ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [195] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu evarupam anacaram
acaranti   malavaccham   ropentipi   ropapentipi   sincantipi
sincapentipi  ocinantipi  ocinapentipi  ganthentipi  ganthapentipi
ekatovantikamalam   karontipi   karapentipi   ubhatovantikamalam
@Footnote: 1 Yu. padasilam.
Karontipi  karapentipi  manjarikam karontipi karapentipi vidhutikam 1-
karontipi  karapentipi  vatamsakam  karontipi  karapentipi  avelam
karontipi  karapentipi uracchadam karontipi karapentipi te kulitthinam
kuladhitanam   kulakumarinam  kulasunhanam  kuladasinam  ekatovantikamalam
harantipi  harapentipi  ubhatovantikamalam  harantipi harapentipi manjarikam
harantipi harapentipi vidhutikam 1- harantipi harapentipi vatamsakam harantipi
harapentipi  avelam  harantipi  harapentipi  uracchadam  harantipi
harapentipi  te  kulitthihi  kuladhitahi  kulakumarihi  kulasunhahi
kuladasihi  saddhim  ekabhajanepi  bhunjanti  ekathalakepi  pivanti
ekasanepi   nisidanti   ekamancepi  tuvattenti  ekattharanapi
tuvattenti   ekapavuranapi   tuvattenti   ekattharanapavuranapi
tuvattenti  vikalepi  bhunjanti  majjampi  pivanti malagandhavilepanampi
dharenti  naccantipi  gayantipi  vadentipi  lasentipi  naccantiyapi
naccanti  naccantiyapi  gayanti  naccantiyapi  vadenti  naccantiyapi
lasenti .pe.
   {195.1} Lasentiyapi naccanti lasentiyapi gayanti lasentiyapi
vadenti  lasentiyapi lasenti atthapadepi kilanti dasapadepi kilanti
akasepi  kilanti  pariharapathepi kilanti santikayapi kilanti khalikayapi
kilanti  ghatikayapi  kilanti  salakahatthenapi  kilanti  akkhenapi kilanti
pankacirenapi kilanti vankakenapi kilanti mokkhacikayapi kilanti cingulakenapi
kilanti   pattalhakenapi  kilanti  rathakenapi  kilanti  dhanukenapi
@Footnote: 1 Ma. vidhutikam.
Kilanti  akkharikayapi  kilanti  manesikayapi  kilanti  yathavajjenapi
kilanti hatthismimpi sikkhanti assasmimpi sikkhanti rathasmimpi sikkhanti
dhanusmimpi  sikkhanti  tharusmimpi  sikkhanti  hatthissapi  purato dhavanti
assassapi  purato  dhavanti  rathassapi  purato  dhavanti  dhavantipi
adhavantipi  usselhentipi  apphotentipi  nibbajjhantipi 1- mutthihipi
yujjhanti  rangamajjhepi sanghatim pattharitva naccantim 2- evam vadenti
idha bhagini naccassuti nalatikampi denti vividhampi anacaram acaranti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe.  na bhikkhave vividham anacaram
acaritabbam yo acareyya yathadhammo karetabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 76-78. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1512&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1512&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=195&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=25              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com