ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [110] Tena kho pana samayena vaḍḍho licchavi mettiyabhummajakānaṃ
bhikkhūnaṃ sahāyo hoti . athakho vaḍḍho licchavi 3- yena mettiyabhummajakā
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mettiyabhummajake  bhikkhū etadavoca
vandāmi ayyāti . evaṃ vutte mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu. Dutiyampi
kho vaḍḍho licchavi 3- mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca vandāmi ayyāti.
Dutiyampi  kho mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu . tatiyampi kho vaḍḍho
licchavi mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca vandāmi ayyāti. Tatiyampi kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekattharaṇāpi tuvaṭṭenti. ekapāvuraṇāpi tuvaṭṭenti.
@ekattharaṇapāvuraṇāpi tuvaṭṭenti. 2 Ma. Yu. na ekattharaṇā tuvaṭṭitabbaṃ.
@na ekapāvuraṇā tuvaṭṭitabbaṃ. na ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭitabbaṃ.
@3 Ma. licchavī. evamupari.
Mettiyabhummajakā  bhikkhū  nālapiṃsu  .  kyāhaṃ  ayyānaṃ  aparajjhāmi
kissa  maṃ  ayyā  nālapantīti . tathā hi pana tvaṃ āvuso vaḍḍha
amhe  dabbena  mallaputtena  viheṭhiyamāne ajjhupekkhasīti . kyāhaṃ
ayyā  karomīti  .  sace  kho  tvaṃ  āvuso vaḍḍha iccheyyāsi
ajjeva  bhagavā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ nāsāpeyyāti . kyāhaṃ
ayyā  karomi  kiṃ  mayā  sakkā  kātunti . ehi tvaṃ āvuso
vaḍḍha   yena   bhagavā   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
evaṃ  vadehi  idaṃ  bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ  yāyaṃ  bhante
disā  abhayā  anītikā  anupaddavā  sāyaṃ  disā  sabhayā  saītikā
saupaddavā  yato  nīvātaṃ  tato  pavātaṃ  udakaṃ  maññe  ādittaṃ
ayyena  me  dabbena  mallaputtena  pajāpati  dūsitāti  .  evaṃ
ayyāti  kho  vaḍḍho  licchavi  mettiyabhummajakānaṃ  bhikkhūnaṃ paṭissutvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinno kho vaḍḍho licchavi bhagavantaṃ
etadavoca  idaṃ  bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ  yāyaṃ  bhante  disā
abhayā  anītikā  anupaddavā  sāyaṃ disā sabhayā saītikā saupaddavā
yato  nīvātaṃ  tato  pavātaṃ  udakaṃ  maññe  ādittaṃ ayyena me
dabbena mallaputtena pajāpati dūsitāti.
   [111]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  paṭipucchi
Sarasi  tvaṃ  dabba  evarūpaṃ kattā yathāyaṃ vaḍḍho āhāti . yathā
maṃ  bhante bhagavā jānātīti . dutiyampi kho bhagavā .pe. tatiyampi
kho  bhagavā  āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ etadavoca sarasi tvaṃ dabba
evarūpaṃ  kattā  yathāyaṃ vaḍḍho āhāti . yathā maṃ bhante bhagavā
jānātīti . na kho dabba dabbā evaṃ nibbeṭhenti sace tayā kataṃ
katanti vadehi sace akataṃ akatanti vadehīti . Yatohaṃ 1- bhante jāto
nābhijānāmi supinantenapi methunaṃ dhammaṃ paṭisevitā pageva jāgaroti.
   [112] Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave saṅgho
vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ nikkujjatu asambhogaṃ saṅghena karotu.
   [113]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  upāsakassa
patto   nikkujjitabbo   bhikkhūnaṃ  alābhāya  parisakkati  bhikkhūnaṃ
anatthāya  parisakkati  bhikkhūnaṃ  anāvāsāya  2-  parisakkati  bhikkhū
akkosati  paribhāsati  bhikkhū  bhikkhūhi  bhedeti buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati
dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  anujānāmi
bhikkhave  imehi  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa  upāsakassa  pattaṃ
nikkujjituṃ.
   [114]  Evañca  pana  bhikkhave  nikkujjitabbo  . byattena
@Footnote: 1 Ma. yato ahaṃ. 2 Ma. Yu. avāsāya.
Bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {114.1} suṇātu me bhante saṅgho vaḍḍho licchavi āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃseti  yadi  saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  nikkujjeyya asambhogaṃ
saṅghena kareyya. Esā ñatti.
   {114.2} Suṇātu me bhante saṅgho vaḍḍho licchavi āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃseti  .  saṅgho
vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  nikkujjati  asambhogaṃ  saṅghena karoti .
