ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Parāmāsasampayuttadukaṃ
             paṭiccavāro
   [694]  Parāmāsasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parāmāsasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  parāmāsasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ... . parāmāsasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca   parāmāsavippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
parāmāsasampayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Parāmāsasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  parāmāsasampayutto  ca  parāmāsavippayutto  ca
Dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  parāmāsasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {694.1}  Parāmāsavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca parāmāsavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: parāmāsavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Parāmāsasampayuttañca    parāmāsavippayuttañca    dhammaṃ   paṭicca
parāmāsavippayutto  dhammo  uppajjati hetupaccayā: parāmāsasampayutte
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [695]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  pañca  aññamaññe
dve  nissaye  pañca  upanissaye  dve  purejāte  dve
āsevane  dve  kamme  pañca  vipāke ekaṃ āhāre pañca .
Saṅkhittaṃ  .  magge  pañca  sampayutte  dve  vippayutte  pañca
atthiyā pañca natthiyā dve vigate dve avigate pañca.
   [696]  Parāmāsavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parāmāsavippayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  parāmāsavippayuttaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhi  yāva  asaññasattā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [697]  Parāmāsasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  parāmāsavippayutto
dhammo  uppajjati  naārammaṇapaccayā:  parāmāsasampayutte  khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  parāmāsavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
parāmāsavippayutto    dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā:
parāmāsavippayutte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ yāva asaññasattā.
Parāmāsasampayuttañca    parāmāsavippayuttañca    dhammaṃ   paṭicca
parāmāsavippayutto    dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā:
parāmāsasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [698]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā pañca
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye tīṇi napurejāte cattāri napacchājāte pañca naāsevane
pañca   nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ nasampayutte tīṇi
navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [699] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā pañca
           evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [700] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Avigate ekaṃ.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 408-410. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8310              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8310              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=694&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=96              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=694              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]