ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [383] Athakho devadatto yena kokaliko katamorakatissako 3-
khandadeviyaputto   samuddadatto   tenupasankami   upasankamitva
kokalikam   katamorakatissakam   3-   khandadeviyaputtam  samuddadattam
etadavoca  etha mayam avuso samanassa gotamassa sanghabhedam karissama
cakkabhedanti  .  evam  vutte  kokaliko  devadattam  etadavoca
samano  kho  avuso  gotamo  mahiddhiko  mahanubhavo  katham  mayam
samanassa gotamassa sanghabhedam karissama cakkabhedanti.
   {383.1} Etha mayam avuso samanam gotamam upasankamitva panca
vatthuni  yacissama  bhagava  bhante  anekapariyayena  appicchassa
santutthassa  sallekhassa  dhutassa  pasadikassa  apacayassa viriyarambhassa
vannavadi  imani  bhante  panca vatthuni anekapariyayena appicchataya
santutthataya  4-  sallekhaya  dhutaya  5-  pasadikataya apacayaya
viriyarambhaya  samvattanti  sadhu bhante bhikkhu yavajivam arannaka 6-
assu yo gamantam osareyya vajjam nam phuseyya yavajivam pindapatika
assu  yo  nimantanam  sadiyeyya  vajjam  nam  phuseyya  yavajivam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati. 2 Ma. Yu. kulanuddayaya. 3 Ma. katamodakatissako.
@4 Ma. Yu. santutthiya. 5 Ma. Yu. dhutataya. 6 Ma. arannika.
Pamsukulika  assu  yo  gahapaticivaram  sadiyeyya  vajjam  nam  phuseyya
yavajivam  rukkhamulika  assu  yo  channam  upagaccheyya  vajjam  nam
phuseyya  yavajivam  macchamamsam  na  khadeyyum  yo  macchamamsam khadeyya
vajjam  nam  phuseyyati  imani  panca  vatthuni  1- samano gotamo
nanujanissati  te  ca  2-  mayam  imehi  pancahi  vatthuhi  janam
sannapessamati  .  sakka  kho  avuso  imehi pancahi vatthuhi
samanassa  gotamassa  sanghabhedo  katum  cakkabhedo  lukhappasanna  hi
avuso manussati.
   [384]  Athakho  devadatto sapariso yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  devadatto  bhagavantam  etadavoca  bhagava  bhante
anekapariyayena   appicchassa   santutthassa   sallekhassa  dhutassa
pasadikassa  apacayassa  viriyarambhassa  vannavadi  imani  bhante
panca  vatthuni  anekapariyayena  appicchataya  santutthataya sallekhaya
dhutaya  pasadikataya  apacayaya  viriyarambhaya  samvattanti  sadhu
bhante  bhikkhu  yavajivam  arannaka  assu  yo gamantam osareyya
vajjam  nam  phuseyya  yavajivam  pindapatika  assu  yo  nimantanam
sadiyeyya  vajjam  nam  phuseyya  yavajivam  pamsukulika  assu  yo
@Footnote: 1 Yu. idam pathadvayam na dissati. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Gahapaticivaram  sadiyeyya  vajjam  nam  phuseyya  yavajivam  rukkhamulika
assu  yo  channam  upagaccheyya  vajjam  nam  phuseyya  yavajivam
macchamamsam  na  khadeyyum  yo  macchamamsam  khadeyya  vajjam  nam
phuseyyati  .  alam  devadatta  yo  icchati arannako hotu yo
icchati  gamante  viharatu  yo  icchati  pindapatiko  hotu
yo  icchati  nimantanam  sadiyatu  yo  icchati  pamsukuliko  hotu
yo  icchati  gahapaticivaram  sadiyatu attha mase kho maya devadatta
rukkhamulasenasanam   anunnatam   tikotiparisuddham   macchamamsam   adittham
assutam  aparisankitanti  .  athakho  devadatto  na  bhagava  imani
panca  vatthuni  anujanatiti  hattho  udaggo  sapariso utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [385]  Athakho  devadatto sapariso rajagaham pavisitva pancahi
vatthuhi  janam  sannapesi  mayam  avuso  samanam gotamam upasankamitva
panca   vatthuni   yacimha   bhagava  bhante  anekapariyayena
appicchassa   .pe.  viriyarambhassa  vannavadi  imani  bhante
panca  vatthuni  anekapariyayena  appicchataya  .pe.  viriyarambhaya
samvattanti  sadhu bhante bhikkhu yavajivam arannaka assu yo gamantam
osareyya  vajjam  nam phuseyya .pe. yavajivam macchamamsam na khadeyyum
yo  macchamamsam  khadeyya  vajjam  nam  phuseyyati  imani  panca
vatthuni  samano  gotamo  nanujanati  te  ca mayam imehi pancahi
Vatthuhi samadaya vattamati.
   [386] Tattha ye te manussa assaddha appasanna dubbuddhino
te evamahamsu ime kho samana sakyaputtiya dhuta 1- sallekhavuttino
samano pana gotamo bahulliko bahullaya cetetiti . ye pana te
manussa  saddha  pasanna  pandita  buddhimanto  te  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  devadatto  2-  sanghabhedaya
parakkamissati  cakkabhedayati  .  assosum kho bhikkhu tesam manussanam
ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  . ye te bhikkhu appiccha
.pe.  te  ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama devadatto
sanghabhedaya parakkamissati cakkabhedayati.
   {386.1} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Saccam
kira  tvam  devadatta  sanghabhedaya parakkamasi cakkabhedayati . saccam
bhagavati . alam devadatta ma te rucci sanghabhedo garuko kho devadatta
sanghabhedo  yo kho devadatta samaggam bhindati kappatthitikam 3- kibbisam
pasavati kappam nirayamhi paccati yo ca kho devadatta bhinnam sangham samaggam
karoti  brahmapunnam  pasavati kappam saggamhi modati alam devadatta ma
te rucci sanghabhedo garuko kho devadatta sanghabhedoti.
   [387]  Athakho  ayasma  anando pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  rajagaham pindaya pavisi . addasa kho devadatto
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhuta. 2 Ma. Yu. bhagavato. 3 Ma. Yu. kappatthikam.
Ayasmantam  anandam  rajagahe  pindaya carantam disvana yenayasma
anando   tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam   anandam
etadavoca  ajjataggedanaham  avuso  ananda  annatreva bhagavata
annatreva  bhikkhusangha  uposatham  karissami  sanghakammam karissamiti .
Athakho  ayasma  anando  rajagahe  pindaya caritva pacchabhattam
pindapatapatikkanto   yena   bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {387.1}  Ekamantam nisinno kho ayasma anando bhagavantam
etadavoca  idhaham  bhante  pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
rajagaham pindaya pavisim addasa kho mam bhante devadatto rajagahe
pindaya  carantam  disvana  yenaham  tenupasankami  upasankamitva  mam
etadavoca  ajjataggedanaham  avuso  ananda  annatreva bhagavata
annatreva  bhikkhusangha  uposatham  karissami  sanghakammam  karissamiti
ajja  1-  bhante  devadatto  sangham bhindissatiti . athakho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
   [388] Sukaram sadhuna sadhu    sadhu papena dukkaram.
      Papam papena sukaram      papamariyehi dukkaranti.
          Dutiyabhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 191-195. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3835&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3835&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=383&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=383              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com