ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1215] Katihi nu kho bhante angehi samannagato sanghabhedako
apayiko  nerayiko  kappattho  atekicchoti . pancahupali angehi
samannagato sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho atekiccho .
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti
dhammam   adhammoti   dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam
@Footnote: 1 Ma. aveni.... sabbattha idiso . 2 Ma. apattim.
Avinayoti  dipeti  vinidhaya  ditthim  kammena  . imehi kho upali
pancahangehi  samannagato  sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho
atekiccho  . aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako
apayiko  nerayiko  kappattho  atekiccho  . katamehi pancahi .
Idhupali   bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti  dhammam  adhammoti
dipeti   avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam  avinayoti  dipeti
vinidhaya  ditthim  uddesena  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagato sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho atekiccho.
   {1215.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako  apayiko  nerayiko  kappattho atekiccho . katamehi
pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti
dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam  avinayoti  dipeti vinidhaya
ditthim  voharanto  .  imehi  kho upali pancahangehi samannagato
sanghabhedako  apayiko  nerayiko kappattho atekiccho . aparehipi
upali  pancahangehi  samannagato  sanghabhedako  apayiko nerayiko
kappattho  atekiccho  .  katamehi pancahi . idhupali bhikkhu adhammam
dhammoti  dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam
avinayoti  dipeti vinidhaya ditthim anussavanena . imehi kho upali
pancahangehi  samannagato  sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho
atekiccho.
   {1215.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako
apayiko  nerayiko  kappattho  atekiccho  . katamehi pancahi .
Idhupali  bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam
vinayoti   dipeti  vinayam  avinayoti  dipeti  vinidhaya  ditthim
salakagahena  .  imehi  kho  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho atekiccho.
   {1215.3}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako  apayiko  nerayiko  kappattho atekiccho . katamehi
pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti
dipeti  avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti vinidhaya khantim
kammena .pe. vinidhaya khantim uddesena . Vinidhaya khantim voharanto.
Vinidhaya  khantim  anussavanena  .  vinidhaya  khantim salakagahena .
Imehi  kho  upali pancahangehi samannagato sanghabhedako apayiko
nerayiko kappattho atekiccho.
   {1215.4} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako
apayiko nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi pancahi. Idhupali bhikkhu
adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam
avinayoti dipeti vinidhaya rucim kammena .pe. Vinidhaya rucim uddesena. Vinidhaya
rucim voharanto. Vinidhaya rucim anussavanena. Vinidhaya rucim salakagahena. Imehi
Kho  upali  pancahangehi  samannagato  sanghabhedako  apayiko
nerayiko kappattho atekiccho.
   {1215.5}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako  apayiko  nerayiko  kappattho  atekiccho  .
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti
dhammam   adhammoti   dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam
avinayoti  dipeti  vinidhaya  sannam  kammena  .pe.  vinidhaya
sannam  uddesena  .  vinidhaya  sannam  voharanto  .  vinidhaya
sannam  anussavanena  .  vinidhaya  sannam  salakagahena  . imehi
kho  upali  pancahangehi  samannagato  sanghabhedako  apayiko
nerayiko kappattho atekicchoti.
              Sanghabhedavaggo ekadasamo.
                  Tassuddanam
   [1216] Vinidhaya ditthim kammena    uddesena voharena ca.
        Anussavane salakena    pancete ditthinissita.
        Khanti ruci ca sanna ca 1-  tayo te pancadha nayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 496-499. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10072&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10072&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1215&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=116              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1215              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]