ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [166]  Tena  kho  pana  samayena  aññatarassa  bhikkhuno
kucchivikārābādho  hoti . so sake muttakarīse palipanno seti .
Athakho  bhagavā  āyasmatā  ānandena  pacchāsamaṇena senāsanacārikaṃ
āhiṇḍanto  yena  tassa  bhikkhuno  vihāro  tenupasaṅkami .
Addasā  kho  bhagavā  taṃ  bhikkhuṃ sake muttakarīse palipannaṃ sayamānaṃ
disvāna  yena  so  bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ
etadavoca  kinte bhikkhu ābādhoti . kucchivikāro me bhagavāti .
Atthi  pana  te  bhikkhu upaṭṭhākoti . natthi bhagavāti . kissa taṃ
bhikkhū na upaṭṭhentīti 1- . ahaṃ kho bhante bhikkhūnaṃ akārako tena
maṃ  bhikkhū  na  upaṭṭhentīti  .  athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  gacchānanda  udakaṃ  āhara imaṃ bhikkhuṃ nahāpessāmāti .
Evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā ānando bhagavato paṭissuṇitvā udakaṃ
āhari  .  bhagavā  udakaṃ  āsiñci  āyasmā  ānando  paridhovi
bhagavā  sīsato  aggahesi  āyasmā ānando pādato uccāretvā
mañcake nipātesuṃ.
   {166.1}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ   sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  atthi  bhikkhave
amukasmiṃ  vihāre  bhikkhu  gilānoti  .  atthi bhagavāti . kintassa
bhikkhave  bhikkhuno  ābādhoti  .  tassa  bhante  āyasmato
kucchivikārābādhoti . atthi pana bhikkhave tassa bhikkhuno upaṭṭhākoti.
Natthi  bhagavāti . kissa taṃ bhikkhū na upaṭṭhentīti . eso bhante
bhikkhu  bhikkhūnaṃ  akārako  tena  taṃ bhikkhū na upaṭṭhentīti . natthi
vo 2- bhikkhave mātā natthi pitā ye vo 3- upaṭṭhaheyyuṃ tumhe ce
bhikkhave  aññamaññaṃ  na  upaṭṭhahissatha  atha  kocarahi  upaṭṭhahissati
yo  bhikkhave  maṃ  upaṭṭhaheyya  so  gilānaṃ upaṭṭhaheyya . sace
upajjhāyo  hoti  upajjhāyena yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo vuṭṭhānassa 4-
āgametabbaṃ  .  sace  ācariyo  hoti  ācariyena  yāvajīvaṃ
upaṭṭhātabbo  vuṭṭhānassa  āgametabbaṃ  .  sace  saddhivihāriko
@Footnote: 1 Ma. upaṭṭhahantīti. 2-3 Yu. te. 4 Po. vuṭṭhāpanassa. Ma. vuṭṭhānamassa.
Hoti saddhivihārikena yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo vuṭṭhānassa āgametabbaṃ .
Sace  antevāsiko  hoti  antevāsikena  yāvajīvaṃ  upaṭṭhātabbo
vuṭṭhānassa   āgametabbaṃ   .  sace  samānupajjhāyako  hoti
samānupajjhāyakena  yāvajīvaṃ  upaṭṭhātabbo  vuṭṭhānassa āgametabbaṃ .
Sace  samānācariyako  hoti  samānācariyakena  yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo
vuṭṭhānassa  āgametabbaṃ . sace na hoti upajjhāyo vā ācariyo
vā  saddhivihāriko  vā  antevāsiko  vā  samānupajjhāyako  vā
samānācariyako  vā  saṅghena upaṭṭhātabbo . no ce upaṭṭhaheyya
āpatti dukkaṭassa.
