ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [241]  Tena  kho  pana  samayena  anathapindiko  gahapati
rajagahakassa  setthissa  bhaginipatiko  hoti  .  athakho anathapindiko
gahapati rajagaham agamasi kenacideva karaniyena.
   [242] Tena kho pana samayena rajagahakena setthina svatanaya
buddhappamukho  sangho  nimantito  hoti  . athakho rajagahako setthi
dase  ca kammakare ca anapesi tenahi bhane kalasseva utthaya
yaguyo  pacatha  bhattani  pacatha  supani  sampadetha  uttaribhangani
sampadethati.
   [243]  Athakho  anathapindikassa  gahapatissa  etadahosi pubbe
@Footnote: 1 Ma. Yu. anunnatam kim ananunnatam. 2 Ma. pathamabhanavaro nitthito. ito param
@idisameva yojetabbam.
Khvayam  gahapati  mayi  agate  sabbakiccani  nikkhipitva  mamanneva
saddhim  patisammodi  sodanayam  vikkhittarupo  dase  ca  kammakare
ca  anapesi  1- tenahi bhane kalasseva utthaya yaguyo pacatha
bhattani  pacatha  supani  sampadetha  uttaribhangani  sampadethati
kinnu  kho  imassa  gahapatissa  avaho va bhavissati vivaho va
bhavissati  mahayanno  va  paccupatthito raja va magadho seniyo
bimbisaro nimantito svatanaya saddhim balanikayenati 2-.
   [244]  Athakho  rajagahako  setthi  dase ca kammakare ca
anapetva   yena   anathapindiko   gahapati   tenupasankami
upasankamitva   anathapindikena  gahapatina  saddhim  patisammoditva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho  rajagahakam  setthim
anathapindiko  gahapati  etadavoca  pubbe  kho  tvam  gahapati  mayi
agate  sabbakiccani  nikkhipitva  mamanneva  saddhim  patisammodasi
sodani  tvam  vikkhittarupo  dase  ca  kammakare  ca  anapesi
tenahi  bhane  kalasseva  utthaya  yaguyo  pacatha  bhattani pacatha
supani  sampadetha  uttaribhangani  sampadethati  kinnu  kho  te
gahapati  avaho  va  bhavissati  vivaho  va bhavissati mahayanno
va  paccupatthito  raja va magadho seniyo bimbisaro nimantito
svatanaya  saddhim  balanikayenati  2- . na me kho 3- gahapati
@Footnote: 1 Yu. anapeti. 2 Ma. Yu. balakayenati. 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Avaho va 1- bhavissati napi 2- vivaho va 1- bhavissati napi 2-
raja  magadho  seniyo  bimbisaro  nimantito  svatanaya  saddhim
balanikayena  3-  apica  me  mahayanno  paccupatthito  svatanaya
buddhappamukho  sangho  nimantitoti . buddhoti tvam gahapati vadesiti .
Buddhotaham  4- gahapati vadamiti . buddhoti tvam gahapati vadesiti .
Buddhotaham  4- gahapati vadamiti . buddhoti tvam gahapati vadesiti .
Buddhotaham 4- gahapati vadamiti . ghosopi kho eso gahapati dullabho
lokasmim  yadidam  buddhoti  5- . sakka nu kho gahapati imam kalam
tam  bhagavantam  dassanaya  upasankamitum  arahantam  sammasambuddhanti .
Akalo  kho  gahapati  imam  kalam tam bhagavantam dassanaya upasankamitum
arahantam  sammasambuddham  svedani  tvam  kalena  tam  bhagavantam
dassanaya upasankamissasi arahantam sammasambuddhanti.
   [245]  Athakho  anathapindiko  gahapati  svedanaham  kalena
tam  bhagavantam  dassanaya  upasankamissami  arahantam  sammasambuddhanti
buddhagataya  satiya nipajji 6- rattiya sudam tikkhattum utthasi pabhatam
mannamano  .  athakho  anathapindiko gahapati yena sitavanadvaram 7-
tenupasankami  .  amanussa  dvaram vivarimsu . athakho anathapindikassa
gahapatissa   nagaramha  nikkhamantassa  aloko  antaradhayi  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vasaddo sabbattha na dissati. 2 Ma. Yu. napi. 3 Ma. Yu. balakayena.
@4 Ma. buddhotyaham. 5 Ma. Yu. yadidam buddho buddhoti. 6 Ma. Yu. nipajjitva.
@7 Ma. sivagadvaram.
Andhakaro  paturahosi  .  bhayam  chambhitattam  lomahamso  udapadi .
Tato va nivattitukamo ahosi.
   [246] Athakho sivako yakkho   antarahito saddamanussavesi
      satam hatthi satam assa     satam assatariratha
      satam kanna sahassani   amuttamanikundala 1-
      ekassa padavitiharassa   kalam nagghanti solasim 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
patikkantanti.
