ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [181]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi sannipatatha bhikkhave
saṅgho  uposathaṃ  karissatīti . evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ
Etadavoca atthi bhante bhikkhu gilāno so anāgatoti . anujānāmi
bhikkhave  gilānena bhikkhunā pārisuddhiṃ dātuṃ . evañca pana bhikkhave
dātabbā  .  tena  gilānena  bhikkhunā  ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ nisidītvā añjaliṃ paggahetvā
evamassa  vacanīyo pārisuddhiṃ dammi pārisuddhiṃ me hara pārisuddhiṃ me
ārocehīti  .  kāyena  viññāpeti  vācāya  viññāpeti kāyena
vācāya viññāpeti dinnā hoti pārisuddhi . na kāyena viññāpeti
na  vācāya  viññāpeti  na kāyena vācāya viññāpeti na dinnā
hoti pārisuddhi . evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha
so bhikkhave gilāno bhikkhu mañcena vā pīṭhena vā saṅghamajjhe 1-
ānetvā uposatho kātabbo.
   {181.1}  Sace  bhikkhave gilānupaṭṭhākānaṃ bhikkhūnaṃ evaṃ hoti
sace kho mayaṃ gilānaṃ ṭhānā cāvessāma ābādho vā abhivaḍḍhissati
kālakiriyā vā bhavissatīti na bhikkhave gilāno [2]- ṭhānā cāvetabbo
saṅghena  tattha  gantvā  uposatho kātabbo . na tveva vaggena
saṅghena uposatho kātabbo kareyya ce āpatti dukkaṭassa.
   {181.2}  Pārisuddhihārako  ce bhikkhave dinnāya pārisuddhiyā
tattheva  pakkamati  aññassa  dātabbā  pārisuddhi . pārisuddhihārako
ce bhikkhave dinnāya pārisuddhiyā tattheva vibbhamati kālaṃ karoti sāmaṇero
paṭijānāti  sikkhaṃ  paccakkhātako  paṭijānāti antimavatthuṃ ajjhāpannako
@Footnote: 1 Po. saṅghamajjhaṃ .  2 Ma. bhikkhu.
Paṭijānāti   ummattako   paṭijānāti   khittacitto   paṭijānāti
vedanaṭṭo  paṭijānāti  āpattiyā  adassane  ukkhittako paṭijānāti
āpattiyā  appaṭikamme  ukkhittako  paṭijānāti  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge   ukkhittako   paṭijānāti   paṇḍako  paṭijānāti
theyyasaṃvāsako  paṭijānāti  titthiyapakkantako  paṭijānāti tiracchānagato
paṭijānāti   mātughātako   paṭijānāti   pitughātako  paṭijānāti
arahantaghātako  paṭijānāti  bhikkhunīdūsako  paṭijānāti  saṅghabhedako
paṭijānāti    lohituppādako    paṭijānāti   ubhatobyañjanako
paṭijānāti aññassa dātabbā pārisuddhi.
   {181.3}  Pārisuddhihārako  ce bhikkhave dinnāya pārisuddhiyā
antarāmagge pakkamati . anāhaṭā hoti pārisuddhi . Pārisuddhihārako
ce bhikkhave dinnāya pārisuddhiyā antarāmagge vibbhamati kālaṃ karoti
.pe.  ubhatobyañjanako  paṭijānāti  anāhaṭā  hoti  pārisuddhi .
Pārisuddhihārako  ce  bhikkhave  dinnāya  pārisuddhiyā  saṅghappatto
pakkamati  āhaṭā  hoti  pārisuddhi . pārisuddhihārako ce bhikkhave
dinnāya  pārisuddhiyā  saṅghappatto  vibbhamati  kālaṃ  karoti  .pe.
Ubhatobyañjanako paṭijānāti āhaṭā hoti pārisuddhi . Pārisuddhihārako
ce  bhikkhave dinnāya pārisuddhiyā saṅghappatto sutto na āroceti
pamatto  na  āroceti  samāpanno  na  āroceti āhaṭā hoti
pārisuddhi  .  pārisuddhihārakassa  anāpatti  . pārisuddhihārako ce
Bhikkhave  dinnāya  pārisuddhiyā  saṅghappatto  sañcicca na āroceti
āhaṭā hoti pārisuddhi pārisuddhihārakassa āpatti dukkaṭassāti.
   [182]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi sannipatatha bhikkhave
saṅgho  kammaṃ  karissatīti  .  evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca atthi bhante bhikkhu gilāno so anāgatoti . anujānāmi
bhikkhave  gilānena  bhikkhunā  chandaṃ  dātuṃ . evañca pana bhikkhave
dātabbo  .  tena  gilānena  bhikkhunā  ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā
evamassa vacanīyo chandaṃ dammi chandaṃ me hara chandaṃ me ārocehīti.
