ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [353]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho  piṅgalakoccho
brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho piṅgalakoccho brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
yeme  bho gotama samaṇabrāhmaṇā saṅghino gaṇino gaṇācariyā ñātā
yasassino  titthakarā  sādhusammatā  bahujanassa  seyyathīdaṃ  pūraṇo
kassapo  makkhali  gosālo  ajito  kesakambalo  pakudho kaccāyano
sañjayo  velaṭṭhaputto  nigantho  nāṭaputto  sabbe  te  sakāya
paṭiññāya  abbhaññiṃsu  sabbeva  na  abbhaññiṃsu  udāhu  ekacce
abbhaññiṃsu  ekacce  na  abbhaññiṃsūti  .  alaṃ  brāhmaṇa tiṭṭhatetaṃ
sabbe  te  sakāya  paṭiññāya  abbhaññiṃsu  sabbeva  na  abbhaññiṃsu
udāhu  ekacce  abbhaññiṃsu  ekacce  na  abbhaññiṃsūti  dhammaṃ te
brāhmaṇa  desessāmi  taṃ suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti .
Evaṃ bhoti kho piṅgalakoccho brāhmaṇo bhagavato paccassosi.
   [354]  Bhagavā  etadavoca  seyyathāpi  brāhmaṇa  puriso
sāratthiko  sāragavesī  sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa
tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ atikkamma
Tacaṃ  atikkamma  pappaṭikaṃ  sākhāpalāsaṃ  chetvā  ādāya pakkameyya
sāranti  maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya
na vatāyaṃ bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi
pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  atikkamma
pappaṭikaṃ   sākhāpalāsaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti.
   {354.1}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā
ādāya  pakkameyya  sāranti  maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  na  vatāyaṃ  bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na
aññāsi  phegguṃ  na  aññāsi  tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na
aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ  puriso  sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  pappaṭikaṃ chetvā ādāya
pakkanto  sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ
tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti.
   {354.2}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī   sārapariyesanaṃ   caramāno   mahato   rukkhassa
Tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ tacaṃ chetvā
ādāya  pakkameyya  sāranti  maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  na  vatāyaṃ  bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na
aññāsi  phegguṃ  na  aññāsi  tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na
aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ  puriso  sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  tacaṃ  chetvā ādāya  pakkanto sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti.
   {354.3}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  phegguṃ  chetvā  ādāya  pakkameyya  sāranti
maññamāno  .  tamenaṃ  cakkhumā  puriso  disvā evaṃ vadeyya na
vatāyaṃ  bhavaṃ  puriso  aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi
tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na  aññāsi sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ
puriso  sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa
tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ phegguṃ chetvā ādāya pakkanto
sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti.
   {354.4}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
sāraññeva chetvā ādāya pakkameyya sāranti jānamāno . tamenaṃ
Cakkhumā  puriso  disvā  evaṃ vadeyya aññāsi vatāyaṃ bhavaṃ puriso
sāraṃ  aññāsi  phegguṃ  aññāsi  tacaṃ  aññāsi  pappaṭikaṃ  aññāsi
sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyenaṃ
caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  sāraññeva chetvā
ādāya  pakkanto  sāranti  jānamāno yañcassa sārena sārakaraṇīyaṃ
tañcassa atthaṃ anubhavissatīti.
   [355]  Evameva  kho brāhmaṇa idhekacco kulaputto saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi jātiyā jarāya
maraṇena     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi     dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano hoti
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ahamasmi  lābhī  sakkārasilokavā  ime  panaññe
bhikkhū  appaññātā  appesakkhāti  .  lābhasakkārasilokena  ca ye
aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya
na  chandaṃ  janeti  na vāyamati olīnavuttiko ca hoti sāthiliko .
Seyyathāpi  so brāhmaṇa puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ
caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ
atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  atikkamma  pappaṭikaṃ  sākhāpalāsaṃ
Chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti  maññamāno  yañcassa sārena
sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  .  tathūpamāhaṃ  brāhmaṇa
imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [356] Idha pana brāhmaṇa ekacco puggalo saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
na  attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  .  lābhasakkārasilokena ca
ye  aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca tesaṃ dhammānaṃ
sacchikiriyāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  anolīnavuttiko  ca  hoti
asāthiliko.
   {356.1} So sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya
attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi  sīlavā  kalyāṇadhammo
ime  panaññe  bhikkhū  dussīlā  pāpadhammāti  .  sīlasampadāya  ca
ye  aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca tesaṃ dhammānaṃ
sacchikiriyāya  na  chandaṃ  janeti  na  vāyamati  olīnavuttiko  ca
hoti  sāthiliko  .  seyyathāpi  so  brāhmaṇa puriso sāratthiko
Sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā
ādāya   pakkanto   sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena
sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  .  tathūpamāhaṃ  brāhmaṇa
imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [357]  Idha  pana  brāhmaṇa  ekacco  .pe.  antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
na  attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  .  lābhasakkārasilokena ca
ye  aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca tesaṃ dhammānaṃ
sacchikiriyāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  anolīnavuttiko  ca  hoti
asāthiliko  .  so sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya
attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
   {357.1} So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
Sīlasampadāya ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti
asāthiliko . so samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya
attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  samādhisampadāya
attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi samāhito ekaggacitto ime panaññe
Bhikkhū  asamāhitā  vibbhantacittāti  . samādhisampadāya ca ye aññe
dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca  tesaṃ  dhammānaṃ sacchikiriyāya
chandaṃ  na  janeti  na vāyamati olīnavuttiko ca hoti sāthiliko .
