ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 51 : PALI ROMAN Buddha.A. (madhurattha.)

           17. Dhammadassībuddhavaṃsavaṇṇanā
   atthadassimhi sammāsambuddhe parinibbute antarakappe ca vītivatte
aparimitāyukesu sattesu anupubbena parihāyitvā vassasatasahassāyukesu jātesu
dhammadassī nāma satthā lokālokakaro lobhādilokamalavinayakaro lokekanāyako
loke udapādi. Sopi bhagavā pāramiyo pūretvā tusitapure nibbattitvā tato
cavitvā saraṇanagare sabbalokasaraṇassa saraṇassa nāma rañño aggamahesiyā
sunandāya nāma deviyā kucchismiṃ paṭisandhiṃ aggahesi. So dasannaṃ māsānaṃ
accayena saraṇuyyāne mātukucchito pāvussakāle saliladharavivaragato puṇṇacando
viya nikkhami. Mahāpurise pana mātukucchito nikkhantamatteyeva adhikaraṇavohāra-
satthapotthakesu adhammiyā vohārā sayameva antaradhāyiṃsu. Dhammikavohārāyeva
aṭṭhaṃsu. Tenassa nāmaggahaṇadivase "dhammadassī"ti nāmamakaṃsu. So
Aṭṭhavassasahassāni agāraṃ ajjhāvasi. Tassa kira arajavirajasudassananāmakā tayo
pāsādā ahesuṃ. Vicikoḷidevippamukhānaṃ itthīnaṃ vīsatisahassādhikaṃ satasahassaṃ
ahosi.
   So cattāri nimittāni disvā vicikoḷideviyā puññavaḍḍhane nāma
putte uppanne devakumāro viya ativiya sukhumālo devasampattimiva
sampattimanubhavamāno majjhimayāme vuṭṭhāya sirisayane nisinno niddopagatānaṃ
itthīnaṃ vippakāraṃ disvā sañjātasaṃvego mahābhinikkhamanāya cittaṃ uppādesi.
Cittuppādasamanantaramevassa sudassanapāsādo gaganatalamabbhuggantvā caturaṅginiyā
senāya parivuto dutiyo divasakaro viya dibbavimānaṃ viya ca gantvā
rattakuravakatarubodhisamīpeyeva otaritvā aṭṭhāsi. Mahāpuriso kira brahmunā
upanītāni kāsāyāni gahetvā pabbajitvā pāsādato otaritvā avidūre
aṭṭhāsi. Pāsādo puna ākāsena gantvā bodhirukkhaṃ antokatvā paṭhaviyaṃ
patiṭṭhāsi. Itthiyopi saparivārā pāsādato otaritvā aḍḍhagāvutamattaṃ gantvā
aṭṭhaṃsu. Tattha itthiyo ca tāsaṃ paricārikā ceṭikāyo ca ṭhapetvā sabbe manussā
taṃ anupabbajiṃsu. Bhikkhūnaṃ koṭisatasahassaṃ ahosi.
   Atha dhammadassī bodhisatto sattāhaṃ padhānacariyaṃ caritvā vicikoḷideviyā
dinnaṃ madhupāyāsaṃ paribhuñjitvā badaravane divāvihāraṃ katvā sāyanhasamaye
sirivaḍḍhanena nāma yavapālakena dinnā aṭṭha tiṇamuṭṭhiyo gahetvā
bimbijālabodhiṃ upagantvā tepaṇṇāsahatthavitthataṃ tiṇasantharaṃ santharitvā tattha
sabbaññutaññāṇaṃ paṭivijjhitvā "anekajātisaṃsāraṃ .pe. Taṇhānaṃ khayamajjhagā"ti
udānaṃ udānetvāva bodhisamīpe sattasattāhaṃ vītināmetvā katabrahmāyācano
attanā saddhiṃ pabbajitassa bhikkhūnaṃ koṭisatasahassassa saddhammappaṭivedhasamatthataṃ
Ñatvā aṭṭhārasayojanikamaggaṃ ekāheneva isipatanaṃ gantvā tehi parivuto
tattha dhammacakkaṃ pavattesi, tadā koṭisatasahassānaṃ paṭhamābhisamayo ahosi. Tena
vuttaṃ:-
    [1] "tattheva maṇḍakappamhi   dhammadassī mahāyaso
      tamandhakāraṃ vidhamitvā    atirocati sadevake.
    [2] Tassāpi atulatejassa    dhammacakkappavattane
      koṭisatasahassānaṃ     paṭhamābhisamayo ahū"ti.
   Tattha tamandhakāranti tamasaṅkhātaṃ mohandhakāranti attho.
   Yadā pana tagaranāmake nagare sañjayo nāma rājā kāmesu
ādīnavaṃ nekkhammaṃ khemato ca disvā isipabbajjaṃ pabbaji. Taṃ navutikoṭiyo
anupabbajiṃsu. Te sabbeyeva pañcābhiññāaṭṭhasamāpattilābhino ahesuṃ. Atha
satthā dhammadassī tesaṃ upanissayasampattiṃ disvā ākāsena gantvā
sañjayassa tāpasassa assamapadaṃ gantvā ākāse ṭhatvā tesaṃ tāpasānaṃ
ajjhāsayānurūpaṃ dhammaṃ desetvā dhammacakkhuṃ uppādesi, so dutiyo abhisamayo
ahosi. Tena vuttaṃ:-
    [3] "yadā buddho dhammadassī   vinesi sañjayaṃ isiṃ
      tadā navutikoṭīnaṃ     dutiyābhisamayo ahū"ti.