Kāyena  viññāpeti  vācāya viññāpeti kāyena vācāya viññāpeti
dinno hoti chando . na kāyena viññāpeti na vācāya viññāpeti
na kāyena vācāya viññāpeti na dinno hoti chando.
   {182.1} Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha so bhikkhave
gilāno  bhikkhu  mañcena vā pīṭhena va saṅghamajjhe ānetvā kammaṃ
kātabbaṃ sace bhikkhave gilānupaṭṭhākānaṃ bhikkhūnaṃ evaṃ hoti sace kho
mayaṃ  gilānaṃ  ṭhānā  cāvessāma  ābādho  vā  abhivaḍḍhissati
kālakiriyā vā bhavissatīti na bhikkhave gilāno [1]- ṭhānā cāvetabbo
saṅghena  tattha  gantvā  kammaṃ kātabbaṃ na tveva vaggena saṅghena
kammaṃ kātabbaṃ kareyya ce āpatti dukkaṭassāti 2-.
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu .  2 Ma. itisaddo natthi.
   {182.2} Chandahārako ce bhikkhave dinne chande tattheva pakkamati aññassa
dātabbo chando . Chandahārako ce bhikkhave dinne chande tattheva vibbhamati
kālaṃ  karoti  sāmaṇero  paṭijānāti sikkhaṃ paccakkhātako paṭijānāti
antimavatthuṃ   ajjhāpannako   paṭijānāti  ummattako  paṭijānāti
khittacitto   paṭijānāti   vedanaṭṭo   paṭijānāti   āpattiyā
adassane  ukkhittako  paṭijānāti  āpattiyā appaṭikamme ukkhittako
paṭijānāti   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhittako
paṭijānāti   paṇḍako   paṭijānāti   theyyasaṃvāsako  paṭijānāti
titthiyapakkantako  paṭijānāti  tiracchānagato  paṭijānāti  mātughātako
paṭijānāti   pitughātako  paṭijānāti  arahantaghātako  paṭijānāti
bhikkhunīdūsako  paṭijānāti  saṅghabhedako  paṭijānāti  lohituppādako
paṭijānāti ubhatobyañjanako paṭijānāti aññassa dātabbo chando.
   {182.3} Chandahārako ce bhikkhave dinne chande antarāmagge
pakkamati  anāhaṭo hoti chando . chandahārako ce bhikkhave dinne
chande  antarāmagge  vibbhamati  kālaṃ karoti .pe. ubhatobyañjanako
paṭijānāti anāhaṭo hoti chando. Chandahārako ce bhikkhave dinne chande
saṅghappatto pakkamati āhaṭo hoti chando . chandahārako ce bhikkhave
dinne chande saṅghappatto vibbhamati kālaṃ karoti .pe. Ubhatobyañjanako
paṭijānāti  āhaṭo  hoti  chando  .  chandahārako  ce bhikkhave
Dinne  chande  saṅghappatto  sutto  na  āroceti  pamatto  na
āroceti  samāpanno  na  āroceti  āhaṭo  hoti  chando .
Chandahārakassa  anāpatti  .  chandahārako  ce  bhikkhave  dinne
chande  saṅghappatto sañcicca na āroceti āhaṭo hoti chando .
Chandahārakassa   āpatti   dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave
tadahuposathe  pārisuddhiṃ  dentena  chandaṃpi  dātuṃ  santi  saṅghassa
karaṇīyanti.
   [183]  Tena  kho  pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ tadahuposathe
ñātakā  gaṇhiṃsu  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . idha pana
bhikkhave  bhikkhuṃ  tadahuposathe  ñātakā  gaṇhanti  .  te  ñātakā
bhikkhūhi  evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto  imaṃ bhikkhuṃ
muhuttaṃ  muñcatha  yāvāyaṃ  bhikkhu  uposathaṃ  karotīti  .  evañcetaṃ
labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  labhetha  te  ñātakā  bhikkhūhi
evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto  muhuttaṃ  ekamantaṃ
hotha yāvāyaṃ bhikkhu pārisuddhiṃ detīti.
   {183.1} Evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha te
ñātakā  bhikkhūhi  evamassu  vacanīyā  iṅgha tumhe āyasmanto imaṃ
bhikkhuṃ muhuttaṃ nissīmaṃ netha yāva saṅgho uposathaṃ karotīti. Evañcetaṃ
labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ no ce labhetha na tveva vaggena saṅghena
uposatho kātabbo kareyya ce āpatti dukkaṭassa . Idha pana bhikkhave
bhikkhu  tadahuposathe  rājāno  gaṇhanti .pe. corā gaṇhanti ...
