ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [430]  Tena  kho pana samayena sambahula bhikkhu ajjhokase
civarakammam  karonti  .  chabbaggiya  bhikkhu  pativate  pangane 2-
senasanam pappotesum . bhikkhu rajena okiriyimsu 6- . ye te bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. vasaddo natthi. 2 Ma. angane. 3 Ma. Yu. okirimsu.
Appiccha  .pe.  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi
nama  chabbaggiya  bhikkhu  pativate pangane senasanam pappotessanti
bhikkhu  rajena okiriyissantiti . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  saccam  kira  bhikkhave chabbaggiya bhikkhu pativate
pangane  senasanam  pappotenti  bhikkhu  rajena  okiriyimsuti 3- .
Saccam  bhagavati .pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi
tenahi  bhikkhave  bhikkhunam  senasanavattam  pannapessami  yatha
bhikkhuhi senasane samma vattitabbam.
   [431] Yasmim vihare viharati sace so viharo uklapo hoti sace
ussahati  sodhetabbo  viharam  sodhentena pathamam pattacivaram niharitva
ekamantam   nikkhipitabbam   nisidanapaccattharanam   niharitva  ekamantam
nikkhipitabbam   bhisibimbohanam   niharitva   ekamantam   nikkhipitabbam
manco   nicam   katva  sadhukam  aparighamsantena  asanghattantena
kavatapittham   niharitva   ekamantam   nikkhipitabbo   pitham  nicam
katva  sadhukam  aparighamsantena  asanghattantena  kavatapittham  niharitva
ekamantam   nikkhipitabbam   mancapatipadaka   niharitva   ekamantam
nikkhipitabba   khelamallako   niharitva   ekamantam  nikkhipitabbo
apassenaphalakam   niharitva   ekamantam   nikkhipitabbam   bhummattharanam
yathapannattam   sallakkhetva   niharitva   ekamantam  nikkhipitabbam
@Footnote: 1 Ma. Yu. okirimsuti.
Sace  vihare  santanakam  hoti  ulloka  pathamam  oharetabbam
alokasandhikannabhaga   pamajjitabba   sace   gerukaparikammakata
bhitti  kannakita  hoti  colakam  temetva  piletva  pamajjitabba
sace  kalavannakata  bhumi  kannakita  hoti  colakam  temetva
piletva  pamajjitabba  sace  akata  hoti  bhumi  udakena
paripphositva   sammajjitabba  ma  viharo  rajena  uhanniti
sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam
   {431.1}  na  bhikkhusamanta  senasanam  pappotetabbam  na
viharasamanta   senasanam   pappotetabbam   na  paniyasamanta
senasanam   pappotetabbam   na   paribhojaniyasamanta   senasanam
pappotetabbam  na  pativate  pangane  senasanam  pappotetabbam
adhovate senasanam pappotetabbam
   {431.2}  bhummattharanam  ekamantam  otapetva  sodhetva
pappotetva    atiharitva    yathapannattam    pannapetabbam
mancapatipadaka  ekamantam  otapetva  pamajjitva  atiharitva
yathathane  thapetabba  manco  ekamantam  otapetva  sodhetva
pappotetva  nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena  asanghattantena
kavatapittham  atiharitva  yathapannattam  pannapetabbo  pitham  ekamantam
otapetva sodhetva pappotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena
asanghattantena    kavatapittham    atiharitva    yathapannattam
pannapetabbam  bhisibimbohanam  ekamantam  otapetva  sodhetva
Pappotetva    atiharitva    yathapannattam    pannapetabbam
nisidanapaccattharanam  ekamantam  otapetva  sodhetva  pappotetva
atiharitva   yathapannattam  pannapetabbam  khelamallako  ekamantam
otapetva   pamajjitva   atiharitva  yathathane  thapetabbo
apassenaphalakam   ekamantam  otapetva  pamajjitva  atiharitva
yathathane  thapetabbam  pattacivaram  nikkhipitabbam  pattam  nikkhipantena
ekena  hatthena  pattam  gahetva  ekena  hatthena  hetthamancam
va  hetthapitham  va  paramasitva  patto  nikkhipitabbo  na  ca
anantarahitaya  bhumiya  patto  nikkhipitabbo  civaram  nikkhipantena
ekena hatthena civaram gahetva ekena hatthena civaravamsam va civararajjum
va pamajjitva parato antam orato bhogam katva civaram nikkhipitabbam
   {431.3}  sace  puratthima  sarakha vata vayanti puratthima
vatapana  thaketabba  sace  pacchima  saraja  vata  vayanti
pacchima  vatapana  thaketabba  sace  uttara  saraja  vata
vayanti  uttara  vatapana  thaketabba  sace  dakkhina  saraja
vata  vayanti  dakkhina  vatapana  thaketabba  sace  sitakalo
hoti  diva  vatapana  vivaritabba  rattim  thaketabba  sace
unhakalo hoti diva vatapana thaketabba rattim vivaritabba
   {431.4}  sace  parivenam uklapam hoti parivenam sammajjitabbam
sace  kotthako  uklapo  hoti  kotthako  sammajjitabbo  sace
Upatthanasala   uklapa  hoti  upatthanasala  sammajjitabba
sace  aggisala  uklapa  hoti  aggisala  sammajjitabba sace
vaccakuti  1-  uklapa  hoti  vaccakuti sammajjitabba sace paniyam
na  hoti  paniyam  upatthapetabbam  sace  paribhojaniyam  na  hoti
paribhojaniyam  upatthapetabbam  sace  acamanakumbhiya  udakam  na  hoti
acamanakumbhiya udakam asincitabbam
   {431.5}  sace  vuddhena saddhim ekavihare viharati na vuddham
anapuccha  uddeso  databbo na paripuccha databba na sajjhayo
katabbo  na  dhammo  bhasitabbo  na  padipo katabbo na padipo
vijjhapetabbo  na  vatapana  vivaritabba na vatapana thaketabba
sace  vuddhena  saddhim  ekacankame  cankamati  yena  vuddho  tena
parivattitabbam na ca vuddho sanghatikannena ghattetabbo
   {431.6} idam kho bhikkhave bhikkhunam senasanavattam yatha bhikkhuhi
senasane samma vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 235-239. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4727&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4727&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=430&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=65              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=430              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com