ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

    Nasanidassanadukanasanidassanattike sanidassanadukasanidassanattikam
   [438]  Nasanidassanam  nasanidassanasappatigham dhammam paticca sanidassano
sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [439] Hetuya ekam.
   [440]   Nasanidassanam   naanidassanasappatigham   dhammam  paticca
anidassano anidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [441] Hetuya ekam.
   [442]  Nasanidassanam  naanidassanaappatigham dhammam paticca anidassano
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [443] Hetuya ekam.
     Nasappatighadukanasanidassanattike sappatighadukasanidassanattikam
   [444]  Nasappatigham  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca sappatigho
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati hetupaccaya: ekam . naappatigham
nasanidassanasappatigham   dhammam  paticca  naappatigho  sanidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nasappatigham  nasanidassana-
sappatighanca   naappatigham   nasanidassanasappatighanca   dhammam  paticca
sappatigho   sanidassanasappatigho   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ekam. Sabbattha tini.
   [445]  Nasappatigham  naanidassanasappatigham  dhammam  paticca sappatigho
anidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [446] Hetuya ekam.
   [447]  Naappatigham  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca appatigho
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [448] Hetuya ekam.
      Narupidukanasanidassanattike rupidukasanidassanattikam
   [449] Narupim nasanidassanasappatigham dhammam paticca rupi sanidassanasappatigho
Dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [450] Hetuya tini.
   [451] Narupim naanidassanasappatigham dhammam paticca rupi anidassanasappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [452] Hetuya tini.
   [453] Naarupim naanidassanaappatigham dhammam paticca rupi anidassanaappatigho
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [454] Hetuya ekam.
     Nalokiyadukanasanidassanattike lokiyadukasanidassanattikam
   [455]  Nalokiyam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  lokiyo
sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .
Nanalokuttaram  nasanidassanasappatigham dhammam paticca lokiyo sanidassanasappatigho
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   ekam   .   ganitakena
ganetabba tini panha.
   [456]  Nalokiyam  naanidassanasappatigham  dhammam  paticca  lokiyo
anidassanasappatigho .... Tiniyeva panha katabba.
   [457]  Nalokuttaram  naanidassanaappatigham  dhammam  paticca lokiyo
anidassanaappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [458] Hetuya ekam.
        Nakenacivinneyyadukanasanidassanattike
        kenacivinneyyadukasanidassanattikam
   [459] Nakenacivinneyyam nasanidassanasappatigham dhammam paticca kenaci-
vinneyyo   sanidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
... kenacinavinneyyo sanidassanasappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya:
...  kenacivinneyyo  sanidassanasappatigho  ca  kenacinavinneyyo
sanidassanasappatigho  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini .
Nakenacinavinneyyam  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca ... tiniyeva .
Nakenacivinneyyam     nasanidassanasappatighanca     nakenacinavinneyyam
nasanidassanasappatighanca  dhammam paticca ... tiniyeva . sabbattha nava .
Nakenacivinneyya   naanidassanasappatighassa  purimasadisam  navapanham  1-
katabba      .     nakenacivinneyyanaanidassanaappatighamulassa
navapanhameva 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 415-418. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8189&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8189&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=438&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=114              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2130              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com