Dhuttā  gaṇhanti ... bhikkhupaccatthikā gaṇhanti . te bhikkhupaccatthikā
bhikkhūhi  evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto  imaṃ bhikkhuṃ
muhuttaṃ  muñcatha  yāvāyaṃ  bhikkhu  uposathaṃ  karotīti  .  evañcetaṃ
labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  labhetha  te  bhikkhupaccatthikā
bhikkhūhi  evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanto  muhuttaṃ
ekamantaṃ  hotha  yāvāyaṃ  bhikkhu  pārisuddhiṃ  detīti  . evañcetaṃ
labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  labhetha  te  bhikkhupaccatthikā
bhikkhūhi  evamassu  vacanīyā  iṅgha  tumhe  āyasmanato  imaṃ bhikkhuṃ
muhuttaṃ  nissīmaṃ  netha  yāva saṅgho uposathaṃ karotīti . evañcetaṃ
labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ no ce labhetha na tveva vaggena saṅghena
uposatho kātabbo kareyya ce āpatti dukkaṭassāti.
   [184]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi sannipatatha bhikkhave
atthi  saṅghassa  karaṇīyanti  .  evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu
bhagavantaṃ  etadavoca  atthi  bhante  gaggo  nāma bhikkhu ummattako
so anāgatoti . dveme bhikkhave ummattakā atthi bhikkhu ummattako
saratipi  uposathaṃ  napi sarati saratipi saṅghakammaṃ napi sarati atthi neva
sarati  āgacchatipi  uposathaṃ  napi  āgacchati  āgacchatipi  saṅghakammaṃ
napi  āgacchati  atthi  neva  āgacchati  .  tatra bhikkhave yvāyaṃ
ummattako  saratipi  uposathaṃ  napi sarati saratipi saṅghakammaṃ napi sarati
āgacchatipi   uposathaṃ   napi  āgacchati  āgacchatipi  saṅghakammaṃ
Napi  āgacchati  .  anujānāmi  bhikkhave  evarūpassa  ummattakassa
ummattakasammatiṃ  dātuṃ  .  evañca  pana  bhikkhave  dātabbā .
Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {184.1}  suṇātu me bhante saṅgho gaggo bhikkhu ummattako
saratipi  uposathaṃ  napi  sarati saratipi saṅghakammaṃ napi sarati āgacchatipi
uposathaṃ  napi  āgacchati  āgacchatipi  saṅghakammaṃ  napi  āgacchati .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  gaggassa  bhikkhuno  ummattakassa
ummattakasammatiṃ  dadeyya  sareyya  vā  gaggo  bhikkhu  uposathaṃ na
vā sareyya sareyya vā saṅghakammaṃ na vā sareyya āgaccheyya vā
uposathaṃ  na  vā  āgaccheyya  āgaccheyya vā saṅghakammaṃ na vā
āgaccheyya  saṅgho  saha  vā gaggena vinā vā gaggena uposathaṃ
kareyya saṅghakammaṃ kareyya. Esā ñatti.
   {184.2}  Suṇātu me bhante saṅgho gaggo bhikkhu ummattako
saratipi  uposathaṃ  napi  sarati saratipi saṅghakammaṃ napi sarati āgacchatipi
uposathaṃ  napi  āgacchati  āgacchatipi  saṅghakammaṃ  napi  āgacchati .
Saṅgho  gaggassa  bhikkhuno  ummattakassa  ummattakasammatiṃ  deti
sareyya  vā  gaggo  bhikkhu uposathaṃ na vā sareyya sareyya vā
saṅghakammaṃ  na  vā  sareyya  āgaccheyya  vā  uposathaṃ  na vā
āgaccheyya  āgaccheyya  vā  saṅghakammaṃ  na  vā  āgaccheyya
saṅgho  saha  vā  gaggena  vinā  vā  gaggena uposathaṃ karissati
saṅghakammaṃ   karissati   .   yassāyasmato   khamati   gaggassa
Bhikkhuno  ummattakassa  ummattakasammatiyā  dānaṃ  sareyya  vā
gaggo  bhikkhu  uposathaṃ  na vā sareyya sareyya vā saṅghakammaṃ na
vā  sareyya  āgaccheyya  vā  uposathaṃ  na  vā  āgaccheyya
āgaccheyya  vā  saṅghakammaṃ  na  vā āgaccheyya saṅgho saha vā
gaggena  vinā  vā  gaggena  uposathaṃ  karissati saṅghakammaṃ karissati
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {184.3}  Dinnā  saṅghena  gaggassa  bhikkhuno  ummattakassa
ummattakasammati  sareyya  vā gaggo bhikkhu uposathaṃ na vā sareyya
sareyya vā saṅghakammaṃ na vā sareyya āgaccheyya vā uposathaṃ na
vā  āgaccheyya  āgaccheyya  vā  saṅghakammaṃ na vā āgaccheyya
saṅgho saha vā gaggena vinā vā gaggena uposathaṃ karissati saṅghakammaṃ
karissati. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 234-242. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=4822              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=4822              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=181&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=61              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=181              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3129              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3129              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]