ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [168] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu naggo hutva yena [1]-
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  etadavoca  bhagava
bhante   anekapariyayena   appicchassa   santutthassa  sallekhassa
dhutassa  pasadikassa  apacayassa  viriyarambhassa  vannavadi idam bhante
naggiyam  anekapariyayena  appicchataya  santutthataya  2-  sallekhaya
dhutattaya  pasadikataya apacayaya viriyarambhaya samvattati sadhu bhante
bhagava bhikkhunam naggiyam anujanatuti . vigarahi buddho bhagava ananucchavikam
moghapurisa  .pe. katham hi nama tvam moghapurisa naggiyam titthiyasamadanam
samadiyissasi   netam   moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya
.pe.  vigarahitva  dhammim  katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. hi. 2 Yu. santutthiya.
Naggiyam  titthiyasamadanam  samadiyitabbam  yo  samadiyeyya  apatti
thullaccayassati.
   {168.1}  Tena  kho  pana  samayena annataro bhikkhu kusaciram
nivasetva  .pe. vakaciram nivasetva .pe. phalakaciram nivasetva
.pe.  kesakambalam nivasetva .pe. valakambalam nivasetva .pe.
Ulukapakkham  nivasetva  .pe.  ajinakkhipam  nivasetva yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  etadavoca  bhagava  bhante
anekapariyayena  appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa
apacayassa   viriyarambhassa   vannavadi  idam  bhante  ajinakkhipam
anekapariyayena  appicchataya  santutthataya  sallekhaya  dhutattaya
pasadikataya  apacayaya  viriyarambhaya  samvattati sadhu bhante bhagava
bhikkhunam ajinakkhipam anujanatuti.
   {168.2} Vigarahi buddho bhagava ananucchavikam moghapurisa .pe. Katham
hi nama tvam moghapurisa ajinakkhipam titthiyaddhajam dharessasi netam moghapurisa
appasannanam va pasadaya .pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu
amantesi na bhikkhave ajinakkhipam titthiyaddhajam dharetabbam yo dhareyya
apatti thullaccayassati.
   {168.3}  Tena  kho pana samayena annataro bhikkhu akkanalam
nivasetva  .pe.  potthakam  nivasetva yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  etadavoca  bhagava  bhante  anekapariyayena
appicchassa  santutthassa  sallekhassa  dhutassa  pasadikassa  apacayassa
viriyarambhassa  vannavadi  ayam  bhante  potthako  anekapariyayena
Appicchataya   santutthataya  sallekhaya  dhutattaya  pasadikataya
apacayaya  viriyarambhaya samvattati sadhu bhante bhagava bhikkhunam potthakam
anujanatuti  .  vigarahi  buddho  bhagava  ananucchavikam  moghapurisa
.pe.  katham  hi  nama  tvam  moghapurisa potthakam nivasessasi netam
moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya  .pe.  vigarahitva  dhammim
katham  katva  bhikkhu  amantesi  na bhikkhave potthako nivasetabbo
yo nivaseyya apatti dukkatassati.
   [169]  Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu sabbanilakani
civarani  dharenti  sabbapitakani  civarani  dharenti  sabbalohitakani
civarani  dharenti  sabbamanjetthakani  civarani dharenti sabbakanhani
civarani   dharenti   sabbamaharangarattani   civarani  dharenti
sabbamahanamarattani  civarani  dharenti  acchinnadasani  civarani
dharenti  dighadasani  civarani dharenti pupphadasani civarani dharenti
phanadasani  civarani  dharenti  kancukam  dharenti  tiritakam  dharenti
vethanam dharenti.
   {169.1} Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti [1]- seyyathapi
gihi  kamabhoginoti  . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
sabbanilakani  civarani  dharetabbani  na  sabbapitakani  civarani
dharetabbani  na  sabbalohitakani  civarani  dharetabbani  na
sabbamanjetthakani  civarani  dharetabbani  na  sabbakanhani  civarani
dharetabbani   na  sabbamaharangarattani  civarani  dharetabbani
@Footnote: 1 Ma. katham hi nama samana sakyaputtiya vethanam dharessanti.
Na  sabbamahanamarattani  civarani  dharetabbani  na  acchinnadasani
civarani  dharetabbani  na  dighadasani  civarani  dharetabbani  na
pupphadasani  civarani dharetabbani na phanadasani civarani dharetabbani
na kancukam dharetabbam na tiritakam dharetabbam na vethanam dharetabbam yo
dhareyya apatti dukkatassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 232-235. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4820&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4820&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=168&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=46              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=168              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5083              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5083              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com