ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [584]  Tena  kho pana samayena bhikkhuniyo na pavarenti .
Bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave bhikkhuniya na pavaretabbam
ya na pavareyya yathadhammo karetabboti.
   [585] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo attana pavaretva
bhikkhusangham 2- na pavarenti . bhagavato etamattham arocesum . na
bhikkhave bhikkhuniya attana pavaretva bhikkhusangho na pavaretabbo 3-
ya na pavareyya yathadhammo karetabboti.
   [586] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhuhi saddhim ekato
pavarentiyo kolahalam akamsu . bhagavato etamattham arocesum . na
bhikkhave  bhikkhuniya bhikkhuhi saddhim ekato pavaretabbam ya pavareyya
apatti dukkatassati.
   [587] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purebhattam pavarentiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. annattha sabbattha. 2 Yu. bhikkhusanghe. 3 Yu. bhikkhusanghe na
@pavaretabbam.
Kalam  vitinamesum  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave   bhikkhuniya  pacchabhattam  pavaretunti  .  pacchabhattam
pavarentiyopi  vikale  ahesum . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami  bhikkhave  ajjatana  bhikkhunisangham pavaretva 1- aparajju
bhikkhusangham pavaretunti
   [588] Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunisangho pavarento
kolahalam  akasi  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  ekam  bhikkhunim  byattam  patibalam  sammannitum  bhikkhunisanghassa
atthaya  bhikkhusangham  pavaretum . evanca pana bhikkhave sammannitabba
pathamam  bhikkhuni  yacitabba  yacitva  byattaya  bhikkhuniya patibalaya
sangho napetabbo
   {588.1}  sunatu  me ayye sangho yadi sanghassa pattakallam
sangho  itthannamam  bhikkhunim  sammanneyya  bhikkhunisanghassa  atthaya
bhikkhusangham  pavaretum  . esa natti . sunatu me ayye sangho
sangho  itthannamam  bhikkhunim  sammannati  bhikkhunisanghassa  atthaya
bhikkhusangham  pavaretum  .  yassa  ayyaya  khamati  itthannamaya
bhikkhuniya  sammati  bhikkhunisanghassa  atthaya  bhikkhusangham  pavaretum
sa tunhassa yassa nakkhamati sa bhaseyya.
   {588.2}  Sammata  sanghena itthannama bhikkhuni bhikkhunisanghassa
atthaya bhikkhusangham pavaretum . khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam
dharayamiti.
@Footnote: 1 Yu. ajjatana pavaretva.
   [589] Taya sammataya bhikkhuniya bhikkhunisangham adaya bhikkhusangham
upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva bhikkhunam pade vanditva
ukkutikam  nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo bhikkhunisangho
ayya  bhikkhusangham  pavareti  ditthena  va  sutena va parisankaya
va  vadatu  ayya  bhikkhusangho  bhikkhunisangham  anukampam  upadaya
passanto  patikarissati  .  dutiyampi  ayya  .pe. tatiyampi ayya
bhikkhunisangho  bhikkhusangham pavareti ditthena va sutena va parisankaya
va  vadatu  ayya  bhikkhusangho  bhikkhunisangham  anukampam  upadaya
passanto patikarissatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 361-363. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7263&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7263&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=584&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=92              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=584              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com