ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [526] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo apattim na patikaronti
.pe.  te  bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
bhikkhuniya  apatti  na  patikatabba  ya  na  patikareyya apatti
dukkatassati   .  bhikkhuniyo  na  jananti  evampi  apatti
@Footnote: 1 Yu. evampi.
Patikatabbati  .pe.  te  bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum
.pe.  anujanami  bhikkhave  bhikkhuhi  bhikkhuninam  acikkhitum  evam
apattim  patikareyyathati  .  athakho  bhikkhunam  etadahosi kena nu
kho  bhikkhuninam  apatti  patiggahetabbati  .  te  bhikkhu  bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  anujanami  bhikkhave  bhikkhuhi bhikkhuninam
apattim patiggahetunti.
   [527] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo rathiyapi viyuhepi 1-
singhatakepi  bhikkhum  passitva  pattam  bhumiyam  nikkhipitva  ekamsam
uttarasangam  karitva  ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva apattim
patikaronti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  jayayo
ima  imesam  jariyo  ima  imesam  rattim  vimanetva  idani
khamapentiti  .pe.  te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe.
Na  bhikkhave  bhikkhuhi  bhikkhuninam  apatti  patiggahetabba  yo
patigganheyya  apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  bhikkhunihi
bhikkhuninam  apattim  patiggahetunti  .  bhikkhuniyo  na jananti evampi
apatti  patiggahetabbati  .  bhagavato  etamattham arocesum .pe.
Anujanami  bhikkhave  bhikkhuhi  bhikkhuninam  acikkhitum  evam  apattim
patigganheyyathati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 332-333. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6686&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6686&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=526&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=83              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=526              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com