ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [83]  Tena  kho pana samayena saddhiviharika upajjhayesu na
sammavattanti  .  ye  te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  saddhiviharika  upajjhayesu na
sammavattissantiti  . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum
saccam  kira  bhikkhave saddhiviharika upajjhayesu na sammavattantiti .
Saccam  bhagavati  .  vigarahi  buddho  bhagava katham hi nama bhikkhave
saddhiviharika  upajjhayesu  na  sammavattissantiti  .  vigarahitva
dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  na  bhikkhave saddhiviharikena
upajjhayamhi  na  sammavattitabbam  yo  na  sammavatteyya  apatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha rajitabbam.
Dukkatassati  . neva sammavattanti . bhagavato etamattham arocesum
anujanami  bhikkhave  asammavattantam  panametum  .  evanca  pana
bhikkhave  panametabbo  panamemi  tanti  va  mayidha  patikkamiti
va  nihara  te  pattacivaranti  va  naham  taya  upatthatabboti
va  kayena  vinnapeti  vacaya  vinnapeti  kayena  vacaya
vinnapeti  panamito  hoti  saddhivihariko  na  kayena vinnapeti
na  vacaya  vinnapeti  na  kayena  vacaya  vinnapeti
na panamito hoti saddhiviharikoti.
   {83.1}  Tena  kho pana samayena saddhiviharika panamita na
khamapenti  .  bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
khamapetunti . neva khamapenti . bhagavato etamattham arocesum .
Na  bhikkhave panamitena na khamapetabbo yo na khamapeyya apatti
dukkatassati.
   {83.2}  Tena kho pana samayena upajjhaya khamapiyamana na
khamanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave
khamitunti  .  neva  khamanti . saddhiviharika pakkamantipi vibbhamantipi
titthiyesupi sankamanti . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
khamapiyamanena na khamitabbam yo na khameyya apatti dukkatassati.
   [84]  Tena  kho  pana  samayena  upajjhaya  sammavattantam
panamenti  asammavattantam  na  panamenti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  na  bhikkhave  sammavattanto  panametabbo  yo
Panameyya  apatti  dukkatassa  na  ca  bhikkhave  asammavattanto
na panametabbo yo na panameyya apatti dukkatassa 1-.
   {84.1}  Pancahi  bhikkhave  angehi samannagato saddhivihariko
panametabbo  upajjhayamhi  nadhimattam  pemam  hoti  nadhimatto
pasado  hoti  nadhimatta  hiri  hoti  nadhimatto  garavo hoti
nadhimatta  bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagato saddhivihariko panametabbo.
   {84.2}  Pancahi  bhikkhave  angehi samannagato saddhivihariko
na  panametabbo  upajjhayamhi  adhimattam  pemam  hoti  adhimatto
pasado hoti adhimatta hiri hoti adhimatto garavo hoti adhimatta
bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagato
saddhivihariko na panametabbo.
   {84.3}  Pancahi  bhikkhave  angehi samannagato saddhivihariko
alam  panametum  upajjhayamhi  nadhimattam  pemam  hoti  nadhimatto
pasado  hoti  nadhimatta  hiri  hoti  nadhimatto  garavo hoti
nadhimatta  bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagato saddhivihariko alam panametum.
   {84.4}  Pancahi  bhikkhave angehi  samannagato saddhivihariko
nalam  panametum  upajjhayamhi  adhimattam  pemam  hoti  adhimatto
pasado hoti adhimatta hiri hoti adhimatto garavo hoti adhimatta
bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagato
saddhivihariko nalam panametum.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati.
   {84.5}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatam  saddhiviharikam
appanamento   upajjhayo   satisaro   hoti   panamento
anatisaro  hoti  upajjhayamhi  nadhimattam  pemam  hoti  nadhimatto
pasado  hoti  nadhimatta  hiri  hoti  nadhimatto  garavo hoti
nadhimatta  bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagatam  saddhiviharikam  appanamento  upajjhayo  satisaro
hoti panamento anatisaro hoti.
   {84.6}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatam  saddhiviharikam
panamento   upajjhayo   satisaro   hoti   appanamento
anatisaro  hoti  upajjhayamhi  adhimattam  pemam  hoti  adhimatto
pasado  hoti  adhimatta  hiri  hoti  adhimatto  garavo  hoti
adhimatta  bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagatam   saddhiviharikam   panamento  upajjhayo  satisaro
hoti appanamento anatisaro hotiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 98-101. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=1995&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=1995&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=83&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=21              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=83              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=868              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=868              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com