ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
               Aṭṭhamaṃ upālittherāpadānaṃ (6)
   [8] |8.438| Nagare haṃsavatiyā        sujāto nāma brāhmaṇo
              asītikoṭisannicayo 2-   pahūtadhanadhaññavā.
      |8.439| Ajjhāyako mantadharo     tiṇṇaṃ vedāna pāragū
              lakkhaṇe itihāse ca    saddhamme pāramiṃ gato.
@Footnote: 1 Ma. abhāsayiṃ.. 2 Ma. Yu. asītikoṭinicayo.
      |8.440| Paribbajā ekasikhā      gotamā buddhasāvakā
              carakā tāpasā ceva     caranti mahiyā tadā.
      |8.441| Tepi maṃ parivārenti      brāhmaṇo vissuto iti
              bahū janā maṃ pūjenti 1-  nāhaṃ pūjemi kiñcinaṃ.
      |8.442| Pūjārahaṃ na passāmi      mānathaddho ahaṃ tadā
              buddhoti vacanaṃ natthi     tāva nuppajjate jino.
      |8.443| Accayena ahorattaṃ      padumuttaranāyako 2-
              sabbaṃ tamaṃ vinodetvā   loke uppajji cakkhumā.
      |8.444| Vitthārike bahū jaññe    puthubhūte ca sāsane
              upāgami tadā buddho    nagaraṃ haṃsasavhayaṃ.
      |8.445| Pitu atthāya so buddho   dhammaṃ desesi cakkhumā
              tena kālena parisā     samantā yojanaṃ tadā.
      |8.446| Sammato manujānaṃ yo 3-  sunando nāma tāpaso
              yāvatā buddhaparisā    pupphehicchādayi tadā.
      |8.447| Catusaccaṃ pakāsento     seṭṭhe ca pupphamaṇḍape
              koṭisatasahassānaṃ     dhammābhisamayo ahu.
      |8.448| Sattarattindivaṃ buddho    vassitvā dhammavuṭṭhiyā
              aṭṭhame divase patte    sunandaṃ kittayī jino.
      |8.449| Devaloke manusse vā    saṃsaranto ayaṃ bhave
              sabbesaṃ pavaro hutvā   bhavesu saṃsarissati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahujjano maṃ pūjeti. 2 Ma. padumuttaranāmako. 3 Ma. Yu. so.
      |8.450| Kappasatasahassamhi      okkākakulasambhavo
              gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
      |8.451| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
              mantānīputto puṇṇoti hessati satthu sāvako.
      |8.452| Evaṃ kittayi sambuddho    sunandaṃ tāpasaṃ tadā
              hāsayanto janaṃ sabbaṃ   dassayanto sakaṃ balaṃ.
      |8.453| Katañjalī namassanti     sunandaṃ tāpasaṃ tadā 1-
              buddhe kāraṃ karitvāna    sodhesi gatimattano.
      |8.454| Tattha me ahu saṅkappo   sutvāna munino vacaṃ
              ahaṃ 2- kāraṃ karissāmi   yathā passāmi gotamaṃ.
      |8.455| Evāhaṃ cintayitvāna     kiriyaṃ cintayiṃ mamaṃ
              kyāhaṃ kammaṃ ācarāmi   puññakkhette anuttare.
      |8.456| Ayañca pāṭhiko bhikkhu    sabbapāṭhīna 3- sāsane
              vinaye agganikkhitto    taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ 4- ahaṃ.
      |8.457| Idaṃ me amitaṃ bhogaṃ      akkhobhaṃ sāgarūpamaṃ
              tena bhogena buddhassa   ārāmaṃ māpaye ahaṃ.
      |8.458| Sobhanaṃ nāma ārāmaṃ     nagarassa puratthato
              katvā 5- satasahassena  saṅghārāmaṃ amāpayiṃ.
      |8.459| Kūṭāgāre ca pāsāde    maṇḍape hammiye guhā
              caṅkame sukate katvā    saṅghārāme 6- amāpayiṃ.
@Footnote: 1 Ma. janā. 2 Ma. ahampi kāraṃ kassāmi. 3 Ma. sabbapāṭhissa. Yu. sabbapāṭhikasāsane.
