ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

           Sedamocanagāthā
   [1296] Asaṃvāso bhikkhūhi 1- bhikkhunīhi ca
           sambhogo ekacco tahiṃ na labbhati
           avippavāsena anāpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1297] Avissajjitaṃ 2- avebhaṅgiyaṃ pañca vuttā mahesinā
           vissajjantassa paribhuñjantassa anāpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1298] Dasa puggale na vadāmi ekādasa vivajjiya
           vuḍḍhaṃ vandantassa āpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1299] Na ukkhittako na ca pana pārivāsiko
           na saṅghabhinno na ca pana pakkhasaṅkanto
           samānasaṃvāsakabhūmiyā ṭhito
           kathaṃ nu sikkhāya asādhāraṇo siyā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1300] Upeti dhammaṃ paripucchamāno
           kusalaṃ atthupasañhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhūhi ca . 2 Ma. Yu. avissajiyaṃ.
           Na jīvati na mato na nibbuto.
           Taṃ puggalaṃ katamaṃ vadanti buddhā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1301] Ubbhakkhake na vadāmi     adhonābhiṃ 1- vivajjiya
        methunadhammapaccayā      kathaṃ pārājiko siyā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1302] Bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ karoti
           adesitavatthukaṃ pamāṇātikantaṃ
           sārambhaṃ aparikkamanaṃ anāpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1303] Bhikkhu saññācikāya kuṭiṃ karoti
           desitavatthukaṃ pamāṇikaṃ
           anārambhaṃ saparikkamanaṃ āpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1304] Na kāyikaṃ kiñci payogamācare
           na cāpi vācāya pare bhaṇeyya
           āpajjeyya garukaṃ chejjavatthuṃ
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1305] Na kāyikaṃ vācasikañca kiñci
           manasāpi santo na kareyya pāpaṃ
@Footnote: 1 Yu. adhonābhi.
           So nāsito kinti sunāsito bhave
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1306] Anālapanto manujena kenaci
           vācā giraṃ no ca pare bhaṇeyya
           āpajjeyya vācasikaṃ na kāyikaṃ
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1307] Sikkhāpadā buddhavarena vaṇṇitā
           saṅghādisesā caturo bhaveyyuṃ
           āpajjeyya ekappayogena sabbe
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1308] Ubho ekato upasampannā
           ubhinnaṃ hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇheyya
           siyā āpattiyo nānā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1309] Caturo janā saṃvidhāya     garubhaṇḍaṃ avaharuṃ 1-
           tayo pārājikā eko na pārājiko
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1310] Itthī ca abbhantare siyā  bhikkhu ca bahiddhā siyā
        chiddaṃ tasmiṃ ghare natthi    methunadhammapaccayā
                kathaṃ pārājiko siyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. avāharuṃ.
        Pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1311] Telaṃ madhuṃ phāṇitañcāpi sappiṃ
           sāmaṃ gahetvāna nikkhipeyya
           avītivatte sattāhe
           sati paccaye paribhuñjantassa āpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1312] Nissaggiyena āpatti     suddhakena pācittiyaṃ
           āpajjantassa ekato
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1313] Bhikkhū siyā vīsatiyā samāgatā
           kammaṃ kareyyuṃ samaggasaññino
           bhikkhu siyā dvādasayojane ṭhito
           kammañca taṃ kuppeyya vaggapaccayā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1314] Padavītihāramattena      vācāya bhaṇitena ca
           sabbāni garukāni sappaṭikammāni
           catusaṭṭhi āpattiyo āpajjeyya ekato
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1315] Nivattho antaravāsakena    diguṇaṃ saṅghāṭiṃ pāruto
           sabbāni tāni nissaggiyāni honti.
           Pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1316] Na cāpi ñatti na ca pana kammavācā
           na cehibhikkhūti jino avoca
           saraṇagamanampi na tassa atthi
           upasampadā cassa akuppā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1317] Itthiṃ hane na mātaraṃ     purisañca na pitaraṃ hane
        haneyya anariyaṃ mando    tena cānantaraṃ phuse
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1318] Itthiṃ hane ca mātaraṃ      purisañca pitaraṃ hane
        mātaraṃ pitaraṃ hantvā     na tenānantaraṃ phuse
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1319] Acodayitvā asārayitvā
           asammukhībhūtassa kareyya kammaṃ
           katañca kammaṃ sukataṃ bhaveyya
           kārako ca saṅgho anāpattiko siyā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1320] Codayitvā sārayitvā
           sammukhībhūtassa kareyya kammaṃ
           katañca kammaṃ akataṃ bhaveyya
           Kārako ca saṅgho sāpattiko siyā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1321] Chindantassa āpatti      chindantassa anāpatti
     chādentassa āpatti         chādentassa anāpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1322] Saccaṃ bhaṇanto garukaṃ       musā ca lahu bhāsato
     musā bhaṇanto garukaṃ          saccañca lahu bhāsato
        pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1323] Adhiṭṭhitaṃ rajanāya rattaṃ
           kappakataṃpi santaṃ
           paribhuñjantassa āpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1324] Atthaṅgate suriye      bhikkhu maṃsāni khādati
           na ummattako na ca pana khittacitto
           na cāpi so vedanaṭṭo 1- bhaveyya
           na cassa hoti āpatti
           so ca dhammo sugatena desito
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1325] Na rattacitto na ca pana theyyacitto
           na cāpi so paraṃ maraṇāya cetayi
@Footnote: 1 Ma. vedanāṭṭo.
