ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [444]  Tena  kho pana samayena acariya antevasikesu na
samma  vattanti . ye te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  acariya  antevasikesu
na  samma  vattissantiti  .  athakho  te bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum  .  athakho  bhagava  etasmim  nidane etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira  bhikkhave
acariya  antevasikesu  na  samma  vattantiti  . saccam bhagavati
.pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  tenahi
bhikkhave  acariyanam  antevasikesu  vattam  pannapessami  yatha
acariyehi antevasikesu samma vattitabbam.
   [445] Acariyena bhikkhave antevasikamhi samma vattitabbam .
Tatrayam  sammavattana acariyena bhikkhave antevasiko sangahetabbo
anuggahetabbo  uddesena  paripucchaya  ovadena  anusasaniya
sace  acariyassa  patto  hoti  antevasikassa  patto  na hoti
acariyena  antevasikassa  patto  databbo  ussukkam va katabbam
kinti  nu kho antevasikassa patto uppajjiyethati sace acariyassa
civaram  hoti antevasikassa civaram na hoti acariyena antevasikassa
civaram  databbam  ussukkam  va katabbam kinti nu kho antevasikassa
civaram   uppajjiyethati   sace  acariyassa  parikkharo  hoti
Antevasikassa  parikkharo  na  hoti  acariyena  antevasikassa
parikkharo  databbo  ussukkam  va  katabbam  kinti  nu  kho
antevasikassa parikkharo uppajjiyethati
   {445.1} sace antevasiko gilano hoti kalasseva utthaya
dantakattham  databbam  mukhodakam  databbam  asanam  pannapetabbam  sace
yagu hoti bhajanam dhovitva yagu upanametabba yagum pitassa udakam
datva  bhajanam  patiggahetva  nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena
dhovitva  patisametabbam  antevasikamhi  vutthite  asanam uddharitabbam
sace so deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo
   {445.2} sace antevasiko gamam pavisitukamo hoti nivasanam
databbam  patinivasanam  patiggahetabbam  kayabandhanam  databbam  sagunam
katva  sanghatiyo  databba  dhovitva  patto  saudako databbo
ettavata   nivattissatiti   asanam   pannapetabbam   padodakam
padapitham   padakathalikam   upanikkhipitabbam   paccuggantva  pattacivaram
patiggahetabbam  patinivasanam  databbam  nivasanam  patiggahetabbam  sace
civaram  sinnam  hoti  muhuttam  unhe  otapetabbam  na  ca unhe
civaram  nidahitabbam  civaram  samharitabbam  civaram  samharantena  caturangulam
kannam  ussadetva  civaram  samharitabbam  ma  majjhe bhango ahositi
obhoge kayabandhanam katabbam
   {445.3} sace pindapato hoti antevasiko ca bhunjitukamo
hoti    udakam    datva    pindapato    upanametabbo
Antevasiko  paniyena  pucchitabbo  bhuttavissa  udakam  datva
pattam  patiggahetva  nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena  dhovitva
vodakam  katva  muhuttam  unhe  otapetabbo  na  ca  unhe
patto  nidahitabbo  pattacivaram  nikkhipitabbam  pattam  nikkhipantena
.pe.  civaram  nikkhipantena  .pe.  parato  antam  orato bhogam
katva   civaram   nikkhipitabbam  antevasikamhi  vutthite  asanam
uddharitabbam   padodakam   padapitham   padakathalikam   patisametabbam
sace so deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo
   {445.4}  sace  antevasiko  nahayitukamo  hoti  nahanam
patiyadetabbam  sace  sitena  attho  hoti sitam patiyadetabbam sace
unhena  attho  hoti  unham  patiyadetabbam  sace  antevasiko
jantagharam  pavisitukamo  hoti  cunnam sannetabbam mattika temetabba
jantagharapitham  adaya gantva jantagharapitham datva civaram patiggahetva
ekamantam  nikkhipitabbam  cunnam  databbam  mattika  databba  sace
ussahati  jantagharam  pavisitabbam  jantagharam  pavisantena  mattikaya
mukham  makkhetva  purato  ca  pacchato  ca paticchadetva jantagharam
pavisitabbam  na  there  bhikkhu  anupakhajja  nisiditabbam  na nava bhikkhu
asanena patibahitabba
