ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [471]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu parivasanto
vibbhami  .  so  puna  paccāgantvā bhikkhū upasampadaṃ yāci . te
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [472]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  parivasanto  vibbhamati .
Vibbhantakassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna upasampajjati
tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ  .  yo  parivāso  dinno
sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.
   [473] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto sāmaṇero hoti.
Sāmaṇerassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna upasampajjati
tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ  .  yo  parivāso  dinno
sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.
   [474]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  parivasanto  ummattako
hoti  .  ummattakassa  bhikkhave  parivāso  na rūhati . so ce
puna  anummattako  hoti  tassa  tadeva  purimaṃ parivāsadānaṃ . yo
parivāso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [475]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  parivasanto  khittacitto
hoti  .  khittacittassa  bhikkhave  parivāso  na rūhati . so ce
puna  akhittacitto  hoti  tassa  tadeva  purimaṃ parivāsadānaṃ . yo
parivāso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [476] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto vedanaṭṭo 1- hoti.
@Footnote: 1 Ma. vedanāṭṭo. ito paraṃ sabbattha eseva nayo.
Vedanaṭṭassa bhikkhave parivāso na rūhati . so ce puna avedanaṭṭo
hoti  tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ  . yo parivāso dinno
sudinno. Yo parivuttho suparivuttho. Avaseso parivasitabbo.
   [477] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto āpattiyā adassane
ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  parivāso  na  rūhati . so
ce  puna  osāriyati  tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ  . yo
parivāso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [478] Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto āpattiyā appaṭikamme
ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  parivāso  na  rūhati .
So  ce  puna  osāriyati  tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ .
Yo  parivāso  dinno  sudinno  .  yo parivuttho suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [479]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  parivāso  na
rūhati . so ce puna osāriyati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ.
Yo  parivāso  dinno  sudinno  .  yo parivuttho suparivuttho .
Avaseso parivasitabbo.
   [480] Idha pana bhikkhave bhikkhu mūlāya paṭikassanāraho vibbhamati.
Vibbhantakassa  bhikkhave  mūlāya  paṭikassanā  na  rūhati  . so ce
Puna  upasampajjati  tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ  .  yo
parivāso  dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho .
So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.
   [481]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  mūlāya  paṭikassanāraho
sāmaṇero  hoti  .pe.  ummattako  hoti  .pe.  khittacitto
hoti  .pe.  vedanaṭṭo  hoti  .pe.  āpattiyā  adassane
ukkhipiyati  .pe.  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhipiyati  .pe.
Pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhipiyati  .  ukkhittakassa
bhikkhave  mūlāya  paṭikassanā  na rūhati . so ce puna osāriyati
tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ . yo parivāso dinno sudinno .
Yo parivuttho suparivuttho. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 249-252. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=471&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=471&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=6&item=471&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=471&items=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=471              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]