ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 858อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 864อ่านอรรถกถา 19 / 870อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุทธิกวรรคที่ ๑
๑๐. วิภังคสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยวิภังคสูตรที่ ๑๐               
               แม้ในพระสูตรที่ ๑๐ มีการกำหนดธรรมนี้เหมือนกัน.

               จบอรรถกถาทุติยวิภังคสูตรที่ ๑๐               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สุทธิกสูตร
                         ๒. โสตาสูตรที่ ๑
                         ๓. โสตาสูตรที่ ๒
                         ๔. อรหันตสูตรที่ ๑
                         ๕. อรหันตสูตรที่ ๒
                         ๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
                         ๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
                         ๘. ทัฏฐัพพสูตร
                         ๙. วิภังคสูตรที่ ๑
                         ๑๐. วิภังคสูตรที่ ๒.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุทธิกวรรคที่ ๑ ๑๐. วิภังคสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 858อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 864อ่านอรรถกถา 19 / 870อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5163&Z=5203
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6742
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6742
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :