ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

                Tassuddanam
   [512] Uposathe yavatikam        papabhikkhu na nikkhami 1-
        moggallanena nivuttho 2-  accharam 3- jinasasane
        ninnonupubbasikkha ca     thitadhammo natikkama 4-
        kunapukkhipati sangho       savantiyo jahanti ca 5-
        savanti parinibbanti       ekarasa vimutti ca
        bahu dhammavinayopi         bhutatthariyapuggala
        samuddam upamam katva       thapesi 6- sasane gunam.
        Uposathe patimokkham       na amhe koci janati
        patikacceva ujjhanti       eko dve tini caturo 7-
        panca cha satta atthani     nava 8- ca dasamani ca.
        Sila acara ditthi ca       ajivancatubhagike 9-.
        Parajikanca sanghadi     pacitti patidesani
        dukkatam pancabhagesu      silacaravipatti ca
        akataya kataya ca        chabbhagesu yathavidhi 10-.
        Parajikam ca sanghadi      thullapacittiyena ca
@Footnote: 1 Yu. nikkhamati. 2 Ma. nicchuddho. Yu. nicchuddo. 3 Ma. acchera.
@4 Ma. Yu. natikkama. 5 Yu. casaddo natthi. 6 Ma. Yu. vacesi.
@7 Ma. Yu. Ra. cattari. 8 Yu. nava. 9 yu ajivam catusavake.
@10 Ma. Yu. yatha thiti.
        Patidesaniyanceva       dukkatanca dubbhasitam
        silacaravipatti ca        ajivanca vipattiya
        atthakataya katena       silacara ca ditthiya 1-
        akataya katayapi        katakatayameva ca
        evam navavidha vutta        yathabhutena nayato.
        Parajiko vippakata 2-    paccakkhato tatheva ca
        upeti paccadiyati        paccadanakathaya ca 3-
        silacaravipatti ca         tatha 4- ditthivipattiya
        ditthasutaparisankitam 5-      dasadha tam vijanatha.
        Bhikkhu vipassati bhikkhum       anno carocayati tam
        suddhe va tassa akkhati     patimokkham thapesi so.
        Vutthati antarayena       raja coraaggudakam
        manussamanussa vala      sirimsapa ca jivitam
        brahmacari ca dasannam      tasmim annataresu va 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. silacaravipatti ca ditthiajivavipatti ya ca attha katakate teneka
@silacaraditthiya. 2 Yu. vippakato. 3 Ma. paccadanakatha ca ya. Yu. paccadanakatha ca
@yo. 4 Yu. yatha. 5 Yu. ditthasutaparisanki. 6 Yu. bhikkhu vipassati bhikkhum
@vipassanno carocati tam suddhe va tassa akkhati patimokkham thapeti so.
@vutthati anatarayena rajacoraggudaka ca manussa amanussa ca valasirisapajivi
@brahmam dasannannatarekena tasmim annataresu va. Ma. soyeva tassa akkhati ....
        Dhammikadhammika ceva      yathamaggena janatha 1-.
        Kalabhutatthasanhitam       labhissami bhavissati
        kayavacasika metta      bahusaccubhayani tu 2-.
        Kalabhutena sanhena       atthamettena codaye
        vippatisari adhammena      tathevapi vinodaye 3-.
        Dhammacodacuditassa        vinode vippatissare.
        Karuna hitanukampa      vutthanampi purakkhita 4-
        codakassa patipatti        sambuddhena pakasita 5-
        sacce ceva akuppe ca       cuditassesa 6- dhammatati.
                    ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. janatha. 2 Ma. Yu. bahusaccam ubhayani. 3 Ma. Yu. vippatisaradhammena
@tatha vaca vinodaye. 4 Ma. Yu. dhammacodacuditassa vinodeti vippatisaro
@karuna hitanukampi vutthana purekkharata. 5 Yu. Ra. pakasitam. 6 Ma. Yu.
@cuditasseva. Ra. cuditassesa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 317-319. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6373&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6373&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=512&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=79              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=512              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com