   {445.5}  jantaghare  antevasikassa  parikammam  katabbam
jantaghara   nikkhamantena   jantagharapitham  adaya  purato  ca
pacchato  ca  paticchadetva  jantaghara  nikkhamitabbam  udakepi
Antevasikassa  parikammam  katabbam  nahatena  pathamataram  uttaritva
attano  gattam  vodakam  katva  nivasetva antevasikassa gattato
udakam  pamajjitabbam  nivasanam  databbam  sanghati databba jantagharapitham
adaya  pathamataram  agantva  asanam  pannapetabbam  padodakam
padapitham   padakathalikam   upanikkhipitabbam   antevasiko  paniyena
pucchitabbo
   {445.6} yasmim vihare antevasiko viharati sace so viharo
uklapo  hoti sace ussahati sodhetabbo viharam sodhentena pathamam
pattacivaram  niharitva ekamantam nikkhipitabbam .pe. sace acamanakumbhiya
udakam na hoti acamanakumbhiya udakam asincitabbam
   {445.7}  sace  antevasikassa  anabhirati  uppanna  hoti
acariyena  vupakasetabbo  vupakasapetabbo  dhammakatha  vassa
katabba  sace  antevasikassa  kukkuccam  uppannam hoti acariyena
vinodetabbam  vinodapetabbam  dhammakatha  vassa  katabba  sace
antevasikassa  ditthigatam  uppannam  hoti  acariyena  vivecetabbam
vivecapetabbam dhammakatha vassa katabba
   {445.8}  sace  antevasiko  garudhammam  ajjhapanno  hoti
parivasaraho  acariyena  ussukkam  katabbam  kinti  nu kho sangho
antevasikassa  parivasam  dadeyyati  sace  antevasiko  mulaya
patikassanaraho   hoti   acariyena  ussukkam  katabbam  kinti
nu  kho  sangho  antevasikam  mulaya  patikasseyyati  sace
antevasiko   manattaraho   hoti   acariyena   ussukkam
Katabbam  kinti  nu  kho  sangho antevasikassa manattam dadeyyati
sace  antevasiko  abbhanaraho  hoti  acariyena  ussukkam
katabbam  kinti  nu  kho  sangho  antevasikam  abbheyyati  sace
sangho  antevasikassa  kammam  kattukamo  hoti  tajjaniyam  va
niyassam  va  pabbajaniyam  va  patisaraniyam  va  ukkhepaniyam  va
acariyena  ussukkam  katabbam  kinti  nu kho sangho antevasikassa
kammam  na  kareyya  lahukaya  va  parinameyyati katam va panassa
hoti  sanghena  kammam  tajjaniyam  va  niyassam  va pabbajaniyam va
patisaraniyam  va  ukkhepaniyam  va  acariyena  ussukkam  katabbam
kinti  nu  kho  antevasiko  samma  vatteyya  lomam  pateyya
nettharam vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati
   {445.9} sace antevasikassa civaram dhovitabbam hoti acariyena
acikkhitabbam  evam dhoveyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho
antevasikassa  civaram dhoviyethati sace antevasikassa civaram katabbam
hoti  acariyena  acikkhitabbam  evam  kareyyasiti  ussukkam  va
katabbam  kinti  nu  kho  antevasikassa  civaram  kariyethati  sace
antevasikassa  rajanam  pacitabbam  hoti  acariyena  acikkhitabbam
evam paceyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho antevasikassa
rajanam  paciyethati  sace  antevasikassa  civaram  rajetabbam  hoti
acariyena   acikkhitabbam   evam  rajeyyasiti  ussukkam  va
Katabbam  kinti  nu  kho  antevasikassa  civaram  rajiyethati  civaram
rajentena  sadhukam  samparivattakam  samparivattakam  rajetabbam  na  ca
acchinne  theve  pakkamitabbam  sace  antevasiko  gilano  hoti
yavajivam upatthatabbo vutthanassa agametabbam
   {445.10}  idam  kho  bhikkhave  acariyanam  antevasikesu
vattam yatha acariyehi antevasikesu samma vattitabbanti.
         Vattakkhandhakam nitthitam atthamam.
    Imamhi khandhake vatthu ekunavisati 1- vatta catuddasa 2-.
                   -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 267-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5368&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5368&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=444&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=71              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=444              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]