ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page608.

Sanidassanasappaṭighattikaṃ paṭiccavāro [2175] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭiccacakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ . anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ. {2175.1} Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca āpodhātu indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro . Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ āpodhātu indriyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page609.

Kabaḷiṃkāro āhāro. {2175.2} Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā āpodhātu ca dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ āpodhātu ca anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ āpodhātu indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. {2175.3} Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ. {2175.4} Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ āpodhātu indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. [2176] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo ... hetupaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page610.

Tayo khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. {2176.1} Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo ... hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ. {2176.2} Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo ... hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ. {2176.3} Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā ... hetupaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page611.

Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ... āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. {2176.4} Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā ... hetupaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ... āpodhātuṃ paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. {2176.5} Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca kaṭattārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page612.

Rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ. {2176.6} Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ... āpodhātuṃ paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. [2177] Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ . anidassanasappaṭighañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page613.

Anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtañca āpodhātuñca paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ. {2177.1} Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. {2177.2} Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page614.

Anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. {2177.3} Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca anidassana- sappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. {2177.4} Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca anidassanasappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassana- sappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page615.

Anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ. {2177.5} Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho ca ca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā anidassana- appaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighañca anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro. [2178] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... vatthuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page616.

Paṭicca khandhā. [2179] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ anidassanasappaṭighamūlake iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā pariyosānapadā natthi. [2180] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ iminā kāraṇena anidassanaappaṭighamūlake satta pañhā vibhajitabbā niṭṭhānapadā natthi. [2181] Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ anidassanaappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassana- sappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ iminā kāraṇena sattapi pañhā vibhajitabbā. [2182] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page617.

Dhammo uppajjati anantarapaccayā samanantarapaccayā ārammaṇasadisaṃ. [2183] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati sahajātapaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassana- sappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā anidassanasappaṭighamūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā. [2184] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati sahajātapaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighaṃ kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā āpodhātuṃ paṭicca anidassana- appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ anidassanaappaṭighamūlake satta pañhā iminā kāraṇena kātabbā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page618.

[2185] Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati sahajātapaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ anidassana- sappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā. [2186] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca āpodhātu . anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho ca anidassanaappaṭigho ca dhammā uppajjanti aññamaññapaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā āpodhātu ca dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ āpodhātu ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page619.

[2187] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthu ca dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā. Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā āpodhātuṃ paṭicca anidassanasappaṭighā mahābhūtā. [2188] Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati aññamaññapaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtañca āpodhātuñca paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ. [2189] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [2190] Hetuyā ekavīsa ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā ekavīsa anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekavīsa aññamaññe cha nissaye ekavīsa upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme ekavīsa vipāke āhāre ekavīsa indriye ekavīsa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page620.

Jhāne magge ekavīsa sampayutte ekaṃ vippayutte ekavīsa atthiyā ekavīsa natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekavīsa . Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [2191] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighamūlake iminā kāraṇena sattapi pañhā vibhajitabbā. [2192] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā anidassanaappaṭighañca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page621.

Paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho anidassanaappaṭighamūlakā iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā. [2193] Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetuke anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ahetukapaṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ iminā kāraṇena satta pañhā vitthāretabbā asammohantena. [2194] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page622.

Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighamūlakā iminā kāraṇena sattapi pañhā vitthāretabbā. [2195] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca indriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ anidassanaappaṭighamūlake iminā kāraṇena sattapi pañhā vitthāretabbā. [2196] Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe anidassanaappaṭighe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ anidassanasappaṭighe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page623.

Mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanañca āpodhātuñca paṭicca rūpāyatanaṃ ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ ghaṭane iminā kāraṇena sattapi pañhā vibhajitabbā. [2197] Anidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naadhipatipaccayā sahajātasadisaṃ . naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭicca cakkhāyatanaṃ rasāyatanaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ iminā kāraṇena ekavīsa pañhā vibhajitabbā. {2197.1} Naupanissayapaccayā napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā. Nakammapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca dve mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca ekaṃ mahābhūtaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte paṭicca anidassanasappaṭighaṃ upādārūpaṃ kammaṃ vibhajitvā nakammeneva ekavīsa pañhā kātabbā. Navipākapaccayā paṭisandhipi kaṭattāpi natthi pañcavokāreyeva kātabbā. Naāhārapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page624.

Bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ... Iminā kāraṇena vibhajitabbā ekavīsāpi. {2197.2} Naindriyapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... anidassanasappaṭighaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ . saṅkhittaṃ . sabbe pañhā vibhajitabbā . najhānapaccayā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Sattapi pañhā vibhajitabbā. [2198] Anidassanaappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca anidassanaappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ evaṃ sattapi pañhā vibhajitabbā. [2199] Anidassanasappaṭighañca anidassanaappaṭighañca dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati najhānapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ anidassanasappaṭighe mahābhūte ca āpodhātuñca paṭicca sanidassanasappaṭighaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ evaṃ sattapi pañhā vibhajitabbā . namaggapaccayā nahetusadisaṃ kātabbaṃ paripuṇṇaṃ moho natthi . nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā paripuṇṇaṃ. Nonatthipaccayā novigatapaccayā. [2200] Nahetuyā ekavīsa naārammaṇe ekavīsa naadhipatiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page625.

Ekavīsa . saṅkhittaṃ . sabbattha ekavīsa nonatthiyā ekavīsa novigate ekavīsa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [2201] Hetupaccayā naārammaṇe ekavīsa ... naadhipatiyā ekavīsa . saṅkhittaṃ . navipāke ekavīsa nasampayutte ekavīsa navippayutte ekavīsa nonatthiyā ekavīsa novigate ekavīsa . Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [2202] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ samanantare ekaṃ sahajāte ekavīsa . saṅkhittaṃ . jhāne ekavīsa magge ekavīsa sampayutte ekaṃ vippayutte ekavīsa atthiyā ekavīsa natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate ekavīsa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito. Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi paṭiccavārasadisā saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi arūpeyeva kātabbā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 608-625. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11915&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11915&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2175&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12770              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12770              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]