ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [231]  Cittasamsatthasamutthanam  dhammam paccaya cittasamsatthasamutthano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  sankhittam . tini paticcasadisa .
Nocittasamsatthasamutthanam   dhammam   paccaya   nocittasamsatthasamutthano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cittam  paccaya  cittasamutthanam rupam
vatthum  paccaya cittam patisandhikkhane yava mahabhuta . nocittasamsattha-
samutthanam  dhammam  paccaya  cittasamsatthasamutthano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  cittam  paccaya  sampayuttaka  khandha vatthum paccaya
cittasamsatthasamutthana khandha patisandhikkhane dvepi katabba.
   {231.1}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam   paccaya   cittasamsatthasamutthano   dhammo   uppajjati
Hetupaccaya:  cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandhanca  cittanca  paccaya
dve khandhe dve khandha ... Cittasamsatthasamutthanam ekam khandhanca vatthunca
paccaya dve khandhe dve khandha ... Patisandhikkhane dvepi katabba.
Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca   dhammam   paccaya
nocittasamsatthasamutthano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cittasamsattha-
samutthane  khandhe  ca  cittanca  paccaya nocittasamsatthasamutthanam rupam
cittasamsatthasamutthane  khandhe  ca mahabhute ca paccaya nocittasamsattha-
samutthanam rupam cittasamsatthasamutthane khandhe ca vatthunca paccaya cittam
patisandhikkhane tinipi katabba.
   {231.2}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam  paccaya  cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  cittasamsatthasamutthanam  ekam khandhanca
cittanca paccaya dve khandha cittasamsatthasamutthananca rupam dve khandhe ...
Cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  dve khandha
cittanca dve khandhe ... Patisandhikkhane dvepi katabba.
   [232]  Cittasamsatthasamutthanam  dhammam paccaya cittasamsatthasamutthano
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya: tini paticcasadisa . nocitta-
samsatthasamutthanam   dhammam  paccaya  nocittasamsatthasamutthano  dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam
kayayatanam ... vatthum paccaya cittam patisandhi . Nocittasamsatthasamutthanam
Dhammam  paccaya  cittasamsatthasamutthano  dhammo  uppajjati  arammana-
paccaya:   cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanasahagata  khandha
kayayatanam ...  cittam  paccaya  sampayuttaka  khandha vatthum paccaya
cittasamsatthasamutthana khandha patisandhikkhane dvepi katabba.
   {232.1}  Nocittasamsatthasamutthanam  dhammam  paccaya  cittasamsattha-
samutthano   ca  nocittasamsatthasamutthano  ca  dhamma  uppajjanti
arammanapaccaya:  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  sampayuttaka
ca khandha kayayatanam ... vatthum paccaya cittam sampayuttaka ca khandha
patisandhikkhane  ekam  .   cittasamsatthasamutthananca  nocittasamsattha-
samutthananca  dhammam  paccaya  cittasamsatthasamutthano  dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  cakkhuvinnanasahagatam  ekam  khandhanca  cakkhayatananca
cakkhuvinnananca paccaya dve khandha dve khandhe ... kayavinnana-
sahagatam  ...  cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandhanca cittanca paccaya
dve khandha  dve  khandhe ... cittasamsatthasamutthanam  ekam khandhanca
vatthunca paccaya  dve  khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane dve
katabba.
   {232.2}   Cittasamsatthasamutthananca   nocittasamsatthasamutthananca
dhammam  paccaya  nocittasamsatthasamutthano  dhammo uppajjati  arammana-
paccaya:  cakkhuvinnanasahagate  khandhe  ca  cakkhayatananca  paccaya
cakkhuvinnanam   kayavinnanasahagate   ...   cittasamsatthasamutthane
khandhe   ca   vatthunca   paccaya   cittam   patisandhikkhane
Ekam  .  cittasamsatthasamutthananca  nocittasamsatthasamutthananca  dhammam
paccaya  cittasamsatthasamutthano  ca  nocittasamsatthasamutthano  ca dhamma
uppajjanti  arammanapaccaya:  cittasamsatthasamutthanam  ekam  khandhanca
vatthunca paccaya dve khandha cittanca dve khandhe ... Patisandhikkhane
ekam. Sankhittam.
   [233] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava
avigate nava.
   [234]  Cittasamsatthasamutthanam  dhammam paccaya cittasamsatthasamutthano
dhammo uppajjati nahetupaccaya: evam nava panha katabba paccayavare
pancavinnanampi katabbam tiniyeva moho.
   [235] Nahetuya nava naarammane tini naadhipatiya nava naanantare
tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate nava napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari
navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane nava namagge
nava  nasampayutte  tini  navippayutte panca nonatthiya tini novigate
tini. Evam itare dve gananapi nissayavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 135-138. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=2706&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=2706&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=231&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=27              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=261              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com