ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [624]  Athakho  ayasma  anando there bhikkhu etadavoca
bhagava  mam  bhante  parinibbanakale  evamaha  tenahananda sangho
mamaccayena  channassa  bhikkhuno  brahmadandam  anapetuti  .  pucchi
pana  tvam  avuso  ananda  bhagavantam  katamo  pana  bhante
brahmadandoti  .  pucchim  kho  aham  bhante  bhagavantam  katamo pana
bhante  brahmadandoti  .  channo  ananda  bhikkhu yam iccheyya tam
vadeyya  bhikkhuhi  channo  bhikkhu  neva  vattabbo  na  ovaditabbo
na  anusasitabboti  2-  .  tenahavuso ananda tvamyeva channassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Ma. Yu. nanusasitabboti.
Bhikkhuno  brahmadandam  anapehiti  .  kathaham  bhante  channassa
bhikkhuno  brahmadandam  anapemi  cando  so  bhikkhu  pharusoti .
Tenahavuso  ananda  bahukehi  bhikkhuhi  saddhim  gacchahiti  . evam
bhanteti  kho  ayasma anando theranam bhikkhunam patissutva mahata
bhikkhusanghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  navaya  gantva
kosambim  ujjavanikaya  navaya  paccorohitva 1- ranno udenassa
uyyanassa avidure annatarasmim rukkhamule nisidi.
   [625] Tena kho pana samayena raja udeno uyyane parivarehi 2-
saddhim  orodhena  pativasati  3-  . assosi kho ranno udenassa
orodho  amhakam  kira  acariyo  ayyo  anando  uyyanassa
avidure  annatarasmim  rukkhamule nisinnoti . athakho ranno udenassa
orodho  rajanam  udenam  etadavoca amhakam kira deva acariyo
ayyo  anando  uyyanassa  avidure annatarasmim rukkhamule nisinno
icchama  mayam  deva  ayyam anandam passitunti . tenahi 4- samanam
anandam  passathati . athakho ranno udenassa orodho yenayasma
anando   tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam   anandam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho ranno
udenassa  orodham  ayasma  anando  dhammiya kathaya sandassesi
@Footnote: 1 Ma. navaya ujjavanikaya kosambim ujjavi navaya paccorohitva. Yu. navaya
@ujjavanikaya kosambiya paccorohitva. 2 Ma. Yu. paricaresi. 3 Ma. Yu. ayam
@patho natthi. 4 Ma. Yu. tenahi tumhe.
Samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi  .  athakho  ranno  udenassa
orodho  ayasmata  anandena  dhammiya  kathaya  sandassito
samadapito  samuttejito  sampahamsito  ayasmato  anandassa  panca
uttarasangasatani  padasi  .  athakho  ranno  udenassa orodho
ayasmato  anandassa  bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana
ayasmantam  anandam  abhivadetva  padakkhinam  katva  yena  raja
udeno tenupasankami.
   [626] Addasa kho raja udeno orodham durato va agacchantam
disvana  orodham  etadavoca  api  nu  kho tumhe samanam anandam
passathati  .  apassimha  kho  mayam  deva  ayyam  anandanti .
Apinu  1-  tumhe  samanassa anandassa kinci adatthati . adamha
kho  mayam  deva  ayyassa  anandassa  panca uttarasangasataniti .
Raja  udeno  ujjhayati  khiyati  vipaceti  katham hi nama samano
anando  tavabahum  civaram  patiggahessati  dussavanijjam  va  samano
anando karissati paggahikasalam 2- va pasaressatiti. Athakho raja
udeno   yenayasma   anando   tenupasankami  upasankamitva
ayasmata   anandena   saddhim   sammodi   sammodaniyam  katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno
kho  raja  udeno  ayasmantam  anandam  etadavoca  agama
@Footnote: 1 Yu. api pana. 2 patahikasalam vatipi patho vijjati.
