ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [329]  Tena  kho  pana samayena saṅghassa senāsanapaññāpako
na  hoti  .pe.  bhaṇḍāgāriko  na  hoti .pe. cīvarapaṭiggāhako
na  hoti .pe. cīvarabhājako na hoti .pe. yāgubhājako na hoti
.pe. phalabhājako na hoti .pe. khajjakabhājako na hoti . khajjakaṃ
abhājiyamānaṃ  nassati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ  bhikkhuṃ  khajjakabhājakaṃ  sammannituṃ
yo  na  chandāgatiṃ  gaccheyya  na dosāgatiṃ gaccheyya na mohāgatiṃ
gaccheyya na bhayāgatiṃ gaccheyya bhājitābhājitañca jāneyya.
   [330]  Evañca  pana  bhikkhave sammannitabbo . paṭhamaṃ bhikkhu
yācitabbo  .  yācitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  yadi  saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ khajjakabhājakaṃ sammanneyya . esā ñatti .
Suṇātu  me  bhante  saṅgho  saṅgho  itthannāmaṃ bhikkhuṃ khajjakabhājakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭṭikāya. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Sammannati   .   yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno
khajjakabhājakassa  sammati so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya .
Sammato  saṅghena  itthannāmo  bhikkhu  khajjakabhājako  khamati saṅghassa
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [331] Tena kho pana samayena saṅghassa bhaṇḍāgāre appamattako
parikkhāro  ussanno 1- hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ  bhikkhuṃ  appamattaka-
vissajjakaṃ  sammannituṃ  yo  na  chandāgatiṃ  gaccheyya  na dosāgatiṃ
gaccheyya  na  mohāgatiṃ  gaccheyya  na  bhayāgatiṃ  gaccheyya
vissajjitāvissajjitañca jāneyya.
   [332]  Evañca  pana  bhikkhave sammannitabbo . paṭhamaṃ bhikkhu
yācitabbo  .  yācitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  yadi  saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  appamattakavissajjakaṃ  sammanneyya .
Esā  ñatti  .  suṇātu  me  bhante  saṅgho saṅgho itthannāmaṃ
bhikkhuṃ  appamattakavissajjakaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati
itthannāmassa   bhikkhuno   appamattakavissajjakassa   sammati   so
tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so  bhāseyya  .  sammato  saṅghena
itthannāmo  bhikkhu  appamattakavissajjako  khamati  saṅghassa  tasmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. uppanno.
Tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [333]  Tena  appamattakavissajjakena bhikkhunā ekā 1- sūci
dātabbā  .  satthakaṃ dātabbaṃ . upāhanā dātabbā . kāyabandhanaṃ
dātabbaṃ  .  aṃsavaddhako  dātabbo  .  parissāvanaṃ  dātabbaṃ .
Dhammakarako  dātabbo  .  kusi  dātabbā . aḍḍhakusi dātabbā .
Maṇḍalaṃ  dātabbaṃ  .  aḍḍhamaṇḍalaṃ dātabbaṃ . anuvāto dātabbo .
Paribhaṇḍaṃ dātabbaṃ . sace hoti saṅghassa sappi vā telaṃ vā madhu vā
phāṇitaṃ  vā  sakiṃ  paṭisāyituṃ  dātabbaṃ . sace punapi attho hoti
punapi dātabbaṃ. Sace punapi attho hoti punapi dātabbanti 2-.
   [334]  Tena  kho pana samayena saṅghassa sāṭiyagāhāpako na
hoti  .pe.  pattagāhāpako  na  hoti  .pe.  ārāmikapesako
na hoti .pe. sāmaṇerapesako na hoti . sāmaṇerā apesiyamānā
kammaṃ  na  karonti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ  bhikkhuṃ  sāmaṇerapesakaṃ  sammannituṃ
yo  na  chandāgatiṃ  gaccheyya  na dosāgatiṃ gaccheyya na mohāgatiṃ
gaccheyya na bhayāgatiṃ gaccheyya pesitāpesitañca jāneyya.
   [335]  Evañca  pana  bhikkhave sammannitabbo . paṭhamaṃ bhikkhu
yācitabbo  .  yācitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  yadi  saṅghassa pattakallaṃ
@Footnote: 1 Yu. ekekā. 2 Ma. āmeḍitaṃ natthi.
Saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  sāmaṇerapesakaṃ  sammanneyya  .  esā
ñatti  .  suṇātu  me  bhante  saṅgho  saṅgho  itthannāmaṃ bhikkhuṃ
sāmaṇerapesakaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno  sāmaṇerapesakassa  sammati  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya . sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu sāmaṇerapesako
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
          Bhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
        Senāsanakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 147-150. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2942              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2942              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=329&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=45              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=329              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8742              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8742              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com