ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ
          7 Candakumārajātakaṃ 4-
       [775] |775.1| Rājāsi luddakakammo
                   ekarājā pupphavatitāyaṃ 5-
                   so pucchi brahmabandhuṃ
                   khaṇḍahālaṃ purohitaṃ muḷhaṃ
            |775.2| saggānamaggamācikkha 6-
                   tvamasi brāhmaṇa dhammavinayakusalo
                   yathā ito vajanti sugatiṃ
                   narā puññāni katvāna.
       [776] Atidānaṃ dadatvāna 7-
@Footnote: 1 Ma. īsaṃ. Sī. Yu. īso khaggaṃva .   2 Ma. cittasibbanā .  3 Ma. dhataraṭṭhā hi
@te nāgā .  4 Sī. Yu. khaṇḍahālajātakaṃ .  5 Ma. pupaphavatīyā .  6 Sī. Yu.
@saggamaggamācikkha .   7 Ma. daditvāna.
            Avajjhe deva ghātetvā
            evaṃ vajanti sugatiṃ
            narā puññāni katvāna.
       [777] Kiṃ panetaṃ 1- atidānaṃ
            ke ca avajjhā imasmiṃ lokasmiṃ
            etañca kho no akkhāhi
            yajissāmi dadāmi 2- dānāni.
       [778] Puttehi deva yajitabbaṃ
            mahesīhi negamehi ca
            usabhehi ājāniyehi catūhi
            sabbacatukkena deva yajitabbaṃ.
       [779] Taṃ sutvā antepure
            kumārā mahesiyo ca haññantu
            eko ahosi nigghoso
            bhesmā 3- accuggato saddo.
       [780] Gacchatha vadetha kumāre
            candañca suriyañca bhaddasenañca
            surañca vāmagottañca
            pacurā 4- kira hotha yaññatthāya.
       [781] Kumāriyopi vadetha
@Footnote: 1 Ma. pana taṃ .  2 Sī. Yu. yajissāma dadāma .  3 Ma. bhismā .  4 Sī. Yu. pasurā.
@ito paraṃ īdisameva.
            Upasenañca kokilañca
            muditañca nandañcāpi kumārikaṃ
            pacurā kira hotha yaññatthāya.
       [782] Vijayampi mayhaṃ mahesiṃ
            erāvatiṃ 1- kesiniṃ sunandañca
            lakkhaṇavarūpapannā
            pacurā kira hotha yaññatthāya.
       [783] Gahapatayopi 2- vadetha
            puṇṇamukhaṃ bhaddiyaṃ siṅgālañca
            vaḍḍhañcāpi gahapatiṃ
            pacurā kira hotha yaññatthāya.
       [784] Te tattha gahapatayo avocayiṃsu
            samāgatā puttadāraparikiṇṇā
            sabbe 3- sikhino deva karohi
            athavā no dāse sāvehi.
   [785] |785.1| Abhayaṅkarampi me hatthiṃ  nāḷāgiriṃ accuggataṃ (varuṇadantaṃ)
               ānetha kho te khippaṃ   yaññatthāya bhavissati.
     |785.2| Assaratanampi me 4- kesiṃ  surāmukhaṃ 5- puṇṇakaṃ vinatakañca
            ānetha kho te khippaṃ     yaññatthāya bhavissati.
@Footnote: 1 Yu. ekapatiṃ .   2 Ma. ca .  3 Ma. sabbeva .  4 Sī. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@5 Sī. suraṃmukhaṃ.
       |785.3| Usabhampi me yūthapatiṃ
              anojaṃ nisabhaṃ gavampatiṃ
              tepi mayhaṃ ānetha sammukhā 1- karontu sabbaṃ
              yajissāmi dadāmi dānāni.
       |785.4| Sabbaṃpi paṭiyādetha
              yaññaṃ pana uggatamhi suriyamhi
              āṇāpetha candakumāre 2-
              abhiramantu imaṃ rattiṃ.
       |785.5| Sabbaṃpi upaṭṭhapetha
              yaññaṃ pana uggatamhi suriyamhi
              vadethadāni kumāre
              ajja kho pacchimā ratti.
   [786] Taṃ taṃ mātā avoca     rodantī āgatā 3- vimānato 4-
       yañño kira te putta   bhavissati catūhi puttehi.
   [787] Sabbepi mayhaṃ puttā cattā  candasmiṃ haññamānasmiṃ
       puttehi yaññaṃ yajitvāna    sugatiṃ saggaṃ gamissāmi.
