ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Paccayavaro
   [453]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  tini paticcasadisam . sannojanavippayuttam
dhammam   paccaya   sannojanavippayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  yava  patisandhi  ekam  mahabhutam:  vatthum  paccaya
sannojanavippayutta   khandha   vatthum   paccaya   uddhaccasahagato
moho  .  sannojanavippayuttam  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  vatthum  paccaya  sannojanasampayutta
khandha uddhaccasahagatam moham paccaya sampayuttaka khandha.
   {453.1}  Sannojanavippayuttam  dhammam paccaya sannojanasampayutto
ca  sannojanavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: vatthum
paccaya  sannojanasampayutta  khandha  mahabhute paccaya cittasamutthanam
rupam   uddhaccasahagatam   moham   paccaya   sampayuttaka  khandha
cittasamutthananca  rupam  .  sannojanasampayuttanca  sannojanavippayuttanca
dhammam  paccaya  sannojanasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
sannojanasampayuttam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe ... uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha
dve khandhe ....
   {453.2}    Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca
dhammam  paccaya  sannojanavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
sannojanasampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam
rupam uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paccaya cittasamutthanam rupam .
Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca   dhammam   paccaya
sannojanasampayutto  ca  sannojanavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  sannojanasampayuttam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo
khandha dve khandhe ... Sannojanasampayutte khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam rupam uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha
Cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [454]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto
dhammo   uppajjati   arammanapaccaya:  tini  paticcasadisa  .
Sannojanavippayuttam   dhammam   paccaya  sannojanavippayutto  dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:  yava  patisandhi  vatthum  paccaya
sannojanavippayutta   khandha   cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam
kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya sannojanavippayutta
khandha vatthum paccaya uddhaccasahagato moho.
   {454.1}  Sannojanavippayuttam  dhammam paccaya sannojanasampayutto
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya: vatthum paccaya sannojanasampayutta
khandha  uddhaccasahagatam  moham  paccaya  sampayuttaka  khandha .
Sannojanavippayuttam   dhammam   paccaya   sannojanasampayutto   ca
sannojanasampayutto  ca  sannojanavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
arammanapaccaya: vatthum paccaya uddhaccasahagata khandha ca moho ca.
   {454.2}    Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca
dhammam  paccaya  sannojanasampayutto dhammo uppajjati arammanapaccaya:
sannojanasampayuttam  ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe ... uddhaccasahagatam ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha
dve khandhe ....
   {454.3}  Sannojanasampayuttanca  sannojanavippayuttanca  dhammam
paccaya  sannojanavippayutto  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:
Uddhaccasahagate  khandhe ca vatthunca paccaya uddhaccasahagato moho .
Sannojanasampayuttanca    sannojanavippayuttanca   dhammam   paccaya
sannojanasampayutto  ca  sannojanavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti
arammanapaccaya:  uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo khandha moho ca dve khandhe ....
   [455]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto
dhammo uppajjati adhipatipaccaya:. Avigatapaccaya:.
   [456]  Hetuya  nava  arammane  nava  adhipatiya  nava
sabbattha nava vipake ekam ahare nava avigate nava.
   [457]  Sannojanasampayuttam  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  khandhe  paccaya
vicikicchasahagato  moho  .  sannojanasampayuttam  dhammam  paccaya
sannojanavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  uddhaccasahagate
khandhe  paccaya  uddhaccasahagato  moho  .  sannojanavippayuttam
dhammam   paccaya   sannojanavippayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  sannojanavippayuttam  ekam  khandham ... yava
asannasatta   cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam   kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  ahetuka  sannojanavippayutta
khandha ca uddhaccasahagato moho ca.
   {457.1}    Sannojanavippayuttam    dhammam    paccaya
sannojanasampayutto    dhammo    uppajjati    nahetupaccaya:
Vatthum  paccaya  vicikicchasahagato  moho  .  sannojanasampayuttanca
sannojanavippayuttanca  dhammam  paccaya  sannojanasampayutto  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya   vicikicchasahagato   moho   .   sannojanasampayuttanca
sannojanavippayuttanca  dhammam  paccaya  sannojanavippayutto  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya uddhaccasahagato moho. Sankhittam.
   [458]  Nahetuya  cha  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini
naupanissaye   tini   napurejate   satta  napacchajate  nava
naasevane  nava  nakamme  cattari navipake nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
   [459]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
evam katabbam.
   [460] Nahetupaccaya arammane cha ... sabbattha cha vipake
ekam ahare cha magge cha avigate cha.
        Nissayavaropi paccayavarasadiso.
            Samsatthavaro             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 260-264. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5290&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5290&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=453&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=453              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]