ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Ganthaganthasampayuttadukaṃ
              paṭiccavāro
   [567]  Ganthañcevaganthasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  ganthoceva-
ganthasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sīlabbataparāmāsaṃ
kāyaganthaṃ  paṭicca  abhijjhā  kāyagantho  abhijjhā  kāyaganthaṃ  paṭicca
sīlabbataparāmāso  kāyagantho  idaṃsaccābhinivesaṃ  kāyaganthaṃ  paṭicca
abhijjhā  kāyagantho  abhijjhā  kāyaganthaṃ  paṭicca  idaṃsaccābhiniveso
kāyagantho.
   {567.1}   Ganthañcevaganthasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
ganthasampayuttocevanocagantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ganthe
paṭicca  sampayuttakā khandhā . ganthañcevaganthasampayuttañca dhammaṃ paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā:  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhā
kāyagantho sampayuttakā ca khandhā cakkaṃ.
   {567.2}   Ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ   dhammaṃ   paṭicca
ganthasampayuttocevanocagantho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  ...  .  ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
ganthasampayuttecevanocaganthe khandhe paṭicca ganthā.
   {567.3}   Ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ   dhammaṃ   paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā ganthā ca dve khandhe .... Ganthañcevaganthasampayuttañca
ganthasampayuttañcevanocaganthañca  dhammaṃ  paṭicca  ganthocevaganthasampayuttoca
dhammo uppajjati hetupaccayā: ganthe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca ganthā.
   {567.4}   Ganthañcevaganthasampayuttañca   ganthasampayuttañceva-
nocaganthañca    dhammaṃ   paṭicca   ganthasampayuttocevanocagantho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ
ekaṃ khandhañca ganthe ca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... .
Ganthañcevaganthasampayuttañca    ganthasampayuttañcevanocaganthañca   dhammaṃ
paṭicca  ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca
dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ
Ekaṃ  khandhañca  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthañca  paṭicca  tayo khandhā
abhijjhā kāyagantho ca dve khandhe ... Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [568]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  sabbattha  nava
kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [569]    Ganthañcevaganthasampayuttañca    dhammaṃ   paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:. Saṅkhittaṃ.
         Idha nahetupaccayo natthi.
   [570]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 341-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6954              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6954              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=567&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=567              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]