   [788] |788.1| Mā taṃ putta saddahesi  sugati kira hoti puttayaññena
              nirayāneso maggo    neso maggo hi saggānaṃ.
     |788.2| Dānāni dehi koṇḍañña ahiṃsā sabbabhūtabhabyānaṃ
            esa maggo sugatiyā     na ca maggo puttayaññena.
@Footnote: 1 Ma. samūha .  2 Ma. -ca kumāre .  3 Ma. āgantvā .  4 savimānatotipi.
   [789] Ācariyānaṃ vacanā            ghātissaṃ 1- candañca suriyañca
       puttehi yajitvā 2- duccajehi    sugatiṃ saggaṃ gamissāmi.
   [790] Taṃ taṃ pitāpi avaca            vasavatti orasaṃ sakaṃ puttaṃ
       yañño kira te putta          bhavissati catūhi puttehi.
   [791] Sabbepi mayhaṃ puttā cattā    candasmiṃ haññamānasmiṃ
       puttehi yaññaṃ yajitvāna       sugatiṃ saggaṃ gamissāmi.
   [792] |792.1| Mā taṃ putta saddahesi  sugati kira hoti puttayaññena
              nirayāneso maggo    neso maggo hi saggānaṃ.
    |792.2| Dānāni dehi koṇḍañña  ahiṃsā sabbabhūtabhabyānaṃ
           esa maggo sugatiyā      na ca maggo puttayaññena.
   [793] Ācariyānaṃ vacanā           ghātissaṃ 1- candañca suriyañca
        puttehi yajitvā 2- duccajehi   sugatiṃ saggaṃ gamissāmi.
   [794] Dānāni dehi koṇḍañña      ahiṃsā sabbabhūtabhabyānaṃ
        puttaparivuto tuvaṃ            raṭṭhaṃ janapadañca pālehi.
   [795] |795.1| Mā no deva avadhi     dāse no dehi khaṇḍahālassa
              api nigaḷabandhakāpi   hatthī asse ca pālema.
       |795.2| Mā no deva avadhi     dāse no dehi khaṇḍahālassa
              api nigaḷabandhakāpi   hatthichakaṇāni ujjhema.
       |795.3| Mā no deva avadhi     dāse no dehi khaṇḍahālassa
              api nigaḷabandhakāpi   assachakaṇāni ujjhema.
@Footnote: 1 Ma. ghātessaṃ .   2 Ma. - yaññaṃ yajitvāna.
   |795.4| Mā no deva avadhi         dāse no dehi khaṇḍahālassa
          yassa honti tava kāmā     api raṭṭhā pabbājitā
              bhikkhācariyaṃ carissāma.
   [796] Dukkhaṃ kho me janayittha 1-       vilapantā jīvitassa kāmā hi
        muñcathadāni kumāre          alaṃpi me hotu puttayaññena.
   [797] |797.1| Pubbeva khosi me vutto dukkaraṃ durabhisambhavaṃ cetaṃ
        atha no upakkhatassa yaññassa   kasmā karosi vikkhepaṃ.
   |797.2| Sabbe vajanti sugatiṃ        ye yajanti yepi ceva yajāpenti
          ye cāpi anumodanti       yajantānaṃ edisaṃ mahāyaññaṃ.
   [798] |798.1| Atha kissa ca no 2- pubbe  sotthānaṃ brāhmaṇe avācesi
              atha no akāraṇasmā     yaññatthāya deva ghātesi.
   |798.2| Pubbeva no daharakāle    na hanesi na ghātesi
         daharamhā yobbanappattā  adūsakā tāta haññāma .
   |798.3| Hatthigate assagate      sannaddhe passa no mahārāja
          yuddhe vā yujjhamāne vā nahi mādisā [3]- honti yaññatthāya.
   |798.4| Paccante vā kuppite    aṭavīsu vā mādise niyojenti
          atha no akāraṇasmā    abhūmiyaṃ tāta haññāma.
   |798.5| Yākāci sakuṇikāyo 4-  vasanti tiṇagharāni katvāna
          tāsaṃpi piyā puttā     atha no tvaṃ deva ghātesi.
   |798.6| Mā khvassa 5- saddahesi na maṃ khaṇḍahālo ghāteyya
@Footnote: 1 Ma. janayatha .  2 Ma. jano . 3 Ma. sūrā .  4 Ma. yāpi hitā sakuṇiyo. 5 Ma. tassa.