   [247]   Athakho   anathapindikassa  gahapatissa  andhakaro
antaradhayi  .  aloko  paturahosi  . yam ahosi bhayam chambhitattam
lomahamso  so  patippassambhi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi
kho  anathapindikassa  gahapatissa  aloko  antaradhayi . andhakaro
paturahosi  .  bhayam  chambhitattam  lomahamso  udapadi  .  tato va
puna  nivattitukamo  ahosi  .  tatiyampi  kho  sivako  yakkho
antarahito saddamanussavesi
      satam hatthi satam assa     satam assatariratha
      satam kanna sahassani   amuttamanikundala 1-
      ekassa padavitiharassa   kalam nagghanti solasim 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
patikkantanti  .  tatiyampi  kho  anathapindikassa gahapatissa andhakaro
@Footnote: 1 Ma. amukkamanikundala. 2 Ma. solasinti.
Antaradhayi  .  aloko  paturahosi  . yam ahosi bhayam chambhitattam
lomahamso  so  patippassambhi  .  athakho  anathapindiko  gahapati
yena sitavanam tenupasankami.
   [248]  Tena  kho  pana samayena bhagava rattiya paccusasamayam
paccutthaya  ajjhokase  cankamati  .  addasa kho bhagava tam 1-
anathapindikam  gahapatim  durato  va  agacchantam  disvana  cankama
orohitva  pannatte  asane  nisidi  .  nisajja  kho  bhagava
anathapindikam  gahapatim  etadavoca  ehi  sudattati  .  athakho
anathapindiko  gahapati  namena  mam  bhagava  alapatiti  hattho
udaggo   yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavato
padesu  sirasa  nipatitva  bhagavantam etadavoca kacci bhante bhagava
sukham sayitthati.
   [249] Sabbada ve sukham seti    brahmano parinibbuto
      yo na limpati kamesu      sitibhuto nirupadhi.
      Sabba asattiyo chetva   vineyya hadaye daram
      upasanto sukham seti        santim pappuyya 2- cetasoti.
   [250]  Athakho  bhagava  anathapindikassa  gahapatissa anupubbikatham
kathesi  .  seyyathidam  .  danakatham  silakatham  saggakatham  kamanam
adinavam  okaram  sankilesam  nekkhamme  anisamsam  pakasesi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam tamsaddo na dissati. 2 Yu. appuyya.
Yada  bhagava  annasi  anathapindikam  gahapatim  kallacittam  muducittam
vinivaranacittam  udaggacittam  pasannacittam  atha  ya buddhanam samukkamsika
dhammadesana  tam  pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam . seyyathapi
nama  suddham  vattham  apagatakalakam  sammadeva  rajanam  patigganheyya
evameva  anathapindikassa  gahapatissa  tasmimyeva  asane  virajam
vitamalam   dhammacakkhum   udapadi   yankinci  samudayadhammam  sabbantam
nirodhadhammanti.
   [251]  Athakho  anathapindiko  gahapati  ditthadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogalhadhammo   tinnavicikiccho   vigatakathamkatho
vesarajjappatto  aparappaccayo  satthu  sasane  bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto
rupani  dakkhantiti evametam bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito
esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca
upasakam  mam  bhagava  dharetu  ajjatagge  panupetam  saranam  gatam
adhivasetu  ca  me  bhante  bhagava  svatanaya  bhattam  saddhim
bhikkhusanghenati  .  adhivasesi  bhagava  tunhibhavena  .  athakho
anathapindiko  gahapati  bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [252]  Assosi  kho  rajagahako setthi anathapindikena kira
gahapatina  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantitoti  .  athakho
rajagahako  setthi  anathapindikam  gahapatim  etadavoca  taya  kira
gahapati  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantito  tvancasi
agantuko  demi  te  gahapati  veyyayikam yena tvam buddhappamukhassa
sanghassa  bhattam  kareyyasiti  .  alam gahapati atthi me veyyayikam
yenaham buddhappamukhassa sanghassa bhattam karissamiti.
   [253]  Assosi  kho  rajagahako  negamo  anathapindikena
kira  gahapatina  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantitoti .
Athakho  rajagahako  negamo  anathapindikam  gahapatim  etadavoca taya
kira  gahapati  svatanaya  buddhappamukho  sangho  nimantito  tvancasi
agantuko  demi  te  gahapati  veyyayikam yena tvam buddhappamukhassa
sanghassa  bhattam  kareyyasiti  .  alam  ayya atthi me veyyayikam
yenaham buddhappamukhassa sanghassa bhattam karissamiti.
   [254]  Assosi  kho  raja  magadho  seniyo bimbisaro
anathapindikena  kira  gahapatina  svatanaya  buddhappamukho  sangho
nimantitoti . athakho raja magadho seniyo bimbisaro anathapindikam
gahapatim  etadavoca  taya  kira  gahapati  svatanaya  buddhappamukho
sangho  nimantito  tvancasi  agantuko  demi  te  gahapati
veyyayikam  yena  tvam  buddhappamukhassa sanghassa bhattam kareyyasiti .
Alam  deva  atthi  me  veyyayikam  yenaham buddhappamukhassa sanghassa
bhattam karissamiti.
