ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [115] Tena kho pana samayena bhagava tattheva rajagahe vassam
vasi  tattha  hemantam  tattha  gimham  .  manussa ujjhayanti khiyanti
vipacenti  ahundarika  samananam  sakyaputtiyanam  disa  andhakara
na  imesam disa pakkhayantiti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam
ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham arocesum . athakho bhagava ayasmantam anandam amantesi
gacchananda  avapuranam  1-  adaya  anupariveniyam bhikkhunam arocehi
icchatavuso  bhagava  dakkhinagirim  carikam  pakkamitum  yassayasmato
attho  so  agacchatuti  . evam bhanteti kho ayasma anando
bhagavato  patissutva  2- avapuranam 3- adaya anupariveniyam bhikkhunam
arocesi  icchatavuso  bhagava  dakkhinagirim  carikam  pakkamitum
yassayasmato  attho  so  agacchatuti  .  bhikkhu  evamahamsu
bhagavata  avuso  ananda  pannattam  dasa  vassani  nissaya vatthum
@Footnote: 1-3 apapuranantipi patho .  2 Ma. patissunitva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page162.

Dasavassena nissayam datum tattha ca no gantabbam bhavissati nissayo ca gahetabbo bhavissati ittaro ca vaso bhavissati puna ca paccagantabbam bhavissati puna ca nissayo gahetabbo bhavissati sace amhakam acariyupajjhaya gamissanti mayampi gamissama no ce amhakam acariyupajjhaya gamissanti mayampi na gamissama lahucittakata no avuso ananda pannayissatiti. {115.1} Athakho bhagava oganena bhikkhusanghena dakkhinagirim carikam pakkami. {115.2} Athakho bhagava dakkhinagirismim yathabhirantam viharitva punadeva rajagaham paccagacchi . athakho bhagava ayasmantam anandam amantesi kinnu kho ananda tathagato oganena bhikkhusanghena dakkhinagirim carikam pakkantoti . athakho ayasma anando bhagavato etamattham arocesi . athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu amantesi anujanami bhikkhave byattena bhikkhuna patibalena panca vassani nissaya vatthum abyattena yavajivam. [116] Pancahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam 1- na asekhena silakkhandhena samannagato hoti na asekhena samadhikkhandhena samannagato hoti na asekhena pannakkhandhena samannagato hoti na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hoti na asekhena vimuttinanadassanakkhandhena @Footnote: 1 Po. sabbattha vatthabbam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page163.

Samannagato hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {116.1} Pancahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam asekhena silakkhandhena samannagato hoti asekhena samadhikkhandhena samannagato hoti asekhena pannakkhandhena samannagato hoti asekhena vimuttikkhandhena samannagato hoti asekhena vimuttinanadassanakkhandhena samannagato hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. {116.2} Aparehipi bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam assaddho hoti ahiriko hoti anottapi hoti kusito hoti mutthassati hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {116.3} Pancahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam saddho hoti hirima hoti ottapi hoti araddhaviriyo hoti upatthitassati hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. {116.4} Aparehipi bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam adhisile silavipanno hoti ajjhacare acaravipanno hoti atiditthiya ditthivipanno hoti appassuto hoti duppanno hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {116.5} Pancahi bhikkhave angehi samannagatena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page164.

Bhikkhuna anissitena vatthabbam na adhisile silavipanno hoti na ajjhacare acaravipanno hoti na atiditthiya ditthivipanno hoti bahussuto hoti pannava hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. {116.6} Aparehipi bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam apattim na janati anapattim na janati lahukam apattim na janati garukam apattim na janati ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena na svagatani honti na suvibhattani na suppavattini na suvinicchitani suttaso anubyanjanaso imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {116.7} Pancahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam apattim janati anapattim janati lahukam apattim janati garukam apattim janati ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattani suppavattini suvinicchitani suttaso anubyanjanaso imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. {116.8} Aparehipi bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam apattim na janati anapattim na janati lahukam apattim na janati garukam apattim na janati unapancavasso hoti imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page165.

{116.9} Pancahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam apattim janati anapattim janati lahukam apattim janati garukam apattim janati pancavasso va hoti atirekapancavasso va imehi kho bhikkhave pancahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. [117] Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam na asekhena silakkhandhena samannagato na asekhena samadhikkhandhena samannagato hoti na asekhena pannakkhandhena samannagato hoti na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hoti na asekhena vimuttinanadassanakkhandhena samannagato hoti unapancavasso hoti imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {117.1} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam asekhena silakkhandhena samannagato hoti asekhena samadhikkhandhena samannagato hoti asekhena pannakkhandhena samannagato hoti asekhena vimuttikkhandhena samannagato hoti asekhena vimuttinanadassanakkhandhena samannagato hoti pancavasso va hoti atirekapancavasso va imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. {117.2} Aparehipi bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam assaddho hoti ahiriko hoti anottapi hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page166.

Kusito hoti mutthassati hoti unapancavasso hoti imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {117.3} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam . saddho hoti hirima hoti ottapi hoti araddhaviriyo hoti upatthitassati hoti pancavasso va hoti atirekapancavasso va imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. {117.4} Aparehipi bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam adhisile silavipanno hoti ajjhacare acaravipanno hoti atiditthiya ditthivipanno hoti appassuto hoti duppanno hoti unapancavasso hoti imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {117.5} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam na adhisile silavipanno hoti na ajjhacare acaravipanno hoti na atiditthiya ditthivipanno hoti bahussuto hoti pannava hoti pancavasso va hoti atirekapancavasso va imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam. {117.6} Aparehipi bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam apattim na janati anapattim na janati lahukam apattim na janati garukam apattim na janati ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

Svagatani honti na suvibhattani na suppavattini na suvinicchitani suttaso anubyanjanaso unapancavasso hoti imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna na anissitena vatthabbam. {117.7} Chahi bhikkhave angehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbam apattim janati anapattim janati lahukam apattim janati garukam apattim janati ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena svagatani honti suvibhattani suppavattini suvinicchitani suttaso anubyanjanaso pancavasso va hoti atirekapancavasso va imehi kho bhikkhave chahangehi samannagatena bhikkhuna anissitena vatthabbanti. Abhayuvarabhanavaram nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 161-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3308&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3308&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=115&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=115              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1471              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1471              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]