          Mamañhi so ghātetvāna  anantarā tampi deva ghāteyya.
   |798.7| Gāmavaraṃ nigamavaraṃ dadanti  bhogaṃpissa mahārāja
          athaggapiṇḍikāpi      kule kule hete bhuñjanti.
   |798.8| Tesaṃpi tādisānaṃ      icchanti dubbhituṃ mahārāja
          yebhuyyena hi ete     akataññuno brāhmaṇā deva.
   |798.9| Mā no deva avadhi      dāse no dehi khaṇḍahālassa
          api nigaḷabandhakāpi    hatthī asse ca pālema.
   |798.10| Mā no deva avadhi     dāse no dehi khaṇḍahālassa
            api nigaḷabandhakāpi   hatthichakaṇāni ujjhema.
   |798.11| Mā no deva avadhi     dāse no dehi khaṇḍahālassa
           api nigaḷabandhakāpi   assachakaṇāni ujjhema.
   |798.12| Mā no deva avadhi     dāse no dehi khaṇḍahālassa
           yassa honti tava kāmā api raṭṭhā pabbājitā
               bhikkhācariyaṃ carissāma.
   [799] Dukkhaṃ kho me janayittha 1-    vilapantā jīvitassa kāmā hi
        muñcathadāni 2- kumāre    alaṃpi me hoti puttayaññena.
   [800] |800.1| Pubbeva khosi me vutto  dukkaraṃ durabhisambhavaṃ cetaṃ
              atha no upakkhatassa yaññassa  kasmā karosi vikkhepaṃ.
   |800.2| Sabbe vajanti sugatiṃ     ye yajanti yepi ceva yajāpenti 3-
          ye cāpi anumodanti    yajantānaṃ edisaṃ mahāyaññaṃ.
@Footnote: 1 Ma. janayatha .  2 Ma. muñcetha - .  3 Ma. yepi yāpenti. ito paraṃ īdisameva.
   [801] |801.1| Yadi kira yajitvā puttehi  devalokaṃ ito cutā yanti
          brāhmaṇo tāva yajatu   pacchāpi yajissasi rāja 1-.
   |801.2| Yadi kira yajitvā puttehi  devalokaṃ ito cutā yanti
          eseva khaṇḍahālo     yajatu sakehi puttehi.
   |801.3| Evaṃ jānaṃ ce 2- khaṇḍahālo  kiṃ puttake na ghātesi
          sabbañca ñātijanaṃ     attānañca na ghātesi.
   |801.4| Sabbe vajanti nirayaṃ     ye yajanti yepi ceva yajāpenti
          ye cāpi anumodanti    yajantānaṃ edisaṃ mahāyaññaṃ.
             [3]-
      [802] |802.1| Kathañca kira puttakāmāyo
                   gahapatayo gharaṇiyo ca
                   nagaramhi na upavadanti rājānaṃ
                   mā ghātayi orasaṃ puttaṃ.
           |802.2| Kathañca kira puttakāmāyo
                  gahapatayo gharaṇiyo ca
                  nagaramhi na upavadanti rājānaṃ
                  mā ghātayi atrajaṃ puttaṃ.
          |802.3| Rañño camhi atthakāmo
                 hito ca sabbajanapadassa 4-
                 na koci assa paṭighaṃ mayā
@Footnote: 1 Sī. pacchāpi yakhissate rājā. Ma. pacchāpi yajasi tuvaṃ rājā . 2 Ma. jānanto.
@3 Ma.  sace hi so sjjhati yo hanāti hatopi so saggamupeti ṭhānaṃ
@    bhovādi bhovādina mārayeyyuṃ  ye cāpi tesaṃ abhisaddaheyyuṃ.
@4 Sī. Yu. sabbadā janapadassa.
                 Janapado na pavedeti.
   [803] |803.1| Gacchatha vo gharaṇiyo tātañca vadetha khaṇḍahālañca
          mā ghātetha kumāre     adūsake sīhasaṅkāse
   |803.2| gacchatha vo gharaṇiyo     tātañca vadetha khaṇḍahālañca
          mā ghātetha kumāre     apekkhite sabbalokassa.
       [804] Yannūnāhaṃ jāyeyyaṃ rathakārakule 1-
            pukkusakule 2- vā vessesu vā jāyeyyaṃ
            na hajja maṃ rājā yaññe 3- ghāteyya.
