ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [1650] Micchattaniyatam dhammam paccaya micchattaniyato dhammo ...
Hetupaccaya  tini  .pe.  sammattaniyatam  dhammam paccaya sammattaniyato
dhammo ... Hetupaccaya tini.
   [1651] Aniyatam dhammam paccaya aniyato dhammo ... Hetupaccaya
aniyatam  ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve
khandhe  ...  patisandhikkhane  khandhe  paccaya  vatthu vatthum paccaya
khandha  ekam  mahabhutam  paccaya  vatthum paccaya aniyata khandha .
Aniyatam  dhammam  paccaya micchattaniyato dhammo ... hetupaccaya vatthum
paccaya  micchattaniyata khandha . aniyatam dhammam paccaya sammattaniyato
dhammo  ...  hetupaccaya  vatthum  paccaya sammattaniyata khandha .
Aniyatam dhammam paccaya micchattaniyato ca aniyato ca dhamma ... Hetupaccaya
vatthum   paccaya   micchattaniyata   khandha  mahabhute  paccaya
cittasamutthanam  rupam  .  aniyatam  dhammam  paccaya  sammattaniyato  ca
aniyato  ca  dhamma  ... hetupaccaya vatthum paccaya sammattaniyata
khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1652]  Micchattaniyatanca aniyatanca dhammam paccaya micchattaniyato
dhammo  ...  hetupaccaya  micchattaniyatam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ... . micchattaniyatanca aniyatanca
dhammam paccaya aniyato dhammo ... hetupaccaya micchattaniyate khandhe ca
mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam rupam . micchattaniyatanca aniyatanca
dhammam paccaya micchattaniyato ca aniyato ca dhamma ... hetupaccaya
micchattaniyatam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo khandha dve
khandhe ... micchattaniyate khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam.
   [1653]  Sammattaniyatanca aniyatanca dhammam paccaya sammattaniyato
dhammo ... Hetupaccaya tini panha micchattasadisam. Evam ganetabbam.
   [1654] Micchattaniyatam dhammam paccaya micchattaniyato dhammo ...
Arammanapaccaya  .  sankhittam  .  kusalattike  paccayavarasadisam
vibhajitabbam. Avigatapaccaya.
   [1655]  Hetuya sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa  annamanne
satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate  satta
asevane  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1656] Aniyatam dhammam paccaya aniyato dhammo ... Nahetupaccaya
ahetukam  aniyatam  ekam  khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  ... ahetukapatisandhikkhane khandhe paccaya vatthu
vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam ... Asannasattanam ... Cakkhayatanam
paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum
paccaya  ahetuka  aniyata  khandha  vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1657]  Micchattaniyatam  dhammam  paccaya  aniyato dhammo ...
Naarammanapaccaya  micchattaniyate  khandhe  paccaya  cittasamutthanam
rupam. Kusalattikasadisam panca katabba.
   [1658] Micchattaniyatam dhammam paccaya micchattaniyato dhammo ...
Naadhipatipaccaya micchattaniyate khandhe paccaya micchattaniyata adhipati.
   [1659] Sammattaniyatam dhammam paccaya sammattaniyato dhammo ...
Naadhipatipaccaya sammattaniyate khandhe paccaya sammattaniyata adhipati.
   [1660] Aniyatam dhammam paccaya aniyato dhammo ... Naadhipatipaccaya
aniyatam  ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve
khandhe  ... patisandhikkhane ... . sankhittam . asannasattanam ...
Cakkhayatanam paccaya ... kayayatanam paccaya ... Vatthum paccaya aniyata
khandha . aniyatam dhammam paccaya micchattaniyato dhammo ... Naadhipatipaccaya
vatthum  paccaya  micchattaniyata  adhipati  .  aniyatam  dhammam  paccaya
sammattaniyato dhammo ... naadhipatipaccaya vatthum paccaya sammattaniyata
adhipati.
   [1661]  Micchattaniyatanca aniyatanca dhammam paccaya micchattaniyato
dhammo ... naadhipatipaccaya micchattaniyate khandhe ca vatthunca paccaya
micchattaniyata adhipati.
   [1662]  Sammattaniyatanca aniyatanca dhammam paccaya sammattaniyato
dhammo  ...  naadhipatipaccaya  sammattaniyate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya sammattaniyata adhipati.
   [1663]  Micchattaniyatam  dhammam  paccaya  aniyato dhammo ...
Naanantarapaccaya. Sankhittam. Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [1664]  Nahetuya  ekam  naarammane  panca  naadhipatiya
satta   naanantare   panca   nasamanantare  panca  naannamanne
Panca  naupanissaye  panca  napurejate  cha  napacchajate  sattarasa
naasevane  panca  nakamme  satta  navipake  sattarasa  naahare
ekam naindriye najhane namagge ekam nasampayutte panca navippayutte
dve nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1665] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya satta
naanantare  panca  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye  panca
napurejate  cha napacchajate sattarasa naasevane panca navippayutte
satta  navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte  dve
nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1666] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam.
Sankhittam. Avigate ekam. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 480-484. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9413&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9413&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1650&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1650              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]