ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [854] Tattha katamani cha vivadamulani . Idha bhikkhu kodhano hoti
upanahi yo so bhikkhu kodhano hoti upanahi so sattharipi agaravo
viharati  appatisso  dhammepi  agaravo  viharati  appatisso sanghepi
agaravo viharati appatisso sikkhayapi na paripurikari hoti . Yo so
bhikkhu sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi .pe. Sanghepi .pe.
Sikkhayapi na paripurikari hoti so sanghe vivadam janeti. Yo so 1-
hoti  vivado  bahujanahitaya  bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya
ahitaya dukkhaya devamanussanam . evarupance tumhe vivadamulam ajjhattam
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

Va bahiddha va samanupasseyyatha tattha tumhe tasseva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha evarupance tumhe vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha . Evametassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti evametassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti. {854.1} Puna caparam bhikkhu makkhi hoti palasi .pe. issuki hoti macchari satho hoti mayavi papiccho hoti micchaditthi sanditthiparamasi hoti adhanaggahi duppatinissaggi yo so bhikkhu sanditthiparamasi hoti adhanaggahi duppatinissaggi so sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi agaravo viharati appatisso sanghepi agaravo viharati appatisso sikkhayapi na paripurikari 1- hoti. {854.2} Yo so bhikkhu sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi .pe. sanghepi .pe. sikkhayapi na paripurikari hoti so sanghe vivadam janeti . yo so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam . Evarupance tumhe vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa vivadamukassa pahanaya vayameyyatha evarupance tumhe vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa @Footnote: 1 Po. Ma. paripurakari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page236.

Vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha . evametassa papakassa vivadamulassa pahanam hoti evametassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti. Imani cha vivadamulani. [855] Tattha katamani cha anuvadamulani. {855.1} Idha bhikkhu kodhano hoti upanahi yo so bhikkhu kodhano hoti upanahi so sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi agaravo viharati appatisso sanghepi agaravo viharati appatisso sikkhayapi na paripurikari hoti . yo so bhikkhu sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi .pe. sanghepi .pe. sikkhayapi na paripurikari hoti so sanghe anuvadam janeti. {855.2} Yo so hoti anuvado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam . Evarupance tumhe anuvadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa anuvadamulassa pahanaya vayameyyatha evarupance tumhe anuvadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha . evametassa papakassa anuvadamulassa pahanam hoti evametassa papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavo hoti. {855.3} Puna caparam bhikkhu makkhi hoti palasi .pe. issuki hoti macchari satho hoti mayavi papiccho hoti micchaditthi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page237.

Sanditthiparamasi hoti adhanaggahi duppatinissaggi. {855.4} Yo so bhikkhu sanditthiparamasi hoti adhanaggahi duppatinissaggi so sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi agaravo viharati appatisso sanghepi agaravo viharati appatisso sikkhayapi na paripurikari hoti . yo so bhikkhu sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi .pe. sanghepi .pe. sikkhayapi na paripurikari hoti so sanghe anuvadam janeti. {855.5} Yo so hoti anuvado bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam . Evarupance tumhe anuvadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa anuvadalamussa pahanaya vayameyyatha evarupance tumhe anuvadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha . evametassa papakassa anuvadamulassa pahanam hoti evametassa papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavo hoti. Imani cha anuvadamulani. [856] Tattha katame cha saraniya dhamma. {856.1} Idha bhikkhuno mettam kayakammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page238.

{856.2} Puna caparam bhikkhuno mettam vacikammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati. {856.3} Puna caparam bhikkhuno mettam manokammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati. {856.4} Puna caparam bhikkhu ye te labha dhammika dhammaladdha antamaso pattapariyapannamattampi tatharupehi labhehi appativibhattabhogi hoti silavantehi sabrahmacarihi sadharanabhogi ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati. {856.5} Puna caparam bhikkhu yani tani silani akhandani acchiddani asabalani akammasani bhujissani vinnupasatthani aparamatthani samadhisamvattanikani tatharupesu silesu silasamannagato viharati sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati. {856.6} Puna caparam bhikkhu yayam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa sammadukkhakkhayaya tatharupaya ditthiya ditthisamannagato viharati sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati. Ime cha saraniya dhamma.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page239.

[857] Tattha katamani attharasa bhedakaravatthuni . idha bhikkhu adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti avinayam vinayoti dipeti vinayam avinayoti dipeti abhasitam alapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti bhasitam lapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipeti anacinnam tathagatena acinnam tathagatenati dipeti acinnam tathagatena anacinnam tathagatenati dipeti appannattam tathagatena pannattam tathagatenati dipeti pannattam tathagatena appannattam tathagatenati dipeti apattim anapattiti dipeti anapattim apattiti dipeti lahukam apattim garuka apattiti dipeti garukam apattim lahuka apattiti dipeti savasesam apattim anavasesa apattiti dipeti anavasesam apattim savasesa apattiti dipeti dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti. Imani attharasa bhedakaravatthuni. [858] Tattha katamani cattari adhikaranani . vivadadhikaranam anuvadadhikaranam apattadhikaranam kiccadhikaranam imani cattari adhikaranani. [859] Tattha katame satta samatha . sammukhavinayo sativinayo amulhavinayo patinnatakaranam yebhuyyasika tassapapiyasika 1- @Footnote: 1 Si. Yu. tassapapiyyasika.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page240.

Tinavattharako. Ime satta samatha. Katipucchavaram nitthitam. Tassuddanam [860] Apatti apattikkhandha vinita sattadha puna vinitagarava ceva garava mulameva ca puna vinita vipatti samutthanavivadana 1- anuvada saraniyam bhedadhikaranena ca. Satteva samatha vutta pada sattarasa 2- imeti. ---------- @Footnote: 1 Ma. Yu. samutthanam vivadana. 2 Yu. sattarasa.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 234-240. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4770&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4770&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=854&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=62              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=854              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]