   [805] |805.1| Sabbāpi mantiniyo 4-  gacchatha ayyassa khaṇḍahālassa
              pādesu nipatatha   aparādhāhaṃ na passāmi.
   |805.2| Sabbāpi gharaṇiyo 5-   gacchatha ayyassa khaṇḍahālassa
          pādesu nipatatha       kinte bhante mayaṃ adūsema.
   [806] Kapaṇā 6- vilapati selā    disvāna bhātaro upanītatte
        yañño kira me ukkhipito   tātena saggakāmena.
   [807] Āvatti ca parivatti ca      vasulo sammukhā rañño
        mā no deva pitaraṃ avadhi     daharamhā ayobbanappattā.
   [808] Eso te vasula pitā       samehi pitarā saha
       dukkhaṃ kho me janayasi       vilapanto antepurasmiṃ
       muñcathadāni kumāre      alaṃpi me hotu puttayaññena.
   [809] |809.1| Pubbeva khosi me vutto    dukkaraṃ durabhisambhavaṃ cetaṃ
@Footnote: 1 Ma. rathakārakulesu vā .  2 Ma. pukkusakulesu vā .  3 Sī. Yu. yaññatthāya.
@4-5 Ma. sabbā sīmantiniyo .  6 Sī. Yu. kapaṇaṃ.
          Atha no upakkhatassa yaññassa  kasmā karosi vikkhepaṃ
   |809.2| sabbe vajanti sugatiṃ   ye yajanti yepi ceva yajāpenti
          ye cāpi anumodanti   yajantānaṃ edisaṃ mahāyaññaṃ.
   [810] Sabbaratanassa yañño upakkhato  ekarāja tava paṭiyatto
       abhinikkhamassu deva       saggaṃ gato tvaṃ pamodissasi.
   [811] |811.1| Daharā sattasatā etā  candakumārassa bhariyāyo
          kese vikiritvāna      rodantiyo maggamanuyāyanti 1-.
   |811.2| Aparā pana sokena    nikkhantā nandane viya devā
          kesā vikiritvāna 2-   rodantiyo maggamanuyāyanti 3-.
   [812] |812.1| Kāsikasucivatthadharā   kuṇḍalino aggalucandanavilittā
          nīyanti candasuriyā    yaññatthāya ekarājassa.
   |812.2| Kāsikasucivatthadharā    kuṇḍalino aggalucandanavilittā
          nīyanti candasuriyā    mātu katvā hadayasokaṃ.
   |812.3| Kāsikasucivatthadharā    kuṇḍalino aggalucandanavilittā
          nīyanti candasuriyā    janassa katvā hadayasokaṃ.
   |812.4| Maṃsarasabhojanā nhāpakasunhātā 4-  kuṇḍalino aggalucandanavilittā
          nīyanti candasuriyā    yaññatthāya ekarājassa.
   |812.5| Maṃsarasabhojanā nhāpakasunhātā  kuṇḍalino aggalucandanavilittā
          nīyanti candasuriyā    mātu katvā hadayasokaṃ.
   |812.6| Maṃsarasabhojanā nhāpakasunhātā  kuṇḍalino aggalucandanavilittā
@Footnote: 1-3 Ma. maggamanuyāyiṃsu. Sī. Yu. maggamanuyanti .  2 Ma. pakiritvāna.
@4 Ma. sunhāpitā. ito paraṃ īdisameva.
          Nīyanti candasuriyā       janassa katvā hadayasokaṃ.
   |812.7| Yassu pubbe hatthivaradhuragate hatthikā 1- anuvajanti
          tyajja candasuriyā       ubhova pattikā yanti.
   |812.8| Yassu pubbe assavaradhuragate assakā 2- anuvajanti
          tyajja candasuriyā       ubhova pattikā yanti.
   |812.9| Yassu pubbe rathavaradhuragate  rathikā 3- anuvajanti
          tyajja candasuriyā       ubhova pattikā yanti.
   |812.10| Ye hissu pubbe nīyiṃsu    tapanīyakappanehi turaṅgehi
          tyajja candasuriyā       ubhova pattikā yanti.
   [813] |813.1| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi uyyassu 4- pubbena pupphavatiyāyaṃ 5-
          yajatettha ekarājā       sammuḷho catūhi puttehi.
   |813.2| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyāyaṃ
          yajatettha ekarājā       sammuḷho catūhi kaññāhi.
   |813.3| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyāyaṃ
          yajatettha ekarājā       sammuḷho catūhi mahesīhi.
   |813.4| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyāyaṃ
          yajatettha ekarājā       sammuḷho catūhi gahapatīhi.
   |813.5| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyāyaṃ
          yajatettha ekarājā       sammuḷho catūhi hatthīhi.
