ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [641]  Athakho  theranam bhikkhunam mantayamananam etadahosi idam
kho  adhikaranam  kakkhalanca  valanca  katham  nu  kho  mayam  pakkham
labheyyama  yena  mayam  imasmim adhikarane balavantatara assamati .
Tena  kho  pana  samayena  ayasma  revato  soreyye pativasati
bahussuto  agatagamo  dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito
viyatto  medhavi  lajji  kukkuccako sikkhakamo . athakho theranam
bhikkhunam  etadahosi  ayam  kho ayasma revato soreyye pativasati
bahussuto  agatagamo  dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito
viyatto  medhavi  lajji  kukkuccako  sikkhakamo  sace  mayam
ayasmantam  revatam  pakkham labhissama 1- evam mayam imasmim adhikarane
balavantatara assamati.
   {641.1} Assosi kho ayasma revato dibbaya sotadhatuya
visuddhaya   atikkantamanusikaya   theranam  bhikkhunam  mantayamananam
sutvanassa  etadahosi  idam kho adhikaranam kakkhalanca valanca na kho
me tam patirupam yoham evarupe adhikarane osakkeyyam idani ca pana te
bhikkhu  agacchissanti  soham tehi akinno na phasum viharissami 2-
yannunaham patikacceva gaccheyyanti . athakho ayasma revato soreyya
sankassam  agamasi  . athakho thera bhikkhu soreyyam gantva pucchimsu
kaham  ayasma  revatoti  .  te evamahamsu esayasma revato
@Footnote: 1 Yu. labheyyama. 2 Ma. phasu gamissami. Yu. gamissami.
Sankassam  gatoti  .  athakho  ayasma revato sankassa kannakujjam
agamasi  .  athakho  thera  bhikkhu  sankassam  gantva pucchimsu kaham
ayasma  revatoti  .  te  evamahamsu  esayasma  revato
kannakujjam  gatoti  .  athakho  ayasma  revato  kannakujja
udumbaram  agamasi  .  athakho  thera  bhikkhu  kannakujjam  gantva
pucchimsu  kaham  ayasma  revatoti  .  te evamahamsu esayasma
revato  udumbaram  gatoti  .  athakho  ayasma revato udumbara
aggalapuram  agamasi  .  athakho  thera  bhikkhu  udumbaram  gantva
pucchimsu  kaham  ayasma  revatoti  .  te evamahamsu esayasma
revato  aggalapuram  gatoti  . athakho ayasma revato aggalapura
sahajatim  agamasi  .  athakho  thera  bhikkhu  aggalapuram  gantva
pucchimsu  kaham  ayasma  revatoti  .  te evamahamsu esayasma
revato  sahajatim  gatoti  .  athakho  thera  bhikkhu  ayasmantam
revatam sahajatiya 1- sambhavesum.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 406-407. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=8167&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8167&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=641&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=641              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com