@4 Ma. Yu. patthaye. 5 Ma. kiṇitvā. 6 Ma. saṅghārāmaṃ.
      |8.460| Jantāgharaṃ aggisālaṃ     atho udakamāḷakaṃ
              nhānagharaṃ māpayitvā   bhikkhusaṅghassadāsahaṃ.
      |8.461| Āsandiyo ca pīṭhake     paribhoge ca bhājane
              ārāmikañca bhesajjaṃ   sabbametaṃ adāsahaṃ.
      |8.462| Ārakkhaṃ paṭṭhapetvāna    pākāraṃ kārayiṃ daḷhaṃ
              mā naṃ koci viheṭhesi     santacittāna tādinaṃ.
      |8.463| Āvāse 1- satasahasse   saṅghārāme 2- amāpayiṃ
              vepullataṃ māpayitvā    sambuddhaṃ upanāmayiṃ.
      |8.464| Niṭṭhāpito mayārāmo    sampaṭiccha tuvaṃ muni
              niyyādessāmi taṃ 3- dhīra  adhivāsehi cakkhuma.
      |8.465| Padumuttaro lokavidū     āhutīnaṃ paṭiggaho
              mama saṅkappamaññāya  adhivāsehi nāyako.
      |8.466| Adhivāsanamaññāya      sabbaññussa mahesino
              bhojanaṃ paṭiyādetvā    kālamārocayiṃ ahaṃ.
      |8.467| Ārocitamhi kālamhi    padumuttaranāyako
              khīṇāsavasahassehi      ārāmaṃ me upāgami.
      |8.468| Nisinnakālamaññāya    annapānena tappayiṃ
              bhuttāvīkālamaññāya   idaṃ vacanamabraviṃ.
      |8.469| Kīto satasahassena       tattakeneva kārito
              sobhano nāma ārāmo   sampaṭiccha tuvaṃ muni.
@Footnote: 1 Ma. satasahassenāvāsaṃ. 2 Yu. saṅghārāmaṃ. 3 Yu. te vīra. Ma. taṃ vīra.
      |8.470| Iminā bhūmidānena      cetanāpaṇidhīhi ca
              bhave nibbattamānohaṃ   labhāmi mama patthitaṃ.
      |8.471| Paṭiggahetvā sambuddho  saṅghārāmaṃ sumāpitaṃ
              bhikkhusaṅghe nisīditvā    idaṃ vacanamabravi.
      |8.472| Yo so buddhassa pādāsi  saṅghārāmaṃ sumāpitaṃ
              tamahaṃ kittayissāmi     suṇātha mama bhāsato.
      |8.473| Hatthī assā rathā pattī   senā ca caturaṅginī
              parivārentimaṃ niccaṃ     saṅghārāmassidaṃ phalaṃ.
      |8.474| Saṭṭhī turiyasahassāni     bheriyo samalaṅkatā
              parivārentimaṃ niccaṃ     saṅghārāmassidaṃ phalaṃ.
      |8.475| Chaḷāsītisahassāni      nāriyo samalaṅkatā
              vicittavatthābharaṇā     āmuttamaṇikuṇḍalā.
      |8.476| Āḷāramukhā 1- hasulā   susaññā tanumajjhimā
              parivāressantimaṃ niccaṃ   saṅghārāmassidaṃ phalaṃ.
      |8.477| Tiṃsakappasahassāni      devaloke ramissati
              sahassakkhattuṃ devindo   devarajjaṃ karissati.
      |8.478| Devarājena pattabbaṃ     sabbaṃ paṭilabhissati
              anūnabhogo hutvāna     devarajjaṃ karissati.
      |8.479| Sahassakkhattuṃ cakkavatti   rājā raṭṭhe bhavissati.
              Paṭhabyā rajjaṃ vipulaṃ     gaṇanāto asaṅkhayaṃ 2-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. āḷārapamhā. 2 Po. Ma. Yu. asaṅkhiyaṃ.
      |8.480| Kappasatasahassamhi      okkākakulasambhavo
              gotamo nāma gottena  satthā loke bhavissati.
      |8.481| Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
              upāli nāma nāmena    hessati satthu sāvako.
      |8.482| Vinaye pāramiṃ patvā     ṭhānāṭhāne ca kovido
              jinasāsanaṃ dhārayanto    viharissatināsavo.
      |8.483| Sabbametaṃ abhiññāya    gotamo sakyapuṅgavo
              bhikkhusaṅghe nisīditvā   etadagge ṭhapessati.
