ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 30 : PALI ROMAN Vimana.A. (paramatthadi.)

           81. 7. Kanthakavimanavannana 1-
   punnamase yatha candoti kanthakavimanam. Tassa ka uppatti? bhagava
savatthiyam viharati jetavane. Tena samayena ayasma mahamoggallano hettha
vuttanayeneva devacarikam caramano tavatimsabhavanam gato, tasmim khane kanthako 2- devaputto
sakabhavanato nikkhamitva dibbayanam abhiruhitva mahantena parivarena mahatiya
deviddhiya uyyanam gacchanto ayasmantam mahamoggallanam disva sanjatagarava-
bahumano sahasa yanato oruyha theram upasankamitva pancapatitthitena vanditva
sirasmim anjalim paggayha atthasi. Atha nam thero:-
   [1171]  "punnamase yatha cando   nakkhattaparivarito
        samanta anupariyati     tarakadhipati saSi.
   [1172]  Tathupamam idam byamham     dibbam devapuramhi ca
        atirocati vannena     udayantova ramsima.
@Footnote: 1 cha.Ma. kandakavimana... evamuparipi 2 Si.,i. kanthako
   [1173]  Veluriyasuvannassa      phalika rupiyassa ca
        masaragallamuttahi     lohitangamanihi ca.
   [1174]  Citra manorama bhumi    veluriyassa santhata
        kutagara subha ramma   pasado te sumapito.
   [1175]  Ramma ca te pokkharani   puthulomanisevita
        acchodaka vippasanna    sonnavalukasanthata.
   [1176]  Nanapadumasanchanna     pundarikasamotata
        surabhim sampavayanti     manunna maluterita.
   [1177]  Tassa te ubhato passe   vanagumba sumapita
        upeta puppharukkhehi    phalarukkhehi cubhayam.
   [1178]  Sovannapade pallanke   muduke gonakatthate 1-
        nisinnam devarajamva     upatitthanti acchaRa.
   [1179]  Sabbabharanasanchanna     nanamalavibhusita
        ramenti tam mahiddhikam     vasavattiva modasi.
   [1180]  Bherisankhamudingahi     vinahi panavehi ca
        ramasi ratisampanno     naccagite suvadite.
   [1181]  Dibba te vividha rupa   dibba sadda atho rasa
        gandha ca te adhippeta   photthabba ca manorama.
@Footnote: 1 Si. colasanthate
   [1182]  Tasmim vimane pavare    devaputta mahappabho
        atirocasi vannena     udayantova bhanuma.
   [1183]  Danassa te idam phalam    atho silassa va pana
        atho anjalikammassa     tam me akkhahi pucchito"ti
adhigatasampattikittanamukhena katakammam pucchi.
   [1184]  So devaputto attamano   moggallanena pucchito
        panham puttho viyakasi    yassa kammassidam phalam.
   [1185]  "aham kapilavatthusmim      sakiyanam puruttame
        suddhodanassa puttassa    kanthako sahajo aham.
   [1186]  Yada so addharattayam    bodhayamabhinikkhami
        so mam muduhi panihi     jalitambanakhehi 1- ca.
   [1187]  Satthim akotayitvana    `vaha samma'ti ca bravi
       `aham lokam tarayissam     patto sambodhimuttamam.'
   [1188]  Tam me giram sunantassa    haso me vipulo ahu
        udaggacitto sumano     abhisisim 2- tada aham.
   [1189]  Abhirulhanca mam natva    sakyaputtam mahayasam
        udaggacitto mudito     vahissam purisuttamam.
   [1190]  Paresam vijitam gantva    uggatasmim divakare
        mamam channanca ohaya    anapekkho so apakkami.
@Footnote: 1 Si. jalatambanakhehi 2 Si. abhisisim, i. abhisisi
   [1191]  Tassa tambanakhe pade    jivhaya parilehisam
        gacchantanca mahaviram     rudamano udikkhisam.
   [1192]  Adassanenaham tassa     sakyaputtassa sirimato
        alattham garukabadham     khippam me maranam ahu.
   [1193]  Tasseva anubhavena    vimanam avasamiham
        sabbakamagunupetam      devo devapuramhiva. 1-
   [1194]  Yanca me ahuva haso   saddam sutvana bodhiya
        teneva kusalamulena     phusissam asavakkhayam.
