ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Nivaranasampayuttadukam
             paticcavaro
   [611]   Nivaranasampayuttam  dhammam  paticca  nivaranasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nivaranasampayuttam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ... . nivaranasampayuttam dhammam
paticca nivaranavippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: nivaranasampayutte
Khandhe   paticca   cittasamutthanam   rupam   .   nivaranasampayuttam
dhammam  paticca  nivaranasampayutto  ca  nivaranavippayutto  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  nivaranasampayuttam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {611.1}  Nivaranavippayuttam dhammam paticca nivaranavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccaya: nivaranavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ... patisandhi yava ajjhattika
mahabhuta  .  nivaranasampayuttanca  nivaranavippayuttanca  dhammam  paticca
nivaranavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nivaranasampayutte
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. Sankhittam.
   [612]  Hetuya  panca  arammane  dve  adhipatiya  panca
natthiya dve vigate dve avigate panca.
   [613]  Nivaranasampayuttam  dhammam  paticca nivaranasampayutto dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paticca  avijjanivaranam . nivaranavippayuttam dhammam paticca nivaranavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  nivaranavippayuttam  ...
Yava asannasatta. Sankhittam.
   [614]  Nahetuya  dve  naarammane  tini naadhipatiya panca
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  tini  napurejate  cattari  napacchajate  panca
Naasevane  panca  nakamme  dve navipake panca naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte dve nonatthiya tini novigate tini.
   [615]  Hetupaccaya  naarammane tini ... naadhipatiya panca
napurejate  cattari  nakamme  dve  navipake  panca nasampayutte
tini navippayutte dve nonatthiya tini novigate tini.
   [616]  Nahetupaccaya  arammane  dve .pe. ... magge
ekam .pe. ... Avigate dve.
        Sahajatavaropi evam katabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 366-368. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7469&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7469&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=611&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=82              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=611              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]