ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 26 : PALI ROMAN U.A. (paramatthadi.)

            7. Ekaputtakasuttavannana
   [17] Sattame ekaputtakoti eko putto, so ca anukampitabbatthena
ekaputtako, piyayitabbatthena piyo, manassa vaddhanatthena manaPo.
@Footnote: 1 cha.Ma. nibbanam gatati vedaguno
Sarirasobhasampattiya va dassaniyatthena piyo, silacarasampattiya kalyanadhammataya
manaPo. Kaleti satte khepetiti kalo maranam. Tam kato pattoti kalankato, kalena
va maccuna kato nattho adassanam gatoti kalankato, matoti attho.
   Sambahula upasakati savatthivasino bahu upasaka mataputtaupasakassa
sahasokibhavena yava alahana pacchato gantva matasarirassa kattabbam karetva
patinivatta yathanivatthava udakam otaritva sisamnahata vatthani piletva
anotapetvava ekam nivasetva ekam uttarasangam katva tam upasakam purato katva
"sokavinodanam dhammam satthu santike sossama"ti bhagavantam upasankamimsu. Tena
vuttam "allakesa"tiadi.
   Tattha allavatthati udakena tintavattha. Divadivassati divasassapi diva,
majjhanhike kaleti attho. Yasma janantapi tathagata pucchanti, janantapi
na pucchanti. Kalam viditva pucchanti, kalam viditva na pucchanti. Tasma
janantoyeva bhagava kathasamutthapanattham pucchanto "kinnu kho tumhe
upasaka"tiadimaha. Tassattho:- tumhe upasaka annesu divasesu mama santikam
agacchanta otapitasuddhavattha sayanhe agacchatha, ajja pana allavattha
allakesa thitamajjhanhike kale idhagata, tam kim karananti. Tena mayanti tena
puttaviyogajanitacittasantapena balavasokabhibhutataya evambhuta mayam idhupasankamantati.
   Etamattham viditvati piyavatthusambhava sokadukkhadomanassadayo, asati piyavatthusmim
sabbaso ete na santiti etamattham sabbakarato janitva tadatthappakasanam imam
udanam udanesi.
   Tattha piyarupassadagadhitaseti piyasabhavesu rupakkhandhadisu sukhavedanassadena
gadhita patibaddhacitta. Gadhitaseti hi gadhitaiccevattho. Seti va nipatamattam.
Piyarupa nama cakkhvadayo puttadaradayo ca. Vuttanhetam:- "kinca loke
piyarupam satarupam cakkhu loke piyarupam satarupam .pe. Dhammatanha loke piyarupam
satarupan"ti, 1-
      "khettam vatthum hirannam va   gavassam dasaporisam
      thiyo bandhu puthu 2- kame   yo naro anugijjhati"ti 3- ca.
   Tasma tesu piyarupesu assadena giddha mucchita ajjhapannati attho.
Ke pana te piyarupassadagadhitati te dasseti "devakaya puthumanussa ca"ti,
catumaharajikadibahudevasamuha ceva jambudipakadika bahumanussa ca. Aghavinoti
kayikacetasikadukkhena dukkhita. Parijunnati jararogadivipattiya
yobbanadaragyadisampattito parihina. Yathalabhavasena vayamattho devamanussesu
veditabbo. Athava kamancekantasukhasamappitanam devanam dukkhajararoga na sambhavanti,
tadanativattasabhavataya pana tepi "aghavino"ti "parijunna"ti ca vutta. Tesampi va
pubbanimittuppattiya paticchannajaraya cetasikarogassa ca vasena dukkhadinam sambhavo
veditabbo. Maccurajassa vasam gacchantiti piyavatthuvisayaya tanhaya appahinatta
punappunam gabbhupagamanato dhatuttayissarataya maccurajasankhatassa maranassa vasam
hatthameva 4- gacchanti.
   Ettavata vattam dassetva idani "ye ve diva"tiadina vivatkam dasseti.
Tattha ye ve diva ca ratto ca appamattati "divasam cankamena nisajjaya avaraniyehi
dhammehi cittam parisodheti"tiadina vuttanayena divasabhage rattibhage ca dalham
appamatta appamadapatipadam purenti. Jahanti piyarupanti catusaccakammatthanabhavanam
ussukkapetva ariyamaggadhigamena piyarupam piyajatikam cakkhvadipiyavatthuum
@Footnote: 1 khu.cula. 30/338/165 2 cha.Ma. puthu
@3 khu.su. 25/776/486 4 Ma. hatthattameva
Tappatibaddhacchandaragajahanena jahanti. Te ve khananti aghamulam, maccuno amisam
durativattanti te ariyapuggala aghassa vattadukkhassa mulabhutam, maccuna maranena
amasitabbato amisam, ito bahiddha kehicipi samanabrahmanehi nivattitum
asakkuneyyataya durativattam, saha avijjaya tanham ariyamaggananakudalena
khananti, lesamattampi anavasesanta ummulayantiti. Svayamattho:-
      "appamado amatam padam 1-     pamado maccuno padam
      appamatta na miyanti      yepamatta yatha mata"ti-
adihi 2- suttapadehi vittharetabboti.
            Sattamasuttavannana nitthita.
             --------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 26 page 123-126. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=2767&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=2767&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=58              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=25&A=1848              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=1853              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=1853              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com