ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [418]  Tena  kho  pana  samayena  gamika  bhikkhu darubhandam
mattikabhandam  appatisametva  dvaravatapanam  vivaritva  senasanam
anapuccha  pakkamanti  .  darubhandam  mattikabhandam  nassati .
Senasanam aguttam bhavati 1- . ye te bhikkhu appiccha .pe. te
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  gamika  bhikkhu
darubhandam  mattikabhandam  appatisametva  dvaravatapanam  vivaritva
senasanam   anapuccha   pakkamissanti   darubhandam   mattikabhandam
nassati  senasanam  aguttam  bhavatiti  .  athakho  te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  saccam  kira  bhikkhave  .pe.  saccam
bhagavati  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu amantesi
tenahi  bhikkhave  gamikanam  bhikkhunam  vattam  pannapessami  yatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. hoti.
Gamikehi bhikkhuhi samma vattitabbam.
   [419]  Gamikena  bhikkhave  bhikkhuna  darubhandam  mattikabhandam
patisametva  dvaravatapanam  thaketva  senasanam  apucchitabbam 1-
sace  bhikkhu  na hoti samanero apucchitabbo sace samanero na
hoti  aramiko  apucchitabbo sace aramiko na hoti upasako
apucchitabbo sace na hoti bhikkhu va samanero va aramiko va
upasako  va  2-  catusu  pasanakesu mancam pannapetva mance
mancam  aropetva  pithe  pitham aropetva senasanam upari punjam
karitva   darubhandam  mattikabhandam  patisametva  dvaravatapanam
thaketva  pakkamitabbam  sace  viharo  ovassati  sace  ussahati
chadetabbo ussukkam va katabbam kinti nu kho viharo chadiyethati
evance tam labhetha iccetam kusalam no ce labhetha yo deso anovassako
hoti  tattha  catusu  pasanakesu  mancam  pannapetva mance mancam
aropetva  pithe pitham aropetva senasanam upari punjam karitva
darubhandam  mattikabhandam  patisametva  dvaravatapanam  thaketva
pakkamitabbam  sace  sabbo  viharo  ovassati  sace  ussahati
@Footnote: 1 Ma. Yu. apuccha pakkamitabbam. 2 Ma. Yu. Ra. sace samanero na hoti
@aramiko apucchitabbo sace na hoti bhikkhu va samanero va aramiko va.
Senasanam  gamam  atiharitabbam  ussukkam  va  katabbam kinti nu kho
senasanam  gamam  atihariyethati  evance  tam labhetha iccetam kusalam
no  ce  labhetha ajjhokase catusu pasanakesu mancam pannapetva
mance  mancam  aropetva pithe pitham aropetva senasanam upari
punjam  karitva  darubhandam  mattikabhandam  patisametva  tinena
va   pannena  va  paticchadetva  pakkamitabbam  appevanama
anganipi seseyyunti
   {419.1} idam kho bhikkhave gamikanam bhikkhunam vattam yatha gamikehi
bhikkhuhi samma vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 221-223. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4432&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4432&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=418&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=60              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=418              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com