      |8.484| Aparimeyyaṃ upādāya    patthemi tava sāsanaṃ
              so me attho anuppatto sabbasaṃyojanakkhayo.
      |8.485| Yathā sūlāvuto poso     rājadaṇḍena tajjito
              sūle sātaṃ avindanto   parimuttiṃva icchati.
      |8.486| Tathevāhaṃ mahāvīra       bhavadaṇḍena tajjito
              kammasūlāvuto santo    pipāsāvedanāṭṭhito.
      |8.487| Bhave sātaṃ na vindāmi    ḍayhanto tīhi aggihi
              parimuttiṃ gavesāmi      yathā ca rājadaṇḍato.
      |8.488| Yathā visārado puriso     visena paripīḷito
              agadaṃ so gaveseyya     visaghātāyupāyanaṃ 1- .
      |8.489| Gavesamāno passeyya    agadaṃ visaghātakaṃ
              taṃ pivitvā sukhī assa    visamhā parimuttiyā.
@Footnote: 1 Ma. visaghātāyupālanaṃ. Yu. .. pāyaso.
      |8.490| Tathevāhaṃ mahāvīra       yathā visagato 1- naro
              sampīḷito avijjāya    saddhammāgadamesahaṃ.
      |8.491| Dhammāgadaṃ gavesanto     addakkhiṃ sakyasāsanaṃ
              aggasaccosathānantaṃ 2- sabbasallavinodanaṃ.
      |8.492| Dhammosathaṃ pivitvāna     visaṃ sabbaṃ samūhaniṃ
              ajarāmaraṃ sītibhāvaṃ      nibbānaṃ passayiṃ 3- ahaṃ.
      |8.493| Yathā bhūtatajjito poso   bhūtaggāhena pīḷito
              bhūtavejjaṃ gaveseyya     bhūtasmā parimuttiyā.
      |8.494| Gavesamāno passeyya    bhūtavijjāsu kovidaṃ
              tassa so vihaññe bhūtaṃ   samūlañca vināsaye.
      |8.495| Tathevāhaṃ mahāvīra       tamaggāhena pīḷito
              ñāṇālokaṃ gavesāmi   tamato parimuttiyā.
      |8.496| Athaddasaṃ sakyamuniṃ       kilesatamasodhanaṃ
              so me tamaṃ vinodesi     bhūtavejjova bhūtikaṃ 4-.
      |8.497| Saṃsārasotaṃ sañchindiṃ     taṇhāsotaṃ nivārayiṃ
              bhavaṃ ugghātayiṃ sabbaṃ    bhūtavejjova mūlato.
      |8.498| Garuḷo yathā opatati     pannagaṃ bhakkhamattano
              samantā yojanasataṃ     vikkhobheti mahāsaraṃ.
      |8.499| Pannagaṃ so gahetvāna    adhosīsaṃ viheṭhayaṃ
              ādāya so pakkamati    yena kāmaṃ vihaṅgamo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. visahato. 2 Ma. aggaṃ sabbosadhānaṃ taṃ . Yu. aggasabbo ....
@3 Po. phussayiṃ. Ma. phassayiṃ. 4 Ma. bhūtakaṃ.
      |8.500| Tathevāhaṃ mahāvīra       yathāpi garuḷo balī
              asaṅkhataṃ gavesanto     dose vikkhālayiṃ ahaṃ.
      |8.501| Diṭṭho ahaṃ dhammavaraṃ      santipadaṃ anuttaraṃ
              ādāya viharāmetaṃ     garuḷo pannagaṃ yathā.
      |8.502| Āsāvatī nāma latā     jātā cittalatāvane
              tassā vassasahassena   ekaṃ nibbattate phalaṃ.
      |8.503| Taṃ devā payirupāsanti    tāva dūraphalaṃ 1- sakiṃ
              devānaṃ sā piyā evaṃ    āsāvatī phaluttamā 2-.
      |8.504| Satasahassaṃ upādāya     tāhaṃ paricare muniṃ 3-
              sāyaṃ pātaṃ namassāmi   devā āsāvatiṃ yathā.
      |8.505| Avañjhā pāricariyā     amoghā ca namassanā
              dūrāgataṃpi maṃ santaṃ     khaṇo maṃ 4- na virādhayi.
      |8.506| Paṭisandhiṃ na passāmi     vicinanto bhave ahaṃ
              nirūpadhi vippamutto     upasanto carāmahaṃ.
      |8.507| Yathāpi padumaṃ nāma      suriyaraṃsena pupphati
              tathevāhaṃ mahāvīra      buddharaṃsena pupphito.
      |8.508| Yathā balākayonimhi     na vijjati pumā 4- sadā
              meghesu gajjamānesu    gabbhaṃ gaṇhanti tā sadā.
      |8.509| Ciraṃpi gabbhaṃ dhārenti     yāva megho na gajjati
              bhārato parimuccanti     yadā megho pavassati.