   Yadā pana sakko devānamindo dasabalassa dhammaṃ sotukāmo taṃ upasaṅkami,
tadā asītiyā koṭīnaṃ tatiyo abhisamayo ahosi. Tena vuttaṃ:-
    [4] "yadā sakko upagañchi   sapariso vināyakaṃ
       tadā asītikoṭīnaṃ     tatiyābhisamayo ahū"ti.
   Yadā pana saraṇanagare vemātikabhātikaṃ padumakumāraṃ phussadevakumārañca
saparivāre pabbājesi, tasmiṃ antovasse pabbajitānaṃ bhikkhūnaṃ koṭisatasahassānaṃ 1-
majjhe visuddhipavāraṇaṃ pavāresi, so paṭhamo sannipāto ahosi. Puna bhagavato
devalokato orohaṇe satakoṭīnaṃ dutiyo sannipāto ahosi. Yadā pana
sudassanārāme terasannaṃ dhutaguṇānaṃ guṇe ānisaṃse pakāsetvā hāritaṃ nāma
mahāsāvakaṃ etadagge ṭhapesi, tadā asītiyā koṭīnaṃ majjhe bhagavā pātimokkhaṃ
uddisi, so tatiyo sannipāto ahosi. Tena vuttaṃ:-
    [5] "tassāpi devadevassa   sannipātā tayo āsuṃ 2-
      khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ    santacittāna tādinaṃ.
    [6] Yadā buddho dhammadassī   saraṇe vassaṃ upāgami
      tadā koṭisatasahassānaṃ 1-  paṭhamo āsi samāgamo.
    [7] Punāparaṃ yadā buddho    devato eti mānusaṃ
      tadāpi satakoṭīnaṃ     dutiyo āsi samāgamo.
    [8] Punāparaṃ tadā buddho    pakāsesi dhute guṇe
      tadā asītikoṭīnaṃ     tatiyo āsi samāgamo"ti.
   Tadā amhākaṃ bodhisatto sakko devarājā hutvā dvīsu devalokesu
devehi parivuto āgantvā dibbehi gandhapupphādīhi dibbaturiyehi ca tathāgataṃ
pūjesi. Sopi naṃ satthā "anāgate gotamo nāma buddho bhavissatī"ti byākāsi.
Tena vuttaṃ:-
    [9] "ahantena samayena    sakko āsiṃ purindado
      dibbena gandhamālena   turiyenābhipūjayiṃ.
@Footnote: 1 Sī.,i.,ka. koṭisahassānaṃ      2 cha.Ma. ahuṃ
   [10] Sopi maṃ tadā byākāsi   devamajjhe nisīdiya
      aṭṭhārase kappasate    ayaṃ buddho bhavissati.
      1- Ahu kapilavhayā rammā  nikkhamitvā tathāgato. 1-
   [11] Padhānaṃ padahitvāna .pe.  hessāma sammukhā imaṃ.
   [12] Tassāpi vacanaṃ sutvā    bhiyyo citataṃ pasādayiṃ
      uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ    dasapāramipūriyā"ti.
   Tassa pana bhagavato saraṇaṃ nāma nagaraṃ ahosi. Saraṇo nāma rājā
pitā, sunandā nāma mātā, padumo ca phussadevo ca dve aggasāvakā,
sunetto nāma upaṭṭhāko, khemā ca sabbanāmā ca dve aggasāvikā,
bimbijālarukkho bodhi, sarīraṃ panassa asītihatthubbedhaṃ ahosi, āyu vassasatasahassaṃ,
vicikoḷidevī nāmassa aggamahesī, puññavaḍḍhano nāmassa putto, pāsādena
nikkhami. Tena vuttaṃ:-
   [13] "saraṇaṃ nāma nagaraṃ      saraṇo nāma khattiyo
      sunandā nāma janikā    dhammadassissa satthuno.
   [18] Padumo phussadevo ca    ahesuṃ aggasāvakā
      sunetto nāmupaṭṭhāko   dhammadassissa satthuno.
   [19] Khemā ca sabbanāmā ca   ahesuṃ aggasāvikā
      bodhi tassa bhagavato     bimbijāloti vuccati.
   [21] Sopi buddho asamasamo    asītihatthamuggato
      atirocati tejena     dasasahassimhi dhātuyā.
@Footnote: 1-1 cha.Ma. ime pāṭhā na dissanti
   [22] Suphullo sālarājāva    vijjūva gagane yathā
      majjhanhikeva sūriyo     evaṃ so upasobhatha.
   [23] Tassāpi atulatejassa    samakaṃ āsi jīvitaṃ
      vassasatasahassāni      loke aṭṭhāsi cakkhumā.
   [24] Obhāsaṃ dassayitvāna    vimalaṃ katvāna sāsanaṃ
      cavi candova gagane     nibbuto so sasāvako"ti.
   Tattha bimbijāloti rattakuravakarukkho. Dasasahassimhi dhātuyāti dasasahassiyā
lokadhātuyā. Vijjūvāti vijjulatā viya. Upasobhathāti yathā gagane vijju ca
majjhanhike sūriyo ca upasobhati, evaṃ so bhagavā upasobhitthāti attho.
Samakanti sabbehi narasattehi samameva tassa āyu ahosīti attho. Cavīti cuto.
Candovāti gaganato candimā viya cavīti attho. Dhammadassī kira bhagavā
sālavatīnagare kesārāme parinibbāyi. Sesamettha gāthāsu pākaṭamevāti.
           Dhammadassībuddhavaṃsavaṇṇanā niṭṭhitā.
           Niṭṭhito paṇṇarasamo buddhavaṃso.
            ------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 51 page 317-322. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=51&A=7046              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=51&A=7046              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=196              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=33&A=7999              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=10278              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=10278              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com