ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [590]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhuniyo bhikkhunam uposatham
thapenti  pavaranam  thapenti savacaniyam karonti anuvadam patthapenti 1-
okasam  karenti  codenti  sarenti  .pe.  bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave  bhikkhuniya  bhikkhussa  uposatho
thapetabbo  thapitopi  atthapito  thapentiya  apatti  dukkatassa
na  pavarana  thapetabba  thapitapi  atthapita  thapentiya  apatti
dukkatassa  na  savacaniyam  katabbam  katampi  akatam  karontiya
apatti   dukkatassa  na  anuvado  patthapetabbo  patthapitopi
appatthapito  patthapentiya  2-  apatti  dukkatassa  na  okaso
karetabbo  karitopi  akarito  karentiya  apatti  dukkatassa
na   codetabbo  coditopi  acodito  codentiya  apatti
@Footnote: 1 Yu. thapenti. 2 Yu. thapetabbo thapitopi athapito thapentiya.
Dukkatassa  na  saretabbo  saritopi  assarito  sarentiya
apatti dukkatassati.
   [591]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu  bhikkhuninam uposatham
thapenti  pavaranam  thapenti  savacaniyam  karonti  anuvadam  patthapenti
okasam karenti codenti sarenti . Bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami  bhikkhave  bhikkhuna  bhikkhuniya  uposatham  thapetum  thapitopi
sutthapito   thapentassa   anapatti  pavaranam  thapetum  thapitapi
sutthapita  thapentassa  anapatti  savacaniyam  katum  katampi  sukatam
karontassa  anapatti  anuvadam  patthapetum  patthapitopi  suppatthapito
patthapentassa  anapatti  okasam  karetum  karitopi  sukarito
karentassa  anapatti  codetum  coditapi  sucodita  codentassa
anapatti saretum saritapi sussarita sarentassa anapattiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 363-364. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7308&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7308&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=590&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=93              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=590              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]