@Footnote: 1 Ma. tāva dūraphale sati. 2 Ma. Yu. latuttamā. 3 Ma. muni. 4 Ma. yaṃ.
@5 Po. Ma. pumo.
      |8.510| Padumuttarabuddhassa       dhammameghena gajjato 1-
             saddena dhammameghassa     dhammagabbhaṃ agaṇhahaṃ.
      |8.511| Satasahassaṃ upādāya      puññagabbhaṃ dharemahaṃ
             nappamuñcāmi bhārato    dhammamegho na gajjati.
      |8.512| Yadā tuvaṃ sakyamuni        ramme kāpilavatthave
             gajjasi dhammameghena      bhārato parimuccahaṃ.
      |8.513| Suññataṃ animittañca     athāpaṇihitaṃpi 2- ca
             caturo ca phale sabbe      dhammaṃ 3- vijaṭi taṃpihaṃ.
                    Dutiyabhāṇavāraṃ.
      |8.514| Aparimeyyaṃ upādāya      patthemi tava sāsanaṃ
             so me attho anuppatto   santipadaṃ anuttaraṃ.
      |8.515| Vinaye pāramiṃ patto       yathāpi pāṭhiko isī
             na me samasamo atthi      dhāremi sāsanaṃ ahaṃ.
      |8.516| Vinaye khandhake cāpi       tikacchedeva pañcake
             ettha me vimati natthi     akkhare byañjanepi vā.
      |8.517| Niggahe paṭikamme ca      ṭhānāṭhāne ca kovido
             osāraṇe vuṭṭhāpane     sabbattha pāramiṃ gato.
      |8.518| Vinaye khandhake cāpi 4-     nikkhipitvā padaṃ ahaṃ
             ubhato 5- vibhaṅge ceva     rasato osareyyahaṃ.
@Footnote: 1 Po. gajjito. 2 Ma. Yu. tathāppaṇihitampi ca. 3 Ma. dhammevaṃ vijanayiṃ ahaṃ.
@Yu. ... vijaṭāyahaṃ. 4 Ma. vāpi. 5 Ma. Yu. ubhato viniveṭhetvā.
      |8.519| Niruttiyā ca kusalo 1-     atthānatthe ca kovido
             anaññātaṃ mayā natthi    ekaggo satthu sāsane.
      |8.520| Rūpadakkho ahaṃ ajja       sakyaputtassa sāsane
             kaṅkhaṃ sabbaṃ vinodemi      chindāmi sabbasaṃsayaṃ.
      |8.521| Padaṃ anupadañcāpi       akkharañcāpi byañjanaṃ
             nidāne pariyosāne      sabbattha kovido ahaṃ.
      |8.522| Yathāpi rājā balavā       nihanitvā 2- parantape
             vijinitvāna saṅgāmaṃ      nagaraṃ tattha māpaye.
      |8.523| Pākāraṃ parikkhañcāpi     esikaṃ dvārakoṭṭhakaṃ
             aṭṭālake ca vividhe       kāraye nagare bahū.
      |8.524| Siṃghāṭakaṃ paccurañca 3-     suvibhattantarāpaṇaṃ
             kārāpeyya 4- sabhaṃ tattha   atthānatthavinicchayaṃ.
      |8.525| Nigghāṭatthaṃ amittānaṃ     chiddāchiddañca jānituṃ
             balakāyassa rakkhāya      senāmaccaṃ 5- ṭhapeti so.
      |8.526| Ārakkhatthāya bhaṇḍassa    nidhānakusalaṃ naraṃ
             mā me bhaṇḍaṃ vinassīti    bhaṇḍarakkhaṃ ṭhapeti so.
      |8.527| Samaggo 6- hoti so 7- rañño   vuḍḍhiṃ yassa ca icchati
             tassādhikaraṇaṃ deti       mittassa paṭipajjituṃ.
      |8.528| Uppādesu 8- nimittesu   lakkhaṇesu ca kovidaṃ
             ajjhāyakaṃ mantadharaṃ       porohicce ṭhapeti so.
