ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1054] Vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam
hoti kiccadhikaranam . vivadadhikaranam na hoti anuvadadhikaranam na hoti
apattadhikaranam    na    hoti    kiccadhikaranam    .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page381.

Apica vivadadhikaranapaccaya hoti anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam . yatha katham viya . idha bhikkhu vivadanti dhammoti va adhammoti va .pe. dutthulla apattiti va adutthulla apattiti va yam tattha bhandanam kalaho viggaho vivado nanavado annathavado vipaccataya voharo medhakam idam vuccati vivadadhikaranam. Vivadadhikarane sangho vivadati vivadadhikaranam . vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam . Anuvadamano apattim apajjati apattadhikaranam . taya apattiya sangho kammam karoti kiccadhikaranam . evam vivadadhikaranapaccaya hoti anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam. [1055] Anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam . anuvadadhikaranam na hoti apattadhikaranam na hoti kiccadhikaranam na hoti vivadadhikaranam . apica anuvadadhikaranapaccaya hoti apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam. Yatha katham viya. Idha bhikkhu bhikkhum anuvadanti silavipattiya va acaravipattiya va ditthivipattiya va ajivavipattiya va yo tattha anuvado anuvadana anullapana anubhanana anusampavankata abbhussahanata anubalappadanam idam vuccati anuvadadhikaranam. Anuvadadhikarane sangho vivadati vivadadhikaranam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page382.

Vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam . anuvadamano apattim apajjati apattadhikaranam . taya apattiya sangho kammam karoti kiccadhikaranam . evam anuvadadhikaranapaccaya hoti apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam. [1056] Apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam . apattadhikaranam na hoti kiccadhikaranam na hoti vivadadhikaranam na hoti anuvadadhikaranam . Apica apattadhikaranapaccaya hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam . yatha katham viya . pancapi apattikkhandha apattadhikaranam sattapi apattikkhandha apattadhikaranam idam vuccati apattadhikaranam . apattadhikarane sangho vivadati vivadadhikaranam . vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam . Anuvadamano apattim apajjati apattadhikaranam . taya apattiya sangho kammam karoti kiccadhikaranam . evam apattadhikaranapaccaya hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam. [1057] Kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam . kiccadhikaranam na hoti vivadadhikaranam na hoti anuvadadhikaranam na hoti apattadhikaranam . apica kiccadhikaranapaccaya hoti vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

Hoti apattadhikaranam . yatha katham viya . ya sanghassa kiccayata karaniyata apalokanakammam nattikammam nattidutiyakammam natticatutthakammam idam vuccati kiccadhikaranam . kiccadhikarane sangho vivadati vivadadhikaranam . vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam . anuvadamano apattim apajjati apattadhikaranam . Taya apattiya sangho kammam karoti kiccadhikaranam . Evam kiccadhikaranapaccaya hoti vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam. [1058] Yattha sativinayo tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha sativinayo . yattha amulhavinayo tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha amulhavinayo . yattha patinnatakaranam tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha patinnatakaranam . yattha yebhuyyasika tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha yebhuyyasika. Yattha tassapapiyasika tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha tassapapiyasika . yattha tinavattharako tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha tinavattharako.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 380-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7729&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7729&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1054&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=93              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1054              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]