@Footnote: 1 Ma. hatthīhi .  2 Ma. assehi .  3 Ma. rathehi .  4 Ma. ḍayassu.
@5 Ma. pupphavatiyā. ito paraṃ īdisameva.
   |813.6| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyāyaṃ
          yajatettha ekarājā       sammuḷho catūhi assehi.
   |813.7| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyāyaṃ
          yajatettha ekarājā       sammuḷho catūhi usabhehi.
   |813.8| Yadi sakuṇi maṃsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyāyaṃ
          yajatettha ekarājā       sammuḷho sabbacatukkena.
   [814] |814.1| Ayamassa pāsādo   sovaṇṇo pupphamālyābhikiṇṇo 1-
          tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
   |814.2| Idamassa kūṭāgāraṃ       sovaṇṇaṃ pupphamālyābhikiṇṇaṃ 2-
          tedāni ayyaputtā      cattāro vadhāya ninnītā.
   |814.3| Idamassa uyyānaṃ        supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
          tedāni ayyaputtā      cattāro vadhāya ninnītā.
   |814.4| Idamassa asokavanaṃ       supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
          tedāni ayyaputtā      cattāro vadhāya ninnītā.
   |814.5| Idamassa kaṇikāravanaṃ      supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
          tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
   |814.6| Idamassa pāṭalivanaṃ       supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
          tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
   |814.7| Idamassa ambavanaṃ        supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. idaṃ antepuraṃ surammaṇīyaṃ .  2 Ma. pupphamalyavikiṇṇaṃ.
          Tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
   |814.8| Ayamassa pokkharaṇī       sañchannā padumapuṇḍarīkehi
          nāvā ca sovaṇṇavikatā    pupphavalliyā 1- cittā surammaṇīyā
          tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
   [815] |815.1| Idamassa hatthiratanaṃ   erāvaṇo gajo balī dantī
          tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
   |815.2| Idamassa assaratanaṃ       ekakhuro vego asso 2-
          tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
          Ayamassa assaratho        sāliyā viya nigghoso 3-
    |815.3| subho ratanavicitto yatthassu  ayyaputtāsobhiṃsunandaneviyadevā
           tedāni ayyaputtā       cattāro vadhāya ninnītā.
    |815.4| Kathannāma sāmasamasundarehi candanamudukagattehi
           rājā yajissate yaññaṃ     sammuḷho catūhi puttehi.
   |815.5| Kathannāma sāmasamasundarāhi candanamudukagattāhi
          rājā yajissate yaññaṃ     sammuḷho catūhi kaññāhi.
   |815.6| Kathannāma sāmasamasundarāhi candanamudukagattāhi
          rājā yajissate yaññaṃ     sammuḷho catūhi mahesīhi.
   |815.7| Kathannāma sāmasamasundarehi candanamudukagattehi
          rājā yajissate yaññaṃ     sammuḷho catūhi gahapatīhi.
   |815.8| Yathā honti gāmanigamā suññā  amanussakā brahāraññā
@Footnote: 1 Sī. Yu. pupphāvaliyā .  2 Ma. ekakhūro asso . 3 Ma. sāḷiya nigghoso.
          Tathā hessati pupphavatiyā   yiṭṭhesu candasuriyesu.
   [816] |816.1| Ummattikā bhavissāmi bhūnahatā paṃsunāva 1- parikiṇṇā
           sace candakumāraṃ 2- hanti   pāṇā me deva bhijjanti 3-.
    |816.2| Ummattikā bhavissāmi     bhūnahatā paṃsunāva 1- parikiṇṇā
           sace suriyakumāraṃ hanti     pāṇā me deva bhijjanti 4-.
   [817] Kinnumā na ramāpeyyuṃ        aññamaññaṃ piyaṃvadā
       ghaṭṭikā uparikkhī ca          pokkharaṇī ca gāyikā
       candasuriyesu naccantiyo        samā tāsaṃ na vijjati.
