ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [120] Tena kho pana samayena bodhissa rājakumārassa kokanudo 2-
nāma  pāsādo  acirakārito  hoti  anajjhāvuttho  samaṇena  vā
brāhmaṇena  vā  kenaci  vā  manussabhūtena  .  athakho  bodhi
rājakumāro  sañjikāputtaṃ  māṇavaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  samma
sañjikāputta   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mama
vacanena  bhagavato  pāde  sirasā  vanda  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  bodhi  bhante  rājakumāro
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ
balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  3- evañca vadehi 4- adhivāsetu kira
@Footnote: 1 Ma. susumāragire. 2 Yu. kokanado. 3 Yu. itisaddo na paññāyati.
@4 Yu. evaṃ ca vadeti.
Bhante  bhagavā  bodhissa  rājakumārassa  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ
bhikkhusaṅghenāti  .  evaṃ  bhoti kho sañjikāputto māṇavo bodhissa
rājakumārassa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ 1- vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho sañjikāputto māṇavo
bhagavantaṃ etadavoca bodhi [2]- rājakumāro bhoto gotamassa pāde
sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ
pucchati  evañca  vadeti  adhivāsetu  kira  bhavaṃ  gotamo  bodhissa
rājakumārassa svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
   {120.1} Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena . Athakho sañjikāputto
māṇavo  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bodhi
rājakumāro   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bodhiṃ   rājakumāraṃ
etadavoca  avocumha  kho  mayaṃ  bhoto vacanena taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
bodhi  [2]-  rājakumāro  bhoto  gotamassa pāde sirasā vandati
appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati evañca
vadeti  adhivāsetu  kira  bhavaṃ  gotamo  bodhissa  rājakumārassa
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  adhivutthañca  pana  samaṇena
gotamenāti.
   [121]  Athakho  bodhi  rājakumāro tassā rattiyā accayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāraṇīyaṃ. 2 Ma. Yu. kho.
Paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  kokanudañca  pāsādaṃ
odātehi  dussehi  santharāpetvā  yāva  pacchimā sopāṇakaḷevarā
sañjikāputtaṃ  māṇavaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  samma  sañjikāputta
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato kālaṃ ārocehi
kālo  bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti  . evaṃ bhoti kho sañjikāputto
māṇavo   bodhissa   rājakumārassa  paṭissutvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavato kālaṃ āroceti kālo 1- kho
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [122] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  bodhissa  rājakumārassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  . tena kho
pana   samayena   bodhi  rājakumāro  bahidvārakoṭṭhake  ṭhito
hoti  bhagavantaṃ  āgamayamāno  .  addasā  kho bodhi rājakumāro
bhagavantaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  tato  paccuggantvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  purakkhitvā  2-  yena  kokanudo pāsādo
tenupasaṅkami  .  athakho  bhagavā pacchimaṃ sopāṇakaḷevaraṃ 3- nissāya
aṭṭhāsi  .  athakho  bodhi rājakumāro bhagavantaṃ etadavoca akkamatu
bhante  bhagavā  dussāni  akkamatu  bhante  4- sugato dussāni yaṃ
mama  assa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  evaṃ  vutte bhagavā
tuṇhī  ahosi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi  kho  bodhi
rājakumāro  bhagavantaṃ  etadavoca  akkamatu  bhante  bhagavā dussāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. kālo bho gotama. 2 Ma. purekkhatvā. Yu. purakkhatvā.
@3 Ma. pacchimasopāṇakaḷevarā. Yu. sopāṇakaliṅgarā. 4 Ma. Yu. bhanteti natthi.
Akkamatu  bhante  1- sugato dussāni yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya
sukhāyāti.
   {122.1} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ avalokesi 2-.
Athakho  āyasmā  ānando  bodhiṃ  rājakumāraṃ  etadavoca  saṃharatu
rājakumāra  dussāni  na  bhagavā  ceḷapaṭikaṃ  3- akkamissati pacchimaṃ
janataṃ  tathāgato  anukampatīti  .  athakho bodhi rājakumāro dussāni
saṃharāpetvā  upari  kokanude  pāsāde āsanaṃ paññāpesi 4- .
Athakho  bhagavā  kokanudaṃ  pāsādaṃ  abhiruyhitvā  paññatte  āsane
nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho bodhi rājakumāro buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappetvā
sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  bodhiṃ  rājakumāraṃ  bhagavā  dhammiyā kathāya
sandassetvā   samādapetvā   samuttejetvā   sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [123]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na bhikkhave ceḷapaṭikā 3-
akkamitabbā yo akkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [124]  Tena  kho pana samayena aññatarā itthī apagatagabbhā
bhikkhū  nimantetvā  dussaṃ  paññāpetvā  etadavoca  akkamatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhanteti natthi. 2 Ma. Yu. rā apalokesi. 3 Yu. ceḷapattikaṃ.
@4 Ma. paññapesi.
Bhante  dussanti  .  bhikkhū kukkuccāyantā na akkamanti . akkamatha
bhante  dussaṃ maṅgalatthāyāti . bhikkhū kukkuccāyantā na akkamiṃsu .
Athakho  sā  itthī  ujjhāyati khīyati vipāceti kathaṃ hi nāma ayyā
maṅgalatthāya   yāciyamānā   ceḷapaṭikaṃ  na  akkamissantīti  .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tassā  itthiyā  ujjhāyantiyā  khīyantiyā
vipācentiyā  . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Gihī  bhikkhave  maṅgalikā  anujānāmi  bhikkhave  gihīnaṃ  maṅgalatthāya
yāciyamānena ceḷapaṭikaṃ akkamitunti.
   [125]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū dhotapādakaṃ akkamituṃ
kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave dhotapādakaṃ akkamitunti.
         Dutiyabhāṇavāraṃ 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 46-50. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=902              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=902              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=120&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=12              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com