ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [542] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
lasuṇaṃ  khādantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  . thullanandā bhikkhunī na mattaṃ jānitvā lasuṇaṃ harāpesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [543] Sambādhe lomaṃ saṃharāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
Sāvatthiyā   paññattaṃ   .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
sambādhe  lomaṃ  saṃharāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [544]  Talaghātake  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  . dve bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. viññāpe .  2 Ma. mahājanikaṃ.
Vatthusminti  .  dve  bhikkhuniyo  talaghātakamakaṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [545]  Jatumaṭṭhake  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  aññatarā  bhikkhunī  jatumaṭṭhakaṃ  ādiyi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike)
   [546] Atirekadvaṅgulapabbaparamaṃ udakasuddhikaṃ ādiyantiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sakkesu  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Aññataraṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  aññatarā
bhikkhunī  atigambhīraṃ  udakasuddhikaṃ  ādiyi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [547]  Bhikkhussa  bhuñjantassa  pānīyena  vā  vidhūpanena vā
upatiṭṭhantiyā  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Aññatarā  bhikkhunī  bhikkhussa  bhuñjantassa  pānīyena  ca vidhūpanena ca
upatiṭṭhi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [548]  Āmakadhaññaṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
āmakadhaññaṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [549] Uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ 1- vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ
vā  tirokuḍḍe  chaḍḍentiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  aññatarā  bhikkhunī  uccāraṃpi  passāvaṃpi
kheḷaṃpi  2- saṅkāraṃpi vighāsaṃpi tirokuḍḍe chaḍḍesi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [550] Uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ 3- vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ
vā  harite  chaḍḍentiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  uccārampi  passāvampi
kheḷampi  saṅkārampi  vighāsampi  harite  chaḍḍesuṃ  tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [551]  Naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya gacchantiyā
@Footnote:1-2-3 ayaṃ pāṭho natthi.
Pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhuniyo  naccampi  gītampi  vāditampi  dassanāya agamaṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
          Lasuṇavaggo paṭhamo .             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 149-152. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3033              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3033              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=542&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=542              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]