   [818] |818.1| Imaṃ mayhaṃ hadayasokaṃ   paṭimuñcatu khaṇḍahāla tava mātā
          yo mayhaṃ hadayasoko      candasmiṃ vadhāya ninnīte.
   |818.2| Imaṃ mayhaṃ hayadasokaṃ      paṭimuñcatu khaṇḍahāla tava mātā
          yo mayhaṃ hadayasoko      suriyasmiṃ vadhāya ninnīte.
   |818.3| Imaṃ mayhaṃ hadayasokaṃ       paṭimuñcatu khaṇḍahāla tava jāyā
          yo mayhaṃ hadayasoko      candasmiṃ vadhāya ninnīte.
   |818.4| Imaṃ mayhaṃ hadayasokaṃ      paṭimuñcatu khaṇḍahāla tava jāyā
          yo mayhaṃ hadayasoko      suriyasmiṃ vadhāya ninnīte.
   |818.5| Mā ca putte mā ca patiṃ     addakkhi khaṇḍahāla tava mātā
          yo ghātesi kumāre       adūsake sīhasaṅkāse.
   |818.6| Mā ca putte mā ca patiṃ     addakkhi khaṇḍahāla tava mātā
          yo ghātesi kumāre       apekkhite sabbalokassa.
@Footnote: 1 Ma. - ca .  2 Ma. candavaraṃ . 3-4 Ma. rujjhanti.
    |818.7| Mā ca putte mā ca patiṃ    addakkhi khaṇḍahāla tava jāyā
           yo ghātesi kumāre       adūsake sīhasaṅkāse.
   |818.8| Mā ca putte mā ca patiṃ     addakkhi khaṇḍahāla tava jāyā
          yo ghātesi kumāre       apekkhite sabbalokassa.
   [819] |819.1| Mā no deva avadhi    dāse no dehi khaṇḍahālassa
          api nigaḷabandhakāpi      hatthī asse ca pālema.
   |819.2| Mā no deva avadhi        dāse no dehi khaṇḍahālassa
          api nigaḷabandhakāpi      hatthichakaṇāni ujjhema.
   |819.3| Mā no deva avadhi        dāse no dehi khaṇḍahālassa
          api nigaḷabandhakāpi      assachakaṇāni ujjhema.
   |819.4| Mā no deva avadhi        dāse no dehi khaṇḍahālassa
          yassa honti tava kāmā     api raṭṭhā pabbājitā
          bhikkhācariyaṃ carissāma.
   |819.5| Dibyaṃ deva upayācanti     puttatthikā daliddāpi
          paṭibhāṇānipi hitvā      putte na labhanti ekaccā
   |819.6| āsāsikāni 1- karonti   puttā no jāyantu tato paputtā
          atha no akāraṇasmā      yaññatthāya deva ghātesi.
   |819.7| Upayācitakena puttaṃ labhanti  mā tāta no aghātesi
          mā kicchaladdhakehi puttehi  yajittho imaṃ yaññaṃ.
   |819.8| Upayācitakena puttaṃ labhanti mā tāta no aghātesi
@Footnote: 1 Ma. āsīsikāni.
          Mā kapaṇaladdhakehi puttehi  ammāya no vippavāsesi.
   [820] |820.1| Bahudukkhaṃ 1- posiyā candaṃ  amma tuvaṃ jīyase puttaṃ
           vandāmi kho te pāde     labhataṃ tāto paralokaṃ
    |820.2| handa ca maṃ upagūha 2-     pāde te amma vandituṃ dehi
           gacchāmidāni pavāsaṃ      yaññatthāya ekarājassa.
   |820.3| Handa ca maṃ upagūha 3-     pāde te amma vandituṃ dehi
           gacchāmidāni pavāsaṃ      mātu katvā hadayasokaṃ.
    |820.4| Handa ca maṃ upagūha 4-     pāde te amma vandituṃ dehi
           gacchāmidāni pavāsaṃ      janassa katvā hadayasokaṃ.
   [821] |821.1| Handa ca padumapattānaṃ moliṃ bandhassu gotamiputta
           campakadalamissāyo      esā te porāṇikā pakati.
   |821.2| Handa ca vilepanante      pacchimakaṃ candanaṃ vilimpassu
          yehi ca suvilitto         sobhasi rājaparisāyaṃ.
   |821.3| Handa ca mudukāni vatthāni   pacchimaṃ kāsikaṃ nivāsehi
          yehi ca sunivattho         sobhasi rājaparisāyaṃ.
   |821.4| Muttāmaṇikanakavibhūsitāni  gaṇhassu hatthābharaṇāni
          yehi ca hatthābharaṇehi     sobhasi rājaparisāyaṃ.