           Salākaṃ dentassa hoti chejjaṃ
           paṭiggaṇhantassa thullaccayaṃ
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1326] Na cāpi āraññakaṃ sāsaṅkasammataṃ
           na cāpi saṅghena sammati dinnā
           na cassa kaṭhinaṃ atthataṃ tattheva cīvaraṃ
           nikkhipitvā gaccheyya aḍḍhayojanaṃ
           tasseva 1- aruṇaṃ uggacchantassa anāpatti
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1327] Kāyikāni na vācasikāni
           sabbāni nānāvatthukāni
           apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1328] Vācasikāni na kāyikāni
           sabbāni nānāvatthukāni
           apubbaṃ acarimaṃ āpajjeyya ekato
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1329] Tissitthiyo methunaṃ taṃ na seve
           tayo purise tayo ca 2- anariyapaṇḍake
           na cācare methunaṃ byañjanasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. tattheva . 2 Ma. casaddo natthi.
           Chejjaṃ siyā methunadhammapaccayā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1330] Mātaraṃ cīvaraṃ yāce         no ca saṅghassa 1- pariṇataṃ
        kenassa hoti āpatti       anāpatti ca ñātake
             pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1331] Kuddho ārādhako hoti      kuddho hoti garahiyo
        atha ko nāma so dhammo     yena kuddho pasaṃsiyo
              pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1332] Tuṭṭho ārādhako hoti      tuṭṭho hoti garahiyo
        atha ko nāma so dhammo     yena tuṭṭho garahiyo
              pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1333] Saṅghādisesaṃ thullaccayaṃ
           pācittiyaṃ pāṭidesanīyaṃ
           dukkaṭaṃ āpajjeyya ekato
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1334] Ubho paripuṇṇavīsativassā ubhinnaṃ
           ekupajjhāyo ekācariyo ekā kammavācā
           eko upasampanno eko anupasampanno
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1335] Akappakataṃ napi rajanāya rattaṃ
@Footnote: 1 Ma. saṅghe.
           Tena nivattho yena kāmaṃ vajeyya
           na cassa hoti āpatti
           so ca dhammo sugatena desito
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1336] Na deti nappaṭiggaṇhāti
           paṭiggaho tena na vijjati
           āpajjati garukaṃ na lahukaṃ
           tañca paribhogapaccayā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1337] Na deti nappaṭiggaṇhāti
           paṭiggaho tena na vijjati
           āpajjati lahukaṃ na garukaṃ
           tañca paribhogapaccayā
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
   [1338] Āpajjati garukaṃ sāvasesaṃ
           chādeti anādariyaṃ paṭicca
           na bhikkhunī no ca phuseyya vajjaṃ
           pañhā mesā kusalehi cintitā.
           Sedamocanagāthā 1- niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Yu. sedamocakagāthā.
                   Tassuddānaṃ
   [1339] Asaṃvāso avissajji      dasa ca anukkhittako
        upeti dhammaṃ ubbhakkhaṃ 1-   tato saññācikā ca dve
        na kāyikañca garukaṃ       na kāyikaṃ sunāsitaṃ 2-
        anālapanto sikkhā ca    ubho ca caturo janā
        itthī telañca nissaggi    bhikkhū ca padavītiyo
        nivattho ca na ca ñatti     na mātaraṃ pitaraṃ hane
        acodayitvā codayitvā    chindantaṃ saccameva ca
        adhiṭṭhitañcatthaṅgate     na rattaṃ na cāraññakaṃ
        kāyikā vācasikā ca 3-   tissitthī cāpi mātaraṃ
        kuddho ārādhako tuṭṭho    saṅghādisesakā 4- ubho
        akappakataṃ na deti       na detāpajjate 5- garuṃ
        sedamocanikā gāthā     pañhā viññūvibhāvitāti.
                       --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ubbhakkhakaṃ . 2 Yu. na vācasikaṃ . 3 Yu. kāyikavācasikā.
@4 Ma. Yu. saṅghādisesā ca . 5 Yu. na detāpajjati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 528-537. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10702              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10702              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1296&items=44              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=122              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1296              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12170              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12170              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]