ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [681] Tena kho pana samayena sāvatthiyā evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ
adhikaraṇaṃ  hoti  . athakho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  assosuṃ  kho  amukasmiṃ  kira  āvāse sambahulā
therā viharanti bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā
paṇḍitā  viyattā  medhāvino  lajjino  kukkuccakā  sikkhākāmā
te  ce  therā  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasameyyuṃ  dhammena  vinayena
satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {681.1} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā te there etadavocuṃ
idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante therā imaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasamentu  dhammena  vinayena  satthusāsanena  yathāyidaṃ
adhikaraṇaṃ  suvūpasantaṃ  assāti . athakho te therā yathā sāvatthiyā
saṅghena  adhikaraṇaṃ  vūpasamitaṃ  yathāsuvūpasantaṃ  1-  tathā  taṃ adhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathāvūpasantanti.
Vūpasamesuṃ  .  athakho  te  bhikkhū  asantuṭṭhā  sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  sambahulānaṃ  therānaṃ  adhikaraṇavūpasamanena
assosuṃ kho amukasmiṃ kira āvāse tayo therā viharanti .pe. Dve
therā  viharanti  .pe. eko thero viharati bahussuto āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako sikkhākāmo so ce thero imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyya dhammena
vinayena satthusāsanena evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assāti.
   {681.2} Athakho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā taṃ theraṃ etadavocuṃ
idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃjātaṃ evaṃsamuppannaṃ sādhu bhante thero imaṃ
adhikaraṇaṃ  vūpasametu  dhammena  vinayena satthusāsanena yathāyidaṃ adhikaraṇaṃ
suvūpasantaṃ  assāti  . athakho so thero yathā sāvatthiyā saṅghena
adhikaraṇaṃ  vūpasamitaṃ  yathā  sambahulehi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā
tīhi  therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ yathā dvīhi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ
yathāsuvūpasantaṃ yathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamesi.
   {681.3}  Athakho  te  bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  sambahulānaṃ  therānaṃ  adhikaraṇavūpasamanena
asantuṭṭhā tiṇṇaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā dvinnaṃ therānaṃ
adhikaraṇavūpasamanena  asantuṭṭhā  ekassa  therassa  adhikaraṇavūpasamanena
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavato  etamatthaṃ
Ārocesuṃ . nīhatametaṃ bhikkhave adhikaraṇaṃ santaṃ vūpasantaṃ suvūpasantaṃ 1-.
Anujānāmi  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  saññattiyā  tayo  salākagāhe
gūḷhakaṃ  sakaṇṇajappakaṃ  vivaṭakaṃ  .  kathañca  bhikkhave  gūḷhako
salākagāho  hoti  .  tena  salākagāhāpakena bhikkhunā salākāyo
vaṇṇāvaṇṇāyo  katvā  ekeko  2- bhikkhu upasaṅkamitvā evamassa
vacanīyo  ayaṃ  evaṃvādissa  salākā  ayaṃ  evaṃvādissa  salākā
yaṃ  icchasi  taṃ  gaṇhāhīti  .  gahite  vattabbo  mā ca kassaci
dassehīti  .  sace  jānāti  adhammavādī  bahutarāti  duggahoti
paccukkaḍḍhitabbaṃ  .  sace  jānāti  dhammavādī  bahutarāti  suggahoti
sāvetabbaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave gūḷhako salākagāho hoti .
Kathañca bhikkhave sakaṇṇajappako salākagāho hoti.
   {681.4} Tena salākagāhāpakena bhikkhunā ekamekassa bhikkhuno
upakaṇṇake  ārocetabbaṃ  ayaṃ evaṃvādissa salākā ayaṃ evaṃvādissa
salākā yaṃ icchasi taṃ gaṇhāhīti . gahite vattabbo mā ca kassaci
ārocehīti  .  sace  jānāti  adhammavādī  bahutarāti  duggahoti
paccukkaḍḍhitabbaṃ  .  sace  jānāti  dhammavādī  bahutarāti  suggahoti
sāvetabbaṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  sakaṇṇajappako  salākagāho
hoti  .  kathañca  bhikkhave  vivaṭako  salākagāho  hoti . sace
jānāti  dhammavādī  bahutarāti  vissaṭṭheneva  vivaṭena  salākagāhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. suvūpasantanti . 2 Ma. Yu. ekameko.
Gāhetabbā  1-  evaṃ  kho  bhikkhave vivaṭako salākagāho hoti
ime kho bhikkhave tayo salākagāhāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 358-361. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=681&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=681&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=6&item=681&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=681&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=681              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com