@Footnote: 1 Ma. sukusalo. 2 Ma. Yu. niggaṇhitvā. 3 Ma. Yu. siṃghāṭakaṃ caccarañca.
@4 Ma. Yu. kārayeyya. 5 Ma. Yu. senāpaccaṃ. 6 Po. samatto. Ma. mamatto.
@Yu. sāmako. 7 Po. Ma. Yu. yo. 8 Po. Ma. uppātesu.
      |8.529| Etehaṅgehi sampanno    khattiyoti pavuccati
             sadā rakkhanti rājānaṃ     cakkavākova dukkhinaṃ 1-.
      |8.530| Tatheva tvaṃ mahāvīra        hatāmittova khattiyo
             sadevakassa lokassa      dhammarājāti vuccati.
      |8.531| Titthiye nīharitvāna 2-     mārañcāpi sasenakaṃ
             tamandhakāraṃ vidhaṃsetvā 3-   dhammanagaraṃ amāpayi.
      |8.532| Sīlaṃ pākārikaṃ tattha       ñāṇante dvārakoṭṭhakaṃ
             saddhā te esikā dhīra     dvārapālo ca saṃvaro.
      |8.533| Satipaṭṭhānamaṭṭālaṃ      paññā te caccaraṃ mune
             iddhipādañca siṅghāṭaṃ    dhammavīthi 4- sumāpitaṃ 5-.
      |8.534| Suttantaṃ abhidhammañca     vinayaṃ cāpi kevalaṃ
             navaṅgaṃ buddhavacanaṃ        esā dhammasabhā tava.
      |8.535| Suññataṃ animittañca     vihārañcāpaṇīhitaṃ
             anejo ca nirodho ca       esā dhammakuṭī tava.
      |8.536| Paññāya aggo nikkhitto  paṭibhāṇe ca kovido
             sārīputtoti nāmena      dhammasenāpatī tava.
      |8.537| Cutūpapātakusalo         iddhiyā pāramiṃ gato
             kolito nāma nāmena     porohicco tava 6- mune.
      |8.538| Porāṇakavaṃsadharo         uggatejo durāsado
             dhutavādiguṇe aggo      akkhadasso tava mune.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhitaṃ. 2 Ma. nīhanitvāna. 3 Ma. Yu. vidhamitvā. 4 Yu. dhammavīthiṃ.
@5 Ma. sumāpitā. 6 Po. tuvaṃ.. Ma. tvaṃ. ito paraṃ īdisameva.
      |8.539| Bahussuto dhammadharo       sabbapāṭhī ca sāsane
             ānando nāma nāmena   dhammarakkho tava mune.
      |8.540| Ete sabbe atikkamma    mahesī bhagavā mama
             vinicchayaṃ me pādāsi      vinaye viññudesitaṃ.
      |8.541| Yo koci vinaye pañhaṃ      pucchati buddhasāvako
             tattha me cintanā natthi    taññevatthaṃ  kathemahaṃ.
      |8.542| Yāvatā buddhakhettamhi     ṭhapetvā ca 1- mahāmuniṃ
             vinaye mādiso natthi      kuto bhiyyo bhavissati.
      |8.543| Bhikkhusaṅghe nisīditvā      evaṃ gajjati gotamo
             upālissa samo natthi     vinaye khandhakesu ca.
      |8.544| Yāvatā buddhabhaṇitaṃ       navaṅgaṃ satthusāsanaṃ
             vinaye 2- kathitaṃ sabbaṃ     vinayamūlapassino.
      |8.545| Mama kammaṃ saritvāna       gotamo sakyapuṅgavo
             bhikkhusaṅghe nisīditvā     etadagge ṭhapesi maṃ.
      |8.546| Satasahassaṃ upādāya      imaṃ ṭhānaṃ apatthayiṃ
             so me attho anuppatto   vinaye pāramiṃ gato.
      |8.547| Sakyānaṃ nandijanako 3-    kappako āsihaṃ pure
             vijahitvāna taṃ jātiṃ       putto jāto mahesino.