   {166.2} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gilāno dūpaṭṭhāko 1-
hoti  asappāyakārī  hoti  sappāye mattaṃ na jānāti bhesajjaṃ na
paṭisevitā  hoti  atthakāmassa  gilānupaṭṭhākassa  yathābhūtaṃ  ābādhaṃ
nāvikattā  hoti  abhikkamantaṃ  vā  abhikkamatīti  paṭikkamantaṃ  vā
paṭikkamatīti  ṭhitaṃ  vā  ṭhitoti  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ
dukkhānaṃ  tibbānaṃ  kharānaṃ  kaṭukānaṃ  asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ
anadhivāsakajātiko  hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgato
gilāno dūpaṭṭhāko 1- hoti.
   {166.3} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gilāno sūpaṭṭhāko
hoti  sappāyakārī hoti sappāye mattaṃ jānāti bhesajjaṃ paṭisevitā
hoti  atthakāmassa  gilānupaṭṭhākassa  yathābhūtaṃ  ābādhaṃ  āvikattā
hoti  abhikkamantaṃ  vā  abhikkamatīti  paṭikkamantaṃ  vā  paṭikkamatīti
@Footnote: 1 Ma. dūpaṭaṭho.
Ṭhitaṃ  vā  ṭhitoti  uppannānaṃ sārīrikānaṃ vedanānaṃ dukkhānaṃ tibbānaṃ
kharānaṃ kaṭukānaṃ asātānaṃ amanāpānaṃ pāṇaharānaṃ adhivāsakajātiko hoti
imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgato gilāno sūpaṭṭhāko hoti.
   {166.4}  Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gilānupaṭṭhāko
nālaṃ gilānaṃ upaṭṭhātuṃ na paṭibalo hoti bhesajjaṃ saṃvidhātuṃ sappāyāsappāyaṃ
na  jānāti  asappāyaṃ  upanāmeti  sappāyaṃ apanāmeti āmisantaro
gilānaṃ upaṭṭheti no mettacitto jegucchī hoti uccāraṃ vā passāvaṃ
vā kheḷaṃ vā vantaṃ vā nīhātuṃ na paṭibalo hoti gilānaṃ kālena kālaṃ
dhammiyā  kathāya sandassetuṃ samādapetuṃ samuttejetuṃ sampahaṃsetuṃ imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgato gilānupaṭṭhāko nālaṃ gilānaṃ
upaṭṭhātuṃ.
   {166.5}  Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato gilānupaṭṭhāko
alaṃ gilānaṃ upaṭṭhātuṃ paṭibalo hoti bhesajjaṃ saṃvidhātuṃ sappāyāsappāyaṃ
jānāti  asappāyaṃ  apanāmeti  sappāyaṃ  upanāmeti  mettacitto
gilānaṃ upaṭṭheti no āmisantaro ajegucchī hoti uccāraṃ vā passāvaṃ
vā kheḷaṃ vā vantaṃ vā nīhātuṃ paṭibalo hoti gilānaṃ kālena kālaṃ
dhammiyā  kathāya  sandassetuṃ  samādapetuṃ  samuttejetuṃ  sampahaṃsetuṃ
imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgato gilānupaṭṭhāko alaṃ
gilānaṃ upaṭṭhātunti.
   [167] Tena kho pana samayena dve bhikkhū kosalesu janapadesu
addhānamaggapaṭipannā  honti  .  te aññataraṃ āvāsaṃ upagacchiṃsu .
Tattha aññataro bhikkhu gilāno hoti . athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi
bhagavatā  kho  āvuso gilānupaṭṭhānaṃ vaṇṇitaṃ handa mayaṃ āvuso imaṃ
bhikkhuṃ  upaṭṭhemāti . te taṃ upaṭṭhahiṃsu . so tehi upaṭṭhiyamāno
kālamakāsi  .  athakho  te  bhikkhū  tassa bhikkhuno pattacīvaramādāya
sāvatthiṃ  gantvā  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . bhikkhussa bhikkhave
kālakate saṅgho sāmī pattacīvare apica gilānupaṭṭhākā bahūpakārā .