Nu 1- bho ananda amhakam orodhoti. Agama kho te 2- maharaja
orodhoti  .  apica 3- pana bhoto anandassa kinci adasiti .
Adasi  kho  me  maharaja  panca  uttarasangasataniti . kim pana
bhavam  anando  tavabahum  civaram  karissatiti  .  ye te maharaja
bhikkhu  dubbalacivara  tehi  saddhim  samvibhajissamiti  . yani kho pana
bho  ananda  poranakani  dubbalacivarani  tani katham karissathati .
Tani  maharaja uttarattharanam karissamati . yani pana bho ananda
poranakani uttarattharanani tani katham karissathati.
   {626.1} Tani maharaja bhisicchaviyo karissamati . ya pana
bho ananda poranaka bhisicchaviyo ta katham karissathati. Ta maharaja
bhummattharanam  karissamati  .  yani  pana  bho ananda poranakani
bhummattharanani  tani  katham  karissathati  .  tani  maharaja
padapunchaniyo  karissamati  .  ya  pana  bho ananda poranaka
padapunchaniyo  ta  katham  karissathati  .  ta  maharaja rajoharanam
karissamati  .  yani  pana  bho ananda poranakani rajoharanani
tani  katham  karissathati  .  tani maharaja kottetva cikkhallena
madditva  paribhandam  limpissamati  .  athakho  raja  udeno
sabbe  vime  samana  sakyaputtiya yoniso upanenti na kulavam 4-
@Footnote: 1 Ma. agama nu khvidha. Yu. agama nu khodha. 2 Ma. agamasi kho te idha.
@Yu. tedha. 3 Ma. Yu. casaddo natthi. 4 Yu. na kulavam.
Gamentiti  ayasmato  anandassa  annanipi  panca  dussasatani
padasi . ayancarahi ayasmato anandassa pathamam civaraparikkharo 1-
uppajji civarasahassam.
   [627]  Athakho  ayasma  anando  yena  ghositaramo
tenupasankami   upasankamitva   pannatte   asane  nisidi  .
Athakho  ayasma  channo  yenayasma  anando  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  anandam  abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  ayasmantam  channam  ayasma  anando
etadavoca sanghena te avuso channa brahmadando anattoti 2-.
Katamo  pana  bhante  ananda  brahmadandoti  3- . tvam avuso
channa  bhikkhu  4-  yam iccheyyasi tam vadeyyasi bhikkhuhi tvam neva
vattabbo  na  ovaditabbo  nanusasitabboti  .  nanvaham  bhante
ananda  hato  ettavata  yatoham  bhikkhuhi  neva  vattabbo  na
ovaditabbo nanusasitabboti tattheva mucchito papati 5-.
   {627.1}  Athakho  ayasma channo brahmadandena attiyamano
harayamano  jigucchamano  eko  vupakattho  appamatto  atapi
pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthaya  kulaputta  sammadeva
agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi khina jati
@Footnote: 1 Ma. Yu. civarabhikkha. 2 Ma. Yu. anapitoti. 3 Ma. itisaddo natthi.
@4 Ma. Yu. bhikkhu. 5 Ma. papato.
Vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati abbhannasi .
Annataro  ca  panayasma channo arahatam ahosi . athakho ayasma
channo  arahattam  patto  yenayasma  anando  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  anandam etadavoca patippassambhehidani 1-
me  bhante ananda brahmadandanti . yadaggena taya avuso channa
arahattam sacchikatam tadaggena te brahmadando patippassaddhoti.
   [628] Imaya kho pana vinayasangitiya panca bhikkhusatani anunani
anadhikani ahesum. Tasmayam vinayasangiti pancasatikati 2- vuccatiti.
       Pancasatikakkhandhakam nitthitam ekadasamam.
        Imamhi khandhake vatthu 3- tevisati.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 389-394. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7838&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7838&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=624&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=107              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=624              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com