      |8.548| Ito dutiyake kappe       añjaso nāma khattiyo
             anantatejo amitayaso    bhūmipālo mahaddhano.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ mahāmuni. 2 Ma. Yu. vinayogadhaṃ taṃ sabbaṃ. 3 Ma. Yu. nandijanano.
      |8.549| Tassa rañño ahaṃ putto    candano nāma khattiyo
             jātimadena patthaddho     yasobhogamadena ca.
      |8.550| Nāgasatasahassāni        sabbālaṅkārabhūsitā
             tidhā pabhinnā mātaṅgā    parivārenti maṃ sadā.
      |8.551| Sabalehi paretohaṃ        uyyānaṃ gantukāmako
             āruyha sirikaṃ nāgaṃ       nagarā nikkhamiṃ tadā.
      |8.552| Caraṇena ca sampanno      guttadvāro susaṃvuto
             devalo nāma sambuddho    āgacchi purato mamaṃ.
      |8.553| Pesetvā sirikaṃ nāgaṃ      buddhaṃ āsādayiṃ tadā
             tato sañjātakopova 1-   nāgo nuddharako 2- padaṃ.
      |8.554| Nāgaṃ ruṇṇamanaṃ 3- disvā   buddhe kopaṃ akāsahaṃ
             viheṭhayitvā sambuddhaṃ     uyyānaṃ agamāsahaṃ.
      |8.555| Sātaṃ tattha na vindāmi     siro pajjalito yathā
             pariḷāhena ḍayhāmi      macchova balisādako.
      |8.556| Sasāgarantā paṭhavī        ādittā viya hoti me
             pitu santikupāgamma      idaṃ vacanamabraviṃ.
      |8.557| Āsīvisaṃva kupitaṃ          aggikkhandhaṃva āgataṃ
             mattaṃva kuñjaraṃ dantiṃ      yaṃ sayambhuṃ asādayiṃ.
      |8.558| Āsādito mayā buddho    ghoro uggatapo jino
             purā sabbe vinassāma     khamāpessāma taṃ muniṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sañjātakopo so. 2 Ma. Yu. nuddharate. 3 Yu. duṭṭhamanaṃ.
      |8.559| No ce taṃ nijjhāpessāma   attadantaṃ samāhitaṃ
             orena 1- sattame divase  raṭṭhamme vidhamissati.
      |8.560| Sumekhalo kosiyo ca       siggavo cāpi sattako
             āsādayitvā isayo     duggatā te sasenakā.
      |8.561| Yadā kuppanti isayo     saññatā brahmacārino
             sadevakaṃ vināsenti      sasāgaraṃ sapabbataṃ.
      |8.562| Tiyojanasahassamhi       purise sannipātayiṃ
             accayaṃ desanatthāya      sayambhuṃ upasaṅkamiṃ.
      |8.563| Allavatthā allasirā     sabbeva pañjalīkatā
             buddhassa pāde nipatitvā  idaṃ vacanamabravuṃ.
      |8.564| Khamassu tvaṃ mahāvīra       abhiyācati taṃ jano
             pariḷāhaṃ vinodehi       mā ca 2- raṭṭhaṃ vināsaye.
      |8.565| Sadevamānusā sabbe     sadānavā sarakkhasā
             ayomayena kūṭena       siraṃ bhindeyyu me sadā.
      |8.566| Udake aggi na saṇṭhāti    vījaṃ sele na rūhati
             agade kimi na saṇṭhāti    kopo buddhe na jāyati.
      |8.567| Yathā ca bhūmi acalā       appameyyo ca sāgaro
             anantako ca ākāso     evaṃ buddhā 3- akhobhiyā.
      |8.568| Attadantā 4- mahāvīrā   khamitā ca tapassino
             khantānaṃ khamitānaṃ ca      gamanaṃ vo 5- na vijjati.
@Footnote: 1 Ma. orena sattadivasā. 2 Ma. no. 3 Yu. buddho akhobhiyo.