Yassāyasmato  khamati  vaḍḍhassa  licchavissa  pattassa  nikkujjanā
asambhogaṃ saṅghena karaṇaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {114.3} Nikkujjito saṅghena vaḍḍhassa licchavissa patto asambhogo
saṅghena khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti 1-.
   [115]  Athakho  āyasmā  ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  vaḍḍhassa  licchavissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  vaḍḍhaṃ  licchaviṃ  etadavoca  saṅghena  te  āvuso
vaḍḍha  patto  nikkujjito  asambhogosi  saṅghenāti  .  athakho
vaḍḍho  licchavi  saṅghena  kira  me patto nikkujjito asambhogomhi
kira  saṅghenāti  tattheva  mucchito  papato  .  athakho  vaḍḍhassa
@Footnote: 1 ito paraṃ athakho saṅgho vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ nikkujji asambhogaṃ saṅghena
@akāsīti pāṭho bhavituṃ arahatiyeva.
Licchavissa   mittāmaccā   ñātisālohitā   vaḍḍhaṃ   licchaviṃ
etadavocuṃ  alaṃ  āvuso  vaḍḍha  mā  soci  mā  paridevi  mayaṃ
bhagavantaṃ  pasādessāma  bhikkhusaṅghañcāti  .  athakho  vaḍḍho  licchavi
saputtadāro  samittāmacco  sañātisālohito  allavattho  allakeso
yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato  pādesu
sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca accayo maṃ bhante accagamā
yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yohaṃ  ayyaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ
amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃsesiṃ  tassa  me  bhante  bhagavā
accayaṃ  accayato  paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti . iṅgha 1- tvaṃ
āvuso  vaḍḍha  accayo  accagamā  yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ
yaṃ  tvaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā anuddhaṃsesi yato
ca  kho  tvaṃ  āvuso  vaḍḍha  accayaṃ  accayato disvā yathādhammaṃ
paṭikarosi  tante  mayaṃ  paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  āvuso
vaḍḍha  ariyassa  vinaye  yo  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ
paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatīti.
   [116]  Athakho  bhagavā bhikkhū āmantesi tenahi 2- bhikkhave
saṅgho  vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  ukkujjatu  sambhogaṃ  saṅghena
karotu  .  aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  upāsakassa
patto  ukkujjitabbo  na  bhikkhūnaṃ  alābhāya  parisakkati  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. taggha. 2 Ma. Yu. tena hi.
Bhikkhūnaṃ  anatthāya  parisakkati  na  bhikkhūnaṃ anāvāsāya 1- parisakkati
na  bhikkhū  akkosati paribhāsati na bhikkhū bhikkhūhi bhedeti na buddhassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  na  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  na  saṅghassa avaṇṇaṃ
bhāsati  anujānāmi  bhikkhave  imehi  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa
upāsakassa pattaṃ ukkujjituṃ.
   [117]  Evañca pana bhikkhave ukkujjitabbo . tena bhikkhave
vaḍḍhena  licchavinā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa vacanīyo saṅghena me bhante patto nikkujjito asambhogomhi
saṅghena sohaṃ bhante sammā vattāmi lomaṃ pātemi netthāraṃ vattāmi
saṅghaṃ  pattukkujjanaṃ  yācāmīti  .  dutiyampi yācitabbā 2- tatiyampi
yācitabbā 2-.
   [118] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {118.1} suṇātu me bhante saṅgho saṅghena vaḍḍhassa licchavissa
patto  nikkujjito  asambhogo saṅghena . so sammā vattati lomaṃ
pāteti  netthāraṃ vattati saṅghaṃ pattukkujjanaṃ yācati . yadi saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  ukkujjeyya  sambhogaṃ
saṅghena kareyya. Esā ñatti.
   {118.2}   Suṇātu   me   bhante   saṅgho  saṅghena
vaḍḍhassa    licchavissa    patto   nikkujjito   asambhogo
saṅghena  .  so  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. avāsāya. 2 Ma. yācitabbo.
Vattati  saṅghaṃ  pattukkujjanaṃ  yācati  .  saṅgho  vaḍḍhassa licchavissa
pattaṃ  ukkujjati  sambhogaṃ  saṅghena  karoti  . yassāyasmato khamati
vaḍḍhassa  licchavissa  pattassa  ukkujjanā  sambhogaṃ  saṅghena  karaṇaṃ
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {118.3}  Ukkujjito  saṅghena  vaḍḍhassa  licchavissa  patto
sambhogo saṅghena khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [119] Athakho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena bhaggā
tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno yena bhaggā
tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā  bhaggesu viharati suṃsumāragire 1-
bhesakaḷāvane migadāye.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 40-46. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=781              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=781              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=110&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=11              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]