   [1195]  Sace hi bhante gaccheyyasi  satthu buddhassa santike
        mamapi nam vacanena     sirasa vajjasi vandanam.
   [1196]  Ahampi datthum gacchissam    jinam appatipuggalam
        dullabham dassanam hoti     lokanathana tadinan"ti
sopi attana katakammam kathesi. Ayam hi anantare attabhave amhakam bodhisattena
sahajato kanthako assaraja ahosi. So abhinikkhamanasamaye abhirulho teneva
rattavasesena tini rajjani mahapurisam atikkamapetva anomanaditiram sampapesi.
Atha so mahasattena suriye uggate ghatikaramahabrahmuna 2- upanitani pattacivarani
gahetva pabbajitva channena saddhim kapilavatthum uddissa vissajjito sinehabharikena
hadayena mahapurisassa pade attano jivhaya lehitva pasadasommani akkhini
ummiletva yava dassanapatha olokento dassanupacaram pana atikkante lokanathe
"evam vidham nama lokagganayakam mahapurisam aham vahim, saphalam vata me sariram ahosi"ti
@Footnote: 1 Ma. dibbam devapuramhi ca 2 Si. ghatikaramahabrahmuna
Pasannamanaso hutva puna cirakalam sangatassa pemassa vasena viyogadukkham asahanto
bhaviniya dibbasampattiya vasena dhammataya codiyamano kalam katva tavatimsa-
bhavane nibbatti. Tam sandhaya vuttam "punnamase yatha cando .pe. Aham
kapilavatthusmin"tiadi.
  #[1171] Tattha punnamaseti punnamasiyam sukkapakkhe pannarasiyam.
Tarakadhipatiti tarakanam adhipati. Sasiti sasalanchanava. "tarakadhipa dissati"ti keci
pathanti, tesam tarakadhipati avibhattiko niddeso, tarakanam adhipo hutva dissati
anupariyati cati yojana katabba.
  #[1172] Dibbam devapuramhi cati devapurasmimpi dibbam. Yatha manussanam
thanato devapuram uttamam, evam devapurato capi idam tava vimanam uttamanti dasseti.
Tenaha "atirocati vannena, udayantova ramsima"ti, uggacchanto suriyo viyati
attho.
  #[1173] Veluriyasuvannassati veluriyena suvannena ca idam byamham nimmitanti
vacanasesena yojana. Phalikati phalikamanina.
  #[1175] Pokkharaniti pokkharaniyo.
  #[1177-8] Tassati tassa pokkharaniya. Vanagumbati uyyane supupphagacche
sandhaya vadati. Devarajamvati sakkam viya. Upatitthantiti upatthanam karonti.
  #[1179] Sabbabharanasanchannati sabbehi itthalankarehi paticchadita,
sabbaso vibhusitasarirati attho. Vasavattivati vasavattidevaraja viya.
  #[1180] Bherisankhamudingahiti lingavipallasena vuttam, bherihi ca sankhehi ca
mudingehi cati yojana. Ratisampannoti dibbaya ratiya samangibhuto. Naccagite
Suvaditeti nacce ca gite ca sundare vadite ca, naccane ca gayane ca sundare
vadite ca hetubhute. Nimittatthe hi etam bhummam, pavattiteti va vacanaseso.
  #[1181] Dibba te vividha rupati devalokapariyapanna nanappakara
cakkhuvinneyya rupa tuyham adhippeta yathadhippeta manorama vijjantiti kiriyapadam
anetva yojetabbam. Dibba saddatiadisupi eseva nayo.
  #[1185] Kanthako sahajo ahanti ettha ahanti nipatamattam. "ahu"ti 1- keci
pathanti, kanthako nama assaraja mahasattena saha ekasmimyeva divase jatatta
sahajo ahosinti attho.
  #[1186] Addharattayanti addharattiyam, majjhimayamasamayeti attho.
Bodhayamabhinikkhamiti makaro padasandhikaro, abhisambodhiattham mahabhinikkhamanam nikkhamiti
attho. Muduhi panihiti muduhatthatam mahapurisalakkhanam vadati. Jalitambanakhehiti
jalavantehi 2- abhilohitanakhehi. Tena jalahatthatam mahapurisalakkhanam tambanakhatam
anubyanjananca dasseti.  #[1187] satthi nama jangha, idha pana satthino
asannatthanabhuto uruppadeso "satthi"ti vutto. Akotayitvanati appothetva.