   [255]  Athakho anathapindiko gahapati tassa rattiya accayena
rajagahakassa   setthissa   nivesane  panitam  khadaniyam  bhojaniyam
patiyadapetva  bhagavato  kalam  arocapesi kalo bhante nitthitam
bhattanti  .  athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  rajagahakassa  setthissa  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi saddhim bhikkhusanghena . athakho anathapindiko
gahapati  buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena
sahattha  santappetva  sampavaretva  bhagavantam bhuttavim onitapatta-
panim  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho anathapindiko
gahapati  bhagavantam  etadavoca adhivasetu me bhante bhagava savatthiyam
vassavasam saddhim bhikkhusanghenati . sunnagare kho gahapati tathagata
abhiramantiti  .  annatam  bhagava annatam sugatati . athakho bhagava
anathapindikam  gahapatim  dhammiya  kathaya  saddassetva  samadapetva
samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkami.
   [256] Tena kho pana samayena anathapindiko gahapati bahumitto
hoti  bahusahayo  adeyyavaco  .  athakho  anathapindiko gahapati
rajagahe tam karaniyam tiretva yena savatthi tena pakkami . Athakho
anathapindiko   gahapati   antaramagge   manusse   anapesi
Arame  ayya  karotha  vihare  patitthapetha  danani patthapetha
idani  buddho  loke  uppanno  so  ca maya bhagava nimantito
imina  maggena agacchissatiti . athakho te manussa anathapindikena
gahapatina  uyyojita  arame  akamsu  vihare  patitthapesum
danani  patthapesum  .  athakho  anathapindiko  gahapati  savatthim
gantva  samanta  savatthim  anuvilokesi  kattha  nu  kho  bhagava
vihareyya  yam  assa  gamato  neva  atidure  na  accasanne
gamanagamanasampannam   atthikanam   atthikanam  manussanam  abhikkamaniyam
diva   appakinnam   rattim  appasaddam  appanigghosam  vijanavatam
manussarahaseyyakam patisallanasaruppanti.
   {256.1}  Addasa  kho  anathapindiko  gahapati  jetassa
rajakumarassa  uyyanam  gamato  neva  atidure  na  accasanne
gamanagamanasampannam     atthikanam    atthikanam    manussanam
abhikkamaniyam   diva  appakinnam  rattim  appasaddam  appanigghosam
vijanavatam   manussarahaseyyakam  patisallanasaruppam  disvana  yena
jeto  rajakumaro  tenupasankami  upasankamitva  jetam  rajakumaram
etadavoca  dehi  me  ayyaputta  uyyanam  aramam  katunti .
Adeyyo  gahapati  aramo  api  kotisantharenati  .  gahito
ayyaputta  aramoti  .  na  gahapati gahito aramoti . gahito
na  gahitoti  voharike mahamatte pucchimsu . mahamatta evamahamsu
yato  taya  ayyaputta  aggho  kato gahito aramoti . athakho
Anathapindiko  gahapati  sakatehi hirannam nibbahapetva jetavane 1-
kotisantharam  santharapesi  .  sakim  nihatam hirannam thokassa okasassa
kotthakasamanta  2-  nappahoti  .  athakho  anathapindiko  gahapati
manusse  anapesi  gacchatha  bhane  hirannam  aharatha  imam okasam
santharissamati  3-  . athakho jetassa rajakumarassa etadahosi na
kho  idam  orakam  bhavissati  yathayam  gahapati  tavabahum  hirannam
pariccajatiti  .  athakho  jeto rajakumaro 4- anathapindikam gahapatim
etadavoca  alam  gahapati  matam  5-  okasam  santharapesi  dehi
metam okasam mametam danam bhavissatiti.
   {256.2}  Athakho  anathapindiko  gahapati  ayam  kho  jeto
rajakumaro   abhinnato   natamanusso  mahiddhiko  kho  pana
evarupanam   natamanussanam  imasmim  dhammavinaye  pasadoti  tam
okasam  jetassa  rajakumarassa  adasi  6-  .  athakho  jeto
rajakumaro  tasmim  okase  kotthakam  mapesi  .  athakho
anathapindiko  gahapati  jetavane  vihare  karapesi  parivenani
karapesi  kotthake  karapesi  upatthanasalayo  karapesi
aggisalayo   karapesi  kappiyakutiyo  karapesi  vaccakutiyo
karapesi   cankame   karapesi  cankamanasalayo  karapesi
udapane   karapesi  udapanasalayo  karapesi  jantaghare
karapesi  jantagharasalayo  karapesi  pokkharaniyo  karapesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. jetavanam. 2 Yu. kotthakam samanta. 3 Yu. santharissamiti.
@4 Ma. Yu. athakho jeto rajakumaroti ime patha na dissati. 5 Yu. metam.
@6 Ma. Yu. padasi.
Mandape karapesi.
   [257]  Athakho  bhagava  rajagahe yathabhirantam viharitva yena
vesali  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano
yena  vesali  tadavasari  .  tatra  sudam  bhagava vesaliyam viharati
mahavane kutagarasalayam.
   [258]  Tena  kho  pana  samayena manussa sakkaccam navakammam
karonti  yepi  bhikkhu  navakammam adhitthenti tepi sakkaccam upatthenti
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 102-112. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2034&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2034&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=241&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=32              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=241              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7362              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7362              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com