@4 Ma. Yu. sadā khantā. 5 Po. te. Ma. taṃ.
      |8.569| Idaṃ vatvāna sambuddho    pariḷāhaṃ vinodayi 1-
             mahājanassa purato      nabhaṃ abbhuggamī tadā.
      |8.570| Tena kammenahaṃ vīra 2-    hīnattaṃ ajjhupāgato
             samatikkamma taṃ jātiṃ     pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.
      |8.571| Tadāpi maṃ mahāvīra       ḍayhamānaṃ susaṇṭhitaṃ 3-
             pariḷāhaṃ vinodesi       sayambhuṃ ca khamāpayiṃ.
      |8.572| Ajjāpi maṃ mahāvīra      ḍayhamānaṃ tihaggibhi
             nibbāpesi tayo aggī    sītibhāvañca pāpayiṃ.
      |8.573| Yesaṃ 4- sotāvadhānatthi   suṇātha mama bhāsato
             atthaṃ tuyhaṃ pavakkhāmi    yathādiṭṭhaṃ padaṃ mamaṃ.
      |8.574| Sayambhuṃ taṃ vimānetvā    santacittaṃ samāhitaṃ
             tena kanmenahaṃ ajja     jātomhi nīcayoniyaṃ.
      |8.575| Mā vo khaṇaṃ virādhetha      khaṇātītā hi socare
             sadatthe vāyameyyātha    khaṇo vo paṭipādito.
      |8.576| Ekaccānañca vamanaṃ     ekaccānaṃ virecanaṃ
             visaṃ halāhalaṃ eke 5-    ekaccānañca osathaṃ.
      |8.577| Vamanaṃ paṭipannānaṃ       phalaṭṭhānaṃ virecanaṃ
             osathaṃ phalalābhīnaṃ       puññakkhettaṃ gavesinaṃ.
      |8.578| Sāsanena viruddhānaṃ      visaṃ halāhalaṃ yathā
             āsīviso duṭṭhaviso 6-    ekaṃ 7- jhāpeti taṃ naraṃ.
@Footnote: 1 Ma. vinodayaṃ. 2 Yu. dhīra. 3 Po. sukhe ṭhitaṃ. 4 Po. saṃsāre sassatā natthi.
@5 Yu. ete. 6 Ma. diṭṭhaviso. Yu. daṭṭhaviso. 7 Po. Ma. Yu. evaṃ.
      |8.579| Sakiṃ pītaṃ halāhalaṃ      uparuddheti jīvitaṃ
             sāsanena virujjhitvā   kappakoṭimhi ḍayhati.
      |8.580| Khantiyā avihiṃsāya     mettacittavatāya ca
             sadevakaṃ so tarati      tasmā te 1- avirodhiyā 2-.
      |8.581| Lābhālābhe na sajjanti sammānane vimānane
             paṭhavīsadisā buddhā    tasmā te na virodhiyā 3-.
      |8.582| Devadatte ca vadhake     core caṅgulimālake
             rāhule dhanapāle ca    sabbesaṃ samako muni.
      |8.583| Etesaṃ paṭighaṃ natthi     rāgomesaṃ na vijjati
             sabbesaṃ samako buddho  vadhakassorasassa ca.
      |8.584| Panthe disvāna kāsāvaṃ  chaḍḍitaṃ miḷhamakkhitaṃ
            sirasā 4- añjaliṃ katvā  vanditabbaṃ isiddhajaṃ.
      |8.585| Abbhatītā ca ye buddhā  vattamānā anāgatā
             dhajenānena sujjhanti   tasmā ete namassiyā.
      |8.586| Satthukappaṃ suvinayaṃ     dhāremi hadayenahaṃ
             namassamāno vinayaṃ    viharissāmi sabbadā.
      |8.587| Vinayo āsayo mayhaṃ   vinayo ṭhānacaṅkamaṃ
             kappemi vinaye vāsaṃ   vinayo mayha gocaro.
      |8.588| Vinaye pāramippatto   samathe cāpi kovido
             upāli taṃ mahāvīra     pāde vandati satthuno.
@Footnote: 1 Yu. vo. 2-3 Ma. avirādhiyā. 4 Ma. sirasmiṃ.
      |8.589| So ahaṃ vicarissāmi     gāmā gāmaṃ purā puraṃ
             namassamāno sambuddhaṃ  dhammassa ca sudhammataṃ.
      |8.590| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             sabbāsavā parikkhīṇā  natthi dāni punabbhavo.
      |8.591| Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
             tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |8.592| Paṭisambhidā catasso   vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā upāli thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
             Upālittherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 53-69. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=8&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=32&item=8&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=8&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=8&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=8              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=49&A=8280              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=49&A=8280              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :