ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 53 : PALI ROMAN Sangani.A. (atthasalini)

             Dukaatthuddharavannana
   [1441] Hetugocchakaniddese "tayo kusalahetu"tiadina nayena hetu
dassetva puna teyeva uppattitthanato dassetum "catusu bhumisu kusalesu
uppajjanti"tiadi vuttam. Imina upayena sesagocchakesupi desananayo
veditabbo.
   [1473] Yattha dve tayo asava ekato uppajjantiti ettha tividhena
asavanam ekato uppatti veditabba, tattha catusu ditthivippayuttesu avijjasavena,
ditthisampayuttesu ditthasavaavijjasavehi saddhinti kamasavo duvidhena ekato
uppajjati. Bhavasavo catusu ditthivippayuttesu avijjasavena saddhinti ekadhava
ekato uppajjati.
   [1485] Yatha cettha, evam "yattha dve tini sannojanani ekato
uppajjanti"ti etthapi sannojananam uppatti ekato dasadha bhave. Tattha
kamarago catudha ekato uppajjati. Patigho tidha, mano ekadha, tatha vicikiccha
ceva bhavarago ca. Katham? kamarago tava manasannojanaavijjasannojanehi ceva
ditthisannojanavijjasannojanehi ca silabbataparamasaavijjasannojanehi ca
avijjasannojanamatteneva ca saddhinti evam catudha ekato uppajjati. Patigho
pana issasannojanaavijjasannojanehi ceva macchariyasannojanaavijjasannojanehi
ca avijjasannojanamatteneva ca saddhinti evam tidha ekato uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page483.

Mano tava 1- bhavaragavijjasannojanehi saddhim ekadhava ekato uppajjati. Tatha vicikiccha. Sa hi avijjasannojanena saddhim ekadha uppajjati. Bhavaragepi eseva nayo. 2- Evamettha dve tini sannojanani ekato uppajjanti. [1511] Yametam 3- nivaranagocchake. "yattha dve tini nivaranani ekato uppajjanti"ti vuttam, tatthapi atthadha nivarananam ekato uppatti veditabba. Etesu hi kamacchando duvidha ekato uppajjati, byapado catudha, uddhaccam ekadha, tatha vicikiccha, katham? kamacchando tava asankharikacittesu uddhaccanivarana- avijjanivaranehi, sasankharikesu thinamiddhauddhaccaavijjanivaranehi saddhim duvidha ekato uppajjati. Yam panetam "dve tini"ti vuttam, tam hetthimaparicchedavasena vuttam. Tasma catunnampi ekato uppajjatiti vacanam yujjatieva. Byapado pana asankharikacitte uddhaccaavijjanivaranehi sasankharike thinamiddhauddhaccaavijja- nivaranehi asankharikeyeva uddhaccakukkuccaavijjanivaranehi sasankharikeyeva ca thinamiddhauddhaccakukkuccaavijjanivaranehi saddhinti catudha ekato uppajjati. Uddhaccam pana avijjanivaranamattena saddhim ekadhava ekato uppajjati. Vicikicchauddhaccaavijjanivaranehi saddhim ekadhava ekato uppajjati. [2577] Yampidam kilesagocchake "yattha dve tayo kilesa ekato uppajjanti"ti vuttam, tattha dve kilesa annehi tayo va kilesa annehi kilesehi saddhim uppajjantiti evamattho veditabbo. Kasma? dvinnam tinnamyeva va ekato uppattiya asambhavato. Tattha dasadha kilesanam ekato uppatti hoti. Ettha hi lobho chadha ekato uppajjati. Patigho dvedha. Tatha mohoti veditabbo. Katham? lobho tava asankharike ditthivippayutte mohauddhaccaahirikaanottappehi, sasankharike @Footnote: 1 cha.Ma. ayam saddo na dissati 2 cha.Ma. nayoti 3 cha.Ma. yam panetam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page484.

Mohathinauddhaccaahirikaanottappehi, asankharikeyeva mohamanauddhaccaahirika- anottappehi, sasankharikeyeva mohamanathinauddhaccaahirikaanottappehi, ditthisampayutte pana asankharike mohauddhaccaditthiahirikaanottappehi, sasankharike mohaditthithinauddhaccaahirikaanottappehi saddhinti chadha ekato uppajjati. Patigho pana asankharike mohauddhaccaahirikaanottappehi, sasankharike mohathinauddhaccaahirikaanottappehi saddhinti evam dvidha ekato uppajjati. Moho pana vicikicchasampayutte vicikicchauddhaccaahirikaanottappehi, uddhaccasampayutte uddhaccaahirikaanottappehi saddhinti evam dvidha ekato uppajjati. Sesam sabbattha uttanatthamevati. Atthasaliniya dhammasangahatthakathaya atthakathakandavannana nitthita. ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page485.

Nigamanakatha ettavata ca:- cittam rupanca nikkhepam atthuddharam manoramam yam lokanatho bhajento desesi dhammasanganim. Abhidhammassa sangayha dhamme anavasesato thitaya tassa araddha ya maya atthavannana. Anakulanamatthanam sambhava atthasalini iti namena sa esa sannitthanamupagata. Ekunacattalisaya paliya bhanavarato ciratthitattham dhammassa nitthapentena tam maya. Yam pattam kusalantassa anubhavena panino sabbepi dhammarajassa 1- natva dhammam sukhavaham. Papunantu visuddhaya sukhaya patipattiya asokam anupayasam nibbanasukhamuttamam. Ciram titthatu saddhammo dhamme hontu sagarava sabbepi satta kalena samma devo pavassatu. Yatha rakkhimsu porana surajano tathevimam raja rakkhatu dhammena attanova pajam pajanti. Paramavisuddhasaddhabuddhiviriyapatimanditena silacarajjavamaddavadigunasamudayasamuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogahanasamatthena pannaveyyattisamannagatena tipitakapariyattippabhede satthakathe satthusasane appatihatananappabhavena @Footnote: 1 cha. sabbe saddhammarajassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page486.

Mahaveyyakaranena karanasampattijanitasukhaviniggatamadhurolaravacanalavannayuttena 1- yuttamuttavadina vadivarena mahakavina pabhinnapatisambhidaparivare 2- chalabhinnadippabhedagunapatimandite uttarimanussadhamme suppatitthitabuddhinam theravamsappadipanam theranam mahaviharavasinam vamsalankarabhutena suvipulavisuddhabuddhina "buddhaghoso"ti garuhi gahitanamadheyyena therena kata ayam atthasalini nama dhammasangahatthakatha:- tava titthatu lokasmim lokanittharanesinam dassenti kulapattanam nayam pannavisuddhiya. Yava "buddho"ti namampi suddhacittassa tadino lokamhi lokajetthassa pavattati mahesinoti. Atthasaliniya nama abhidhammatthakathaya dhammasanganivannana nitthita. --------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 53 page 482-486. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11965&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11965&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=900              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=34&A=7834              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7021              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7021              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

first pageprevious pageno pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com