ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1217] Katihi nu kho bhante angehi samannagato sanghabhedako
na  apayiko  na  nerayiko  na  kappattho  na  atekicchoti .
Pancahupali  angehi  samannagato  sanghabhedako  na  apayiko  na
nerayiko  na  kappattho  na  atekiccho  .  katamehi  pancahi .
Idhupali   bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti  dhammam  adhammoti
@Footnote: 1 Ma. khantim rucim ca sannanca.
Dipeti   avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam  avinayoti  dipeti
avinidhaya  ditthim  kammena  .  imehi  kho  upali  pancahangehi
samannagato  sanghabhedako  na  apayiko na nerayiko na kappattho
na atekiccho.
   {1217.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho.
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti
dhammam  adhammoti  dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam avinayoti
dipeti  avinidhaya  ditthim  uddesena  .  imehi  kho  upali
pancahangehi   samannagato   sanghabhedako  na  apayiko  na
nerayiko na kappattho na atekiccho.
   {1217.2}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho.
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam dhammoti dipeti dhammam
adhammoti  dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam avinayoti dipeti
avinidhaya  ditthim  voharanto  .  imehi  kho  upali pancahangehi
samannagato  sanghabhedako  na  apayiko na nerayiko na kappattho
na atekiccho.
   {1217.3}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho.
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam dhammoti dipeti dhammam
adhammoti  dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam avinayoti dipeti
Avinidhaya  ditthim  anussavanena  .  imehi kho upali pancahangehi
samannagato  sanghabhedako  na  apayiko na nerayiko na kappattho
na atekiccho.
   {1217.4}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho.
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti
dhammam  adhammoti  dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam avinayoti
dipeti  avinidhaya  ditthim  salakagahena  .  imehi  kho  upali
pancahangehi   samannagato   sanghabhedako  na  apayiko  na
nerayiko na kappattho na atekiccho.
   {1217.5}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho.
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam dhammoti dipeti dhammam
adhammoti  dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam avinayoti dipeti
avinidhaya  khantim  kammena  .pe.  avinidhaya  khandhim  uddesena .
Avinidhaya  khantim  voharanto  .  avinidhaya  khantim anussavanena .
Avinidhaya  khantim  salakagahena  .  imehi kho upali pancahangehi
samannagato  sanghabhedako  na  apayiko na nerayiko na kappattho
na atekiccho.
   {1217.6} Aparehipi upali pancahangehi samannagato sanghabhedako na
apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho. Katamehi pancahi.
Idhupali  bhikkhu  adhammam  dhammoti  dipeti dhammam adhammoti dipeti .
Avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti avinidhaya rucim kammena
.pe.  avinidhaya  rucim  uddesena . avinidhaya rucim voharanto .
Avinidhaya  rucim  anussavanena  .  avinidhaya  rucim salakagahena .
Imehi   kho  upali  pancahangehi  samannagato  sanghabhedako
na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho.
   {1217.7}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagato
sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na atekiccho.
Katamehi  pancahi  .  idhupali  bhikkhu  adhammam dhammoti dipeti dhammam
adhammoti  dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam avinayoti dipeti
avinidhaya  sannam  kammena  .pe.  avinidhaya  sannam  uddesena .
Avinidhaya  sannam  voharanto  .  avinidhaya  sannam anussavanena .
Avinidhaya  sannam  salakagahena  .  imehi kho upali pancahangehi
samannagato sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na
atekicchoti.
           Dutiyasanghabhedavaggo dvadasamo.
                 Tassuddanam
   [1218] Avinidhaya ditthim kammena     uddesena 1- voharena ca
     anussavane salakena         pancete ditthinissita.
     Khanti ruci ca sanna ca 2-       tayo te pancadha nayati 3-.
     Hetthime kanhapakkhamhi        samavisati vidhi yatha
     tatheva sukkapakkhamhi           samavisati janathati.
@Footnote: 1 Ma. uddese . 2 khantim sucim ca sannanca . 3 itisaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 499-502. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10133&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10133&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1217&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=117              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1217              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]