ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [104]  Acelakassa  va paribbajakassa va paribbajikaya va
sahattha  khadaniyam  va  bhojaniyam  va  dentassa  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  vesaliya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam
anandam  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  ayasma  anando
annatarissa  paribbajikaya  ekam  mannamano  dve  puve  adasi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe.
   [105]  Bhikkhum  ehavuso  gamam  va  nigamam  va pindaya
pavisissamati  tassa  dapetva va adapetva va uyyojentassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  ayasmantam  upanandam  sakyaputtam  arabbha  . kismim
@Footnote: 1 Po. Yu. aharesi. Ma. ahari.
Vatthusminti  .  ayasma  upanando  sakyaputto  bhikkhum  ehavuso
gamam  pindaya  pavisissamati  tassa  adapetva  uyyojesi tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi
samutthanehi samutthati .pe.
   [106] Sabhojane kule anupakhajja nisajjam kappentassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Ayasmantam  upanandam  sakyaputtam  arabbha  .  kismim  vatthusminti .
Ayasma  upanando  sakyaputto  sabhojane  kule  anupakhajja nisajjam
kappesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
ekena   samutthanena   samutthati   kayato   ca  cittato
ca samutthati na vacato .pe.
   [107]  Matugamena  saddhim  raho paticchanne asane nisajjam
kappentassa  pacittiyam  kattha  pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  .  ayasmantam  upanandam  sakyaputtam  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  ayasma  upanando  sakyaputto matugamena
saddhim  raho  paticchanne  asane nisajjam kappesi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [108] Matugamena saddhim eko ekaya raho nisajjam kappentassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
Arabbhati  .  ayasmantam  upanandam  sakyaputtam  arabbha  . kismim
vatthusminti  .  ayasma  upanando  sakyaputto  matugamena saddhim
eko ekaya raho nisajjam kappesi tasmim vatthusmim. Eka pannatti.
Channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  kayato
ca cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [109]  Nimantitena sabhattena santam bhikkhum anapuccha purebhattam
va 1- pacchabhattam va 1- kulesu carittam apajjantassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  rajagahe  pannattam . kam arabbhati . ayasmantam
upanandam  sakyaputtam  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  ayasma
upanando  sakyaputto  nimantito  sabhatto  samano  purebhattam
pacchabhattam kulesu carittam apajji tasmim vatthusmim . eka pannatti
catasso  anuppannattiyo  .  channam  apattisamutthananam  dvihi
samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [110]  Taduttarim  bhesajjam  vinnapentassa  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  sakkesu  pannattam  . kam arabbhati . chabbaggiye
bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu mahanamena
sakkena  ajjunho  bhante  agamethati  vuccamana  nagamesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  eka  anuppannatti 2- .
Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [111]  Uyyuttam  senam  dassanaya gacchantassa pacittiyam kattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. vasaddadvayam natthi . 2 Ma. Yu. ime dve patha natthi.
Pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye
bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu uyyuttam
senam  dassanaya  agamamsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi
samutthati (elakalomake) .pe.
   [112]  Atirekatirattam  senaya  vasantassa  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye
bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu atirekatirattam
senaya vasimsu tasmim vatthusmim. Eka pannatti. Channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe.
   [113]  Uyyodhikam  gacchantassa pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha.
Kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu  uyyodhikam  agamamsu  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe.
          Acelakavaggo pancamo.
            Tassuddanam
   [114] Acelakassa danena   bhikkhuuyyojanena ca
      sabhojanam kulanceva       dve ca raho nisidanam
      santam bhikkhunca bhesajjam   uyyuttam dassanena ca
      Atirekatirattanceva      uyyodhikagamanena cati.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 44-48. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=908&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=908&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=104&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]