ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

page1.

Vinayapitake cullavaggassa dutiyo bhago ------ khuddakavatthukkhandhakam [1] Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane kalandakanivape . tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana rukkhe kayam ugghamsenti urumpi bahumpi 1- urampi pitthimpi . Manussa passitva 2- ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama samana sakyaputtiya nahayamana rukkhe kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi urampi pitthimpi seyyathapi mallamutthika gamaputavati 3- . Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam .pe. Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. {1.1} Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi saccam kira bhikkhave chabbaggiya bhikkhu nahayamana rukkhe kayam ugghamsenti urumpi bahumpi urampi pitthimpiti . saccam bhagavati 4- . vigarahi buddho bhagava ananucchavikam 5- @Footnote: 1 Yu. bahampi. 2 Ma. Yu. Ra. ayam patho natthi. 3 Ma. gamamoddavati. @Yu. gamapoddavati. 4 Yu. iti na dissati. 5 Yu. ananucchaviyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Bhikkhave tesam moghapurisanam ananulomikam appatirupam assamanakam akappiyam akaraniyam katham hi nama te bhikkhave moghapurisa nahayamana rukkhe kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi urampi pitthimpi netam bhikkhave appasannanam va pasadaya .pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave nahayamanena [1]- rukkhe kayo ugghamsetabbo yo ugghamseyya apatti dukkatassati. [2] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana thambhe kayam ugghamsenti urumpi bahumpi urampi pitthimpi . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama samana sakyaputtiya nahayamana thambhe kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi urampi pitthimpi seyyathapi mallamutthika gamaputavati . assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam .pe. athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Saccam kira bhikkhave .pe. saccam bhagavati . vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave nahayamanena [1]- thambhe kayo ugghamsetabbo yo ugghamseyya apatti dukkatassati. [3] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana kudde kayam ugghamsenti urumpi bahumpi urampi pitthimpi . Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama samana @Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuna.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Sakyaputtiya nahayamana kudde kayam ugghamsessanti urumpi bahumpi urampi pitthimpi seyyathapi mallamutthika gamaputavati .pe. na bhikkhave nahayamanena kudde kayo ugghamsetabbo yo ugghamseyya apatti dukkatassati. [4] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nahayamana 1- atthane nahayanti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam .pe. athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. saccam kira bhikkhave .pe. saccam bhagavati .pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave nahayamanena 1- atthane nahayitabbam yo nahayeyya apatti dukkatassati. [5] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu gandhabbahatthakena nahayanti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. Seyyathapi gihi kamabhoginoti . assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam .pe. athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave gandhabbahatthakena nahayitabbam yo nahayeyya apatti dukkatassati. [6] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kuruvindakasuttiya nahayanti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. @Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave kuruvindakasuttiya nahayitabbam yo nahayeyya apatti dukkatassati. [7] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu viggayha parikammam karapenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. Seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave viggayha parikammam karapetabbam yo karapeyya apatti dukkatassati. [8] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu mallakena nahayanti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. Seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave mallakena nahayitabbam yo nahayeyya apatti dukkatassati. [9] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kacchurogabadho hoti . tassa vina mallaka na phasu hoti 1- .pe. Bhagavato etamattham arocesum .pe. Anujanami bhikkhave gilanassa akatamallakanti. [10] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu jaradubbalo nahayamano na sakkoti attano kayam upaghamsetum 2- .pe. bhagavato @Footnote: 1 Ma. na tassa vina mallakena phasu hoti. 2 Ma. Yu. ugghamsetum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Etamattham arocesum .pe. Anujanami bhikkhave ukkasikanti. [11] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pitthiparikammam katum kukkuccayati 1- .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe. Anujanami bhikkhave puthupanikanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 1-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=1&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=6814              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=6814              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]