ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Sampayuttavaro
   [475]  Kusalam  dhammam  sampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  kusalam ekam khandham sampayutta tayo khandha tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayutta dve khandha.
   [476]  Akusalam  dhammam  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya akusalam ekam khandham sampayutta tayo khandha tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayutta dve khandha.
   [477] Abyakatam dhammam sampayutto abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  sampayutta
tayo  khandha  tayo  khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe
Sampayutta  dve  khandha  patisandhikkhane  vipakabyakatam ekam khandham
sampayutta  tayo  khandha  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve khandhe sampayutta dve khandha. Sankhittam.
   [478]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye tini
jhane  tini  magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini
atthiya tini natthiya tini vigate tini avigate tini.
           Anulomam nitthitam.
   [479]  Akusalam  dhammam  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sampayutto
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [480] Abyakatam dhammam sampayutto abyakato dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham
sampayutta  tayo  khandha  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve  khandhe  sampayutta  dve  khandha  ahetukapatisandhikkhane
vipakabyakatam  ekam  khandham  sampayutta  tayo khandha tayo khandhe
sampayutto  eko  khandho dve khandhe sampayutta dve khandha .
Sankhittam.
   [481]  Nahetuya  dve  naadhipatiya  tini  napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini  navipake
tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini.
           Paccaniyam nitthitam.
   [482]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [483]  Nahetupaccaya  arammane dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajate  dve  annamanne dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejate  dve  asevane dve kamme dve
vipake ekam ahare dve indriye dve jhane ekam magge ekam
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya  dve natthiya dve
vigate dve avigate dve.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
         Sampayuttavaro nitthito.
Samsatthattham nama sampayuttattham sampayuttattham nama samsatthattham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 151-153. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2997&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2997&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=475&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=475              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11242              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11242              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com