`vaha Samma'ti cabraviti "samma kanthaka ajjekarattim mam vaha, mayham opavuyham hohi"ti ca
kathesi. Vahane pana payojanam tada mahasattena dassitam vadanto "aham lokam tarayissam,
patto sambodhimuttaman"ti aha. Tena "aham uttamam anuttaram sammasambodhim patto
adhigato hutva sadevakam lokam samsaramahoghato tarayissami, tasma nayidam gamanam
yam kinciti cinteyyasi"ti gamane payojanassa anuttarabhavam dasseti.
@Footnote: 1 ka. ahunti 2 Si. jalavannehi
  #[1188-9] Hasoti tutthi. Vipuloti mahaularo. Abhisisinti asisim icchim
sampaticchim. Abhirulhanca mam natva, sakyaputtam mahayasanti patthatavipulayasam sakya-
rajaputtam mahasattam mam abhiruyha nisinnam janitva. Vahissanti vahim nesim.
  #[1190-91] Paresanti pararajunam. Vijitanti desam pararajjam. Ohayati
vissajjitva. Apakkamiti apakkamitum arabhi. "paribbaji"ti ca pathanti. Parilehisanti
parito lehim. Udikkhisanti olokesim.
  #[1192-3] Garukabadhanti garukam balham abadham, maranantikam dukkhanti
attho. Tenaha "khippam me maranam ahu"ti. So hi anekasu jatisu mahasattena
dalhabhattiko hutva agato, tasma viyogadukkham sahitum nasakkhi, "sammasambodhim
adhigantum nikkhanto"ti pana sutva niramisam ularam pitisomanassanca uppajji, tena
marananantaram tavatimsesu nibbatti, ulara cassa dibbasampattiyo paturahesum. Tena
vuttam "tasseva anubhavena"ti, thanagatassa pasadamayapunnassa balena. Devo
devapuramhivati tavatimsabhavane sakko devaraja viya.
  #[1194] Yanca me ahuva haso, saddam sutvana bodhiyati "patto
sambodhimuttaman"ti pathamataram bodhisaddam sutva tada mayham haso ahu, yam hasassa
bhavanam tussanam, teneva kusalamulena teneva kusalabijena phusissanti phusissami
papunissami.
  #[1195] Evam devaputto yathadhigataya anagataya bhavasampattiya karanabhutam
attano kusalakammam kathento idani attana bhagavato santikam gantukamopi puretaram
therena satthu vandanam pesento "sace"ti gathamaha. Tattha sace gaccheyyasiti
yadi gamissasi. "sace gacchasi"ti keci pathanti, so evattho. Mamapi nam
Vacanenati na kevalam tava sabhaveneva, atha kho mamapi vacanena bhagavantam. Vajjasiti
vadeyyasi mamapi sirasa vandananti yojana.
  #[1196] Yadipi dani vandananca pesemi, pesetva eva pana na titthamiti
dassento aha "ahampi datthum gacchissam, jinam appatipuggalan"ti. Gamane pana
dalhataram karanam dassetum "dullabham dassanam hoti, lokanathana tadinan"ti aha.
   [1197] "so katannu katavedi    sattharam upasankami
       sutva giram cakkhumato   dhammacakkhum visodhayi.
   [1198]  Visodhetva 1- ditthigatam  vicikiccham vatani ca
       vanditva satthuno pade  tatthevantaradhayatha"ti
ima dve gatha sangitikarehi thapita.
  #[1197] Tattha sutva giram cakkhumatoti pancahi cakkhuhi cakkhumato samma-
sambuddhassa vacanam sutva. Dhammacakkhunti sotapattimaggam. Visodhayiti adhigacchi.
Adhigamoyeva hi tassa visodhanam.
  #[1198] Visodhetva ditthigatanti ditthigatam samugghatetva. Vicikiccham vatani
cati solasavatthukam atthavatthukanca vicikicchanca "silabbatehi suddhi"ti pavattanaka-
silabbataparamase ca visodhayiti yojana. Tattha hi 2- saha pariyayehi tatha pavatta
paramasa "vatani"ti vuttam. Sesam vuttanayameva.
           Kanthakavimanavannana nitthita.
            -----------------
@Footnote: 1 ka. visodhayitva 2 i. vatassa hi             The Pali Atthakatha in Roman Book 30 page 367-374. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=7732&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=7732&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=81              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=2622              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=2722              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=2722              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]