ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [162] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
annatikaya  bhikkhuniya  antaragharam  pavitthaya  hatthato  khadaniyam
va  bhojaniyam  va  sahattha  patiggahetva  bhunjantassa patidesaniyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
@Footnote: 1 tesam tesam vagganam avasane uddanani yuropiya maramma potthakesu na dissanti
@idheva dassiyanti tani pana visadisani honti. icchantena tattha oloketabbam.
Annataram  bhikkhum  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  annataro
bhikkhu   annatikaya  bhikkhuniya  antaragharam  pavitthaya  hatthato
amisam  patiggahesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti . channam
apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi  samutthati  siya  kayato
samutthati na vacato na cittato siya kayato ca cittato ca samutthati
na vacato .pe.
   [163]  Bhikkhuniya  vosasantiya  na  nivaretva bhunjantassa
patidesaniyam  kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  bhikkhuniya  vosasantiya  1- na nivaresum tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi  samutthati  siya  kayato  ca  vacato ca samutthati
na cittato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [164] Sekkhasammatesu kulesu khadaniyam va bhojaniyam va sahattha
patiggahetva  bhunjantassa  patidesaniyam  kattha  pannattanti  .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha .
Kismim  vatthusminti  . sambahula bhikkhu na mattam janitva patiggahesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  dve  anuppannattiyo .
Channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi  samutthati  siya
kayato  samutthati  na  vacato  na  cittato  siya  kayato ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuniyo vosasantiyo.
Cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [165]  Arannakesu  senasanesu pubabe appatisamviditam khadaniyam
va  bhojaniyam  va  ajjharame  sahattha  patiggahetva bhunjantassa
patidesaniyam  kattha  pannattanti  .  sakkesu  pannattam  .  kam
arabbhati  .  sambahule  bhikkhu  arabbha  . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu  arame  core  pativasante  narocesum  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi  samutthati  siya  kayato
ca  vacato  ca  samutthati  na cittato siya kayato ca vacato
ca cittato ca samutthati .pe.
        Cattaro patidesaniya nitthita.
            Tassuddanam
   [166] Annatikaya vosasam  sekkhaarannakena ca
      patidesaniya cattaro   sambuddhena pakasitati.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 62-64. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1280&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1280&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=162&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=162              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]