Seyyathāpi  so brāhmaṇa puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ
caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ
atikkamma  phegguṃ  tacaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti. Tathūpamāhaṃ brāhmaṇa imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [358] Idha pana brāhmaṇa ekacco puggalo saddhā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena .pe.
Antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na
paripuṇṇasaṅkappo  . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti . lābhasakkārasilokena ca ye aññe dhammā uttaritarā
ca  paṇītatarā  ca  tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya chandaṃ janeti vāyamati
anolīnavuttiko  ca hoti asāthiliko . so sīlasampadaṃ ārādheti .
So tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
So  tāya  sīlasampadāya  na  attānukkaṃseti  na  paraṃ vambheti .
Sīlasampadāya ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
Dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti
asāthiliko . so samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya
attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo. So tāya samādhisampadāya
na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . samādhisampadāya ca ye aññe
dhammā  uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya chandaṃ
janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti asāthiliko . so ñāṇadassanaṃ
ārādheti . so tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo.
So  tena  ñāṇadassanena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi jānaṃ
passaṃ  viharāmi  ime  panaññe  bhikkhū  ajānaṃ apassaṃ viharantīti .
Ñāṇadassanena ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
dhammānaṃ sacchikiriyāya na chandaṃ janeti na vāyamati olīnavuttiko ca hoti
sāthiliko  . seyyathāpi so brāhmaṇa puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  phegguṃ chetvā ādāya pakkanto sāranti maññamāno yañcassa
sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  .  tathūpamāhaṃ
brāhmaṇa imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [359] Idha pana brāhmaṇa ekacco puggalo saddhā agārasmā
anagāriyaṃ   pabbajito   hoti   otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya
maraṇena     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi     dukkhotiṇṇo
Dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti
na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  .  lābhasakkārasilokena ca ye
aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  anolīnavuttiko ca hoti asāthiliko . so
sīlasampadaṃ  ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no
ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
   {359.1} So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
Sīlasampadāya ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti
asāthiliko . so samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya
attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo. So tāya samādhisampadāya
na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . samādhisampadāya ca ye aññe
dhammā  uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya chandaṃ
janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti asāthiliko . so ñāṇadassanaṃ
ārādheti  . so tena ñāṇadassanena attamano hoti no ca kho
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  ñāṇadassanena  na  attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti . ñāṇadassanena ca ye aññe dhammā uttaritarā ca
Paṇītatarā  ca  tesaṃ  dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ  janeti vāyamati
anolīnavuttiko  ca  hoti asāthiliko . katame ca brāhmaṇa dhammā
ñāṇadassanena  uttaritarā  ca  paṇītatarā ca . idha brāhmaṇa bhikkhu
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . ayampi kho brāhmaṇa
dhammo  ñāṇadassanena  uttaritaro  ca  paṇītataro  ca . puna caparaṃ
brāhmaṇa  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ .pe. Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   {359.2} Ayampi kho brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro
ca  paṇītataro  ca . puna caparaṃ brāhmaṇa bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati .
Ayampi  kho  brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro ca paṇītataro
ca  .  puna  caparaṃ  brāhmaṇa  bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati   .pe.  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja
viharati  .  ayampi  kho  brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro
Ca  paṇītataro  ca  .  puna  caparaṃ  brāhmaṇa  bhikkhu  sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharati  .  paññāyapassa  1- disvā āsavā parikkhīṇā
honti  .  ayampi  kho  brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro
ca  paṇītataro  ca  .  ime  kho  brāhmaṇa dhammā ñāṇadassanena
uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca  . seyyathāpi so brāhmaṇa puriso
sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato
sāravato  sāraññeva  chetvā ādāya pakkanto sāranti jānamāno
yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  anubhavissatīti .
Tathūpamāhaṃ brāhmaṇa imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [360] Iti kho brāhmaṇa nayidaṃ brahmacariyaṃ lābha sakkārasilokānisaṃsaṃ
na  sīlasampadānisaṃsaṃ  na  samādhisampadānisaṃsaṃ  na  ñāṇadassanānisaṃsaṃ
yā ca kho ayaṃ brāhmaṇa akuppā cetovimutti etadatthamidaṃ brāhmaṇa
brahmacariyaṃ etaṃ sāraṃ etaṃ pariyosānanti.
   Evaṃ  vutte  piṅgalakoccho  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ
maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
        Cūḷasāropamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Opammavaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Ma. paññāya cassa.
            Tassuddānaṃ
     moliyatajjanāriṭṭhamāno    andhavanekaṭipuṇṇanivāpo
     rāsikaṇerumahāgajjamāno   sāravaropunapiṅgalakoccho.
         --------------------
           Mahāyamakavaggo
           cūḷagosiṅgasālasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 374-386. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=353&items=8&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=12&item=353&items=8              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=353&items=8&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=353&items=8&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=353              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=3583              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=3583              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :