ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [82]  Asammatena  bhikkhuniyo  ovadantassa  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  asammata  bhikkhuniyo  ovadimsu  tasmim  vatthusmim  .  atthi
tattha   pannatti   anuppannatti  anuppannapannattiti  .  eka
pannatti   eka   anuppannatti   anuppannapannatti   tasmim
natthi  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi  samutthati
siya  vacato  samutthati  na  kayato  na cittato siya vacato
ca cittato ca samutthati na kayato .pe.
   [83]  Atthangate  suriye  bhikkhuniyo  ovadantassa  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Ayasmantam  culapanthakam  arabbha  .  kismim  vatthusminti . ayasma
culapanthako  atthangate  suriye  bhikkhuniyo  ovadi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (padasodhamme) .pe.
   [84]  Bhikkhunupassayam  upasankamitva  bhikkhuniyo  ovadantassa
pacittiyam kattha pannattanti . sakkesu pannattam . kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
Bhikkhu   bhikkhunupassayam  upasankamitva  bhikkhuniyo  ovadimsu  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [85]  Amisahetu  bhikkhu  bhikkhuniyo  ovadantiti  bhanantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  amisahetu  bhikkhu  bhikkhuniyo  ovadantiti  bhanimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [86]  Annatikaya  bhikkhuniya  civaram dentassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam  . kam arabbhati . annataram
bhikkhum  arabbha  . kismim vatthusminti . annataro bhikkhu annatikaya
bhikkhuniya  civaram  adasi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam chahi samutthanehi
samutthati .pe.
   [87]  Annatikaya  bhikkhuniya  civaram  sibbentassa  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Ayasmantam  udayim  arabbha  .  kismim  vatthusaminti  .  ayasma
udayi  annatikaya  bhikkhuniya  civaram  sibbesi  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
Samutthati .pe.
   [88]  Bhikkhuniya  saddhim  samvidhaya  ekaddhanamaggam patipajjantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  bhikkhunihi  saddhim  samvidhaya ekaddhanamaggam patipajjimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  eka  anuppannatti .
Channam  apattisamutthananam  catuhi  samutthanehi  samutthati  siya
kayato  samutthati  na  vacato  na  cittato  siya  kayato ca
vacato  ca  samutthati  na  cittato  siya  kayato  ca cittato
ca  samutthati  na  vacato  siya kayato ca vacato ca cittato
ca samutthati .pe.
   [89]  Bhikkhuniya  saddhim  samvidhaya  ekam  navam  abhiruhantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  bhikkhunihi  saddhim  samvidhaya  ekam  navam  abhiruhimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  eka  anuppannatti .
Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati .pe.
   [90]  Janam  bhikkhuniparipacitam  pindapatam  bhunjantassa  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam  .  kam  arabbhati .
Devadattam  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  devadatto  janam
Bhikkhuniparipacitam  pindapatam  bhunji  1-  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti   eka  anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca cittato ca samutthati
na vacato .pe.
   [91] Bhikkhuniya saddhim eko ekaya raho nisajjam kappentassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  asmantam  udayim  arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  udayi  bhikkhuniya  saddhim  eko  ekaya  raho nisajjam
kappesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
ekena   samutthanena   samutthati   kayato   ca   cittato
ca samutthati na vacato .pe.
         Ovadavaggo tatiyo.
          Tassuddanam 2-
   [92] Asammato va ovado    atthangatam upassayam
    amisahetu dentassa      civaram sibbanena ca
    samvidhaya gamanena         navaya abhiruhane
    paripacitam bhattanca       raho vapi nisidananti.
           ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 37-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=759&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=759&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=82&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=82              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]