Anujānāmi  bhikkhave  saṅghena  ticīvarañca  pattañca  gilānupaṭṭhākānaṃ
dātuṃ  .  evañca  pana bhikkhave dātabbaṃ . tena gilānupaṭṭhākena
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo itthannāmo bhante
bhikkhu kālakato idaṃ tassa ticīvarañca patto cāti . Byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {167.1} suṇātu me bhante saṅgho itthannāmo bhikkhu kālakato
idaṃ  tassa  ticīvarañca  patto ca . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
imaṃ ticīvarañca pattañca gilānupaṭṭhākānaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {167.2} Suṇātu me bhante saṅgho itthannāmo bhikkhu kālakato
idaṃ  tassa  ticīvarañca  patto ca . saṅgho imaṃ ticīvarañca pattañca
gilānupaṭṭhākānaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati  imassa  ticīvarassa
ca  pattassa  ca  gilānupaṭṭhākānaṃ  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati  so  bhāseyya . dinnaṃ idaṃ saṅghena ticīvarañca patto ca
gilānupaṭṭhākānaṃ  .  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
Dhārayāmīti.
   {167.3}  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  sāmaṇero
kālakato  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . sāmaṇerassa
bhikkhave  kālakate  saṅgho  sāmī  pattacīvare  apica gilānupaṭṭhākā
bahūpakārā  .  anujānāmi  bhikkhave  saṅghena  cīvarañca  pattañca
gilānupaṭṭhākānaṃ dātuṃ.
   {167.4} Evañca pana bhikkhave dātabbaṃ. Tena gilānupaṭṭhākena
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo itthannāmo bhante
sāmaṇero  kālakato  idaṃ tassa cīvarañca patto cāti . byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {167.5}  suṇātu  me bhante saṅgho itthannāmo sāmaṇero
kālakato idaṃ tassa cīvarañca patto ca . Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
imaṃ cīvarañca pattañca gilānupaṭṭhākānaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {167.6}  Suṇātu  me bhante saṅgho itthannāmo sāmaṇero
kālakato  idaṃ  tassa  cīvarañca  patto ca . saṅgho imaṃ cīvarañca
pattañca  gilānupaṭṭhākānaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati  imassa
cīvarassa  ca  pattassa  ca gilānupaṭṭhākānaṃ dānaṃ so tuṇhassa yassa
nakkhamati  so  bhāseyya  . dinnaṃ idaṃ saṅghena cīvarañca patto ca
gilānupaṭṭhākānaṃ  .  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.
   {167.7} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ca sāmaṇero
ca  gilānaṃ  upaṭṭhahiṃsu  .  so tehi upaṭṭhahiyamāno kālamakāsi .
Athakho  tassa  gilānupaṭṭhākassa  bhikkhuno  etadahosi  kathaṃ  nu kho
Gilānupaṭṭhākassa  sāmaṇerassa  cīvarapaṭiviso  dātabboti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  gilānupaṭṭhākassa
sāmaṇerassa samakaṃ paṭivisaṃ dātunti.
   {167.8}  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu bahubhaṇḍo
bahuparikkhāro  kālakato  hoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Bhikkhussa bhikkhave kālakate saṅgho sāmī pattacīvare apica gilānupaṭṭhākā
bahūpakārā  .  anujānāmi  bhikkhave  saṅghena  ticīvarañca  pattañca
gilānupaṭṭhākānaṃ  dātuṃ yaṃ tattha lahubhaṇḍaṃ lahuparikkhāraṃ taṃ sammukhībhūtena
saṅghena  bhājetuṃ  yaṃ tattha garubhaṇḍaṃ garuparikkhāraṃ taṃ āgatānāgatassa
cātuddisassa saṅghassa avissajjikaṃ avebhaṅgikanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 226-232. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4695              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4695              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=166&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=166              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5014              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5014              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]