   [822] Na hi nūnāyaṃ raṭṭhapālo       bhūmipati janapadassa dāyādo
       lokissaro mahanto          putte sinehaṃ janayati.
@Footnote: 1 Ma. badudukkhā . 2-3-4 Ma. upaguyha.
   [823] Mayhaṃ piyā 1- puttā athopi   piyā 2- tumhe ca bhariyāyo
       saggañca patthayamāno 3-     tenāhaṃ ghātayissāmi.
   [824] |824.1| Maṃ paṭhamaṃ ghātehi     mā me hadayaṃ dukkhaṃ aphālesi
          alaṅkato sundarako putto  deva tava sukhumālo.
   |824.2| Handayya maṃ hanassu       sasokā 4- candakena 5- hessāmi
          puññaṃ karassu vipulaṃ       vicarāma ubho paraloke.
   [825] Mā tvaṃ cande rucci (maraṇaṃ)     bahukā tava devarā visālakkhi
        te taṃ ramayissanti           yiṭṭhasmiṃ gotamiputte.
   [826] |826.1| Evaṃ vutte candā attānaṃ  hanti hatthatalakehi
          alamettha 6- jīvitena      pissāmi visaṃ marissāmi.
   |826.2| Na hi nūnimassa rañño     ñātimittā 7- ca vijjare
          suhadā yena vadanti rājānaṃ  mā ghātayi orase putte
   |826.3| na hi nūnimassa rañño     ñātimittā 7- ca vijjare
          suhadā yena vadanti rājānaṃ  mā ghātayi atraje putte.
   |826.4| Ime tepi mayhaṃ puttā     guṇino kāyuradhārino
          rājā tehipi yajassu yaññaṃ  atha muñcatu gotamiputte.
   |826.5| Vilasatampi maṃ katvā       yajassu sattadhā mahārāja
          mā jeṭṭhaputtaṃ avadhi      adūsakaṃ sīhasaṅkāsaṃ.
   |826.6| Vilasatampi maṃ katvā       yajassu sattadhā mahārāja
@Footnote: 1 Ma. mayhampi .  2 attāpi piyotipi pāṭho. Ma. attā ca piyo . 3 Ma. patthayāno.
@4 Ma. paraloke . 5 Sī. Yu. candiyena . 6 Sī. Yu. alamatathu . 7 Ma. mittāmaccā ca.
          Mā jeṭṭhaputtaṃ avadhi      apekkhitaṃ sabbalokassa.
   [827] Bahukā tava dinnā ābharaṇā   uccāvacā subhaṇitamhi
        muttā maṇi veḷuriyā        etante pacchimakaṃ dānaṃ.
   [828] |828.1| Yesaṃ pubbe khandhesu phullā    mālāguṇā vivattiṃsu
          tesajjapi sunisito 1- nettiṃso vivattissati khandhesu.
   |828.2| Yesaṃ pubbe khandhesu cittā    mālāguṇā vivattiṃsu
          tesajjapi sunisito 1- nettiṃso vivattissati khandhesu.
   |828.3| Acirā vata nettiṃso       vivattissati rājaputtānaṃ khandhesu
          atha mama hadayaṃ na phalati     tāva daḷhabandhanañca me āsi.
    |828.4| Kāsikasucivatthadharā      kuṇḍalino aggalucandanavilittā
           niyyātha candasuriyā     yaññatthāya ekarājassa.
    |828.5| Kāsikasucivatthadharā      kuṇḍalino aggalucandanavilittā
           niyyātha candasuriyā     mātu katvā hadayasokaṃ.
    |828.6| Kāsikasucivatthadharā      kuṇḍalino aggalucandanavilittā
           niyyātha candasuriyā     janassa katvā hadayasokaṃ.
    |828.7| Maṃsarasabhojanā nhāpakasunhātā  kuṇḍalino aggalucandanavilittā
           niyyātha candasuriyā      yaññatthāya ekarājassa.
    |828.8| Maṃsarasabhojanā nhāpakasunhātā  kuṇḍalino aggalucandanavilittā
           niyyātha candasuriyā      mātu katvā hadayasokaṃ.
    |828.9| Maṃsarasabhojanā nhāpakasunhātā  kuṇḍalino aggalucandanavilittā
@Footnote: 1 Sī. Yu. pītanisito .   2 Ma. aciraṃ.
