃ cittaṃ nirujjhitthāti:
no . yassa vā pana yaṃ cittaṃ nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ nirujjhatīti:
no . yassa yaṃ cittaṃ na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ na nirujjhitthāti: atītaṃ
Cittaṃ na nirujjhati no ca tassa taṃ cittaṃ na nirujjhittha uppādakkhaṇe
anāgatañca cittaṃ na ceva nirujjhati na ca nirujjhittha . yassa vā pana
yaṃ  cittaṃ  na  nirujjhittha  tassa taṃ cittaṃ na nirujjhatīti: bhaṅgakkhaṇe
cittaṃ na nirujjhittha no ca tassa taṃ cittaṃ na nirujjhati uppādakkhaṇe
anāgatañca cittaṃ na ceva nirujjhittha na ca nirujjhati.
   {76.1} Yassa yaṃ cittaṃ nirujjhati tassa taṃ cittaṃ nirujjhissatīti:
no . yassa vā pana yaṃ cittaṃ nirujjhissati tassa taṃ cittaṃ nirujjhatīti: no.
Yassa yaṃ cittaṃ na nirujjhati tassa taṃ cittaṃ na nirujjhissatīti: uppādakkhaṇe
anāgatañca  cittaṃ na nirujjhati no ca tassa taṃ cittaṃ na nirujjhissati
atītaṃ  cittaṃ na ceva nirujjhati na ca nirujjhissati . yassa vā pana
yaṃ  cittaṃ  na  nirujjhissati tassa taṃ cittaṃ na nirujjhatīti: bhaṅgakkhaṇe
cittaṃ na nirujjhissati no ca tassa taṃ cittaṃ na nirujjhati atītaṃ cittaṃ
na ceva nirujjhissati na ca nirujjhati.
   {76.2} Yassa yaṃ cittaṃ nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ nirujjhissatīti:
no . yassa vā pana yaṃ cittaṃ nirujjhissati tassa taṃ cittaṃ nirujjhitthāti:
no . yassa yaṃ cittaṃ na nirujjhittha tassa taṃ cittaṃ na nirujjhissatīti:
uppādakkhaṇe anāgatañca cittaṃ na nirujjhittha no ca tassa taṃ cittaṃ na
nirujjhissati bhaṅgakkhaṇe cittaṃ na ceva nirujjhittha na ca nirujjhissati .
Yassa vā pana yaṃ cittaṃ na nirujjhissati tassa taṃ cittaṃ na nirujjhitthāti: atītaṃ
cittaṃ na nirujjhissati no ca tassa taṃ cittaṃ na nirujjhittha bhaṅgakkhaṇe
Cittaṃ na ceva nirujjhissati na ca nirujjhittha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 31-35. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=615              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=615              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=72&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=72              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]