          Niyyātha candasuriyā      janassa katvā hadayasokaṃ.
   [829] |829.1| Sabbasmiṃ upakkhatasmiṃ nisīdite  candasuriyasmiṃ 1- yaññatthāya
        pañcālarājadhītā pañjalikā   sabbaparisantaramanupariyāsi 2-.
    |829.2| Yena saccena khaṇḍahālo   pāpakammaṃ karoti dummedho
           etena saccavajjena       samaṅginī sāmikena homi.
   |829.3| Ye idhatthi amanussā      yāni ca yakkhabhūtabhabyāni
           karontu me veyyāvaṭikaṃ    samaṅginī sāmikena homi.
   |829.4| Yā devatā idhāgatā      yāni ca sabbabhūtabhabyāni 3-
           saraṇesiniṃ anāthaṃ tāyatha maṃ  yācāmi vo patimāhaṃ ajeyyaṃ.
[830] |830.1| Taṃ sutvā amanusso    ayokuṭaṃ paribbhamitvāna
           bhayamassa janayanto       rājānaṃ idamavoca.
   |830.2| Bujjhassu kho rājakali      mā tehaṃ matthakaṃ nitāḷesiṃ
           mā jeṭṭhaputtaṃ avadhi      adūsakaṃ sīhasaṅkāsaṃ.
   |830.3| Ko te diṭṭho rājakali     puttabhariyāyo haññamānāyo
           seṭṭhī ca gahapatayo       adūsakā saggakāmā hi.
   [831] |831.1| Taṃ sutvā khaṇḍahālo  rājā ca abbhūtamidaṃ disvāna
           sabbesaṃ bandhanāni mocesuṃ  yathā taṃ anupaghātaṃ 4-.
    |831.2| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samāgatā tadā āsuṃ
           sabbe ekekaleḍḍumadaṃsu  esa vadho khaṇḍahālassa.
@Footnote: 1 Ma. candasmiṃ .  2 Ma. sabbaparisāya samanapariyāyi . 3 Ma. yakkhabhūtabhabyāni.
@4 Sī. apāpānaṃ.
   [832] Sabbe paviṭṭhā 1- nirayaṃ      yathā taṃ pāpakammaṃ karitvāna
       na hi pāpakammaṃ katvā        labbhā sugati 2- ito gantuṃ.
   [833] |833.1| Sabbesu vippamuttesu ye tattha samāgatā tadā āsuṃ
          candaṃ abhisiñciṃsu        samāgatā rājapurisā 3- ca.
   |833.2| Sabbesu vippamuttesu     yā 4- tattha samāgatā tadā āsuṃ
          candaṃ abhisiñciṃsu        samāgatā rājakaññāyo.
   |833.3| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samāgatā tadā āsuṃ
          candaṃ abhisiñciṃsu        samāgatā devapurisā 5- ca.
   |833.4| Sabbesu vippamuttesu     yā 4- tattha samāgatā tadā āsuṃ
          candaṃ abhisiñciṃsu         samāgatā devakaññāyo.
   |833.5| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samāgatā tadā āsuṃ
          celukkhepamakaruṃ          samāgatā rājapurisā 3- ca.
   |833.6| Sabbesu vippamuttesu     yā 4- tattha samāgatā tadā āsuṃ
          celukkhepamakaruṃ          samāgatā rājakaññāyo.
   |833.7| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samāgatā tadā āsuṃ
          celukkhepamakaruṃ          samāgatā devapurisā 5- ca.
   |833.8| Sabbesu vippamuttesu     yā 4- tattha samāgatā tadā āsuṃ
          celukkhepamakaruṃ          samāgatā devakaññāyo.
   |833.9| Sabbesu vippamuttesu     bahū ānandino ahu 6-
@Footnote: 1 Sī. patīsu. Yu. patitvā .  2 Ma. sugatiṃ . 3 Ma. rājaparisā .  4 Ma. ye.
@5 Ma. devaparisā .  6 Ma. bahū ānanditā ahuṃ.
     Vādiṃsu nandippavesanagaraṃ 1-  bandhanā mokkho aghositthāti.
         Candakumārajātakaṃ sattamaṃ.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 272-292. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=28&item=775&items=59              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=28&item=775&items=59&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=28&item=775&items=59              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=28&item=775&items=59              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=775              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=1951              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=1951              Contents of The Tipitaka Volume 28 http://84